startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Test av IT-system > Testdesign för programvara

Testdesign för programvara

Testdesign för programvara

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du kunna följande: Arbeta självständigt som testdesigner i främst system- och acceptanstester. Använda de vanligaste testteknikerna på rätt sätt i ditt dagliga arbete. Stödja testledaren i arbetet med planering och val av teststrategi. Ge värdefull återkoppling på kravens kvalitet.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med framtagning av testfall i faserna programintegrationstest, systemtest och acceptanstest.

 Sammanfattning

Test är ett stort område som innehåller många vitt skilda arbetsmoment. En viktig och central del är själva konstruktionen av testfallen. Felkonstruerade testfall tar längre tid att ta fram, är svårare att paketera, är svårare att använda och återanvända samt täcker i värsta fall inte alla delar i systemet på ett bra sätt.

Denna spännande tvådagarskurs är praktiskt inriktad. Under kursen lär du dig hur du utifrån en kravspecifikation tar fram bra testfall och validerar dem. Du lär dig använda några av de vanligaste och mest användbara teknikerna och får en förståelse för när och hur de ska användas beroende på just ditt projekt. Du kommer att få insikt i hur test bidrar till kvalitetssäkring av kraven. Slutligen knyter vi ihop säcken genom att bygga ihop testfallen i paket och kedjor för att få ett praktiskt upplägg inför utförandet.

 Övningar

Kursen innehåller ett antal praktiska övningar där du ges tillfälle att öva på de testtekniker som behandlas under kursen.

 Lärare

Anders M Olausson
Anders är lärare på Nackademins KY-utbildning i test och kvalitetssäkring. När Anders inte utbildar arbetar han med kreativa lösningar där beprövad teknik kombineras på nya sätt. Han har arbetat med upphandling, projektledning, kravställning och test. Anders är en engagerad föreläsare med fokus på att lärande ska vara kul och givande.

 Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om systemutveckling och test motsvarande introduktionskursen Effektiva Test inom IT.

 Kursinnehåll

Introduktion

 • Hur identifieras och samlas krav in?
 • Arbetsgången från ställda krav till färdiga testfall
 • När börjar man skapa testfall?

Tekniker för att ta fram testfall

 • Från användningsfall till testfall
 • Beslutsträd för test av regelverk
 • Tillståndsgrafer för realtidssystem
 • Test av datacykler - Finns allt med?
 • Test av verksamhetsprocesser
 • Syntaxtester med checklistor
 • Grundläggande jämförelser - välj rätt testfall vid test av komplexa regelverk
 • Heuristik, utgå från hur programvaran bör fungera
 • Riskbaserad testning

Att skapa bra testdata

 • Parametrar, olika typer
 • Att välja ut lämpliga testvärden och få en bra testtäckning
 • Ekvivalenspartitioner: att gruppera värden som behandlas lika ur testsynpunkt
 • Gränsvärdesanalys: att utgå från grupperingar och hitta de gränsvärden som vi bör fokusera på
 • Felgissning: utnyttja kreativt tänkande och checklistor för att hitta värden utöver ovanstående

Flödesbaserade testtekniker

 • Att testa verksamhetsprocesser med scenariobaserade tekniker
 • Tillståndsgrafer, som utgångspunkt för att testa

Logikbaserade tekniker

 • Att ta fram en beslutstabell för att testa stora regelverk
 • Kvalitetssäkra kraven: verifiera att regelverket är korrekt beskrivet med hjälp av ett beslutsträd
 • Kombinatorik, parvisa tester
 • Syntaxtester med checklistor för att kontrollera systemets gränssnitt

Att paketera testfallen

 • Vad innehåller ett testfallspaket?
 • Testkedjor, vilka tester är lämpliga att köra i sekvens
 • När körs paketen?

Sammanfattning och avslutning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss