startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

14-15 mars
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  14950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 08:30

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Systemförvaltning och Systemutveckling > Upphandling av system i praktiken

Upphandling av system i praktiken

Kursen Upphandling av system i praktiken ökar på din förmåga att upphandla ett tekniskt system och ger dig konkreta verktyg för effektmålbeskrivning, kravställning, utvärdering och uppföljning inom ramen för offentlig upphandling med fokus på upphandling av ett teknisk system.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
14-15 mars
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  14950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 08:30
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen Upphandling av system i praktiken har du goda kunskaper i betydelsen av ett korrekt och komplett upphandlingsunderlag med en konsistent kravställning som en möjliggörare för kravställning av önskar vara/tjänst, utvärdering av inkomna anbud, kontraktsskrivning och leveransuppföljning samt inte minst för verifiering, validering och acceptanstester.

Du får lära dig vikten av välformulerade krav som inte kan misstolkas av en leverantör. Du får även kunskap i hur man strukturerar krav som en del av upphandlingsunderlaget så att du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system över hela dess tänkta livscykel.

Vidare kommer du att ha erhållit kunskaper i systemavgränsning, kravinsamling och kravprioritering. Du får också en insikt i vikten av balans mellan god kravställning och fungerande kravhantering med fokus på spårning och konsekvensanalys vid sen kravförändring.

 Vem bör deltaga?

Kursen breda upplägg gör att den är lämplig för alla som arbetar med upphandling, inköp, kravställning och projektledning av upphandlingsprojekt inom främst offentlig förvaltning, men också som leverantör. Idag arbetar du kanske som; Inköpare, inköpschef, systemägare, kvalitetsansvarig eller projektledare.
 

 Sammanfattning

Vill du lära dig grunderna i upphandling av tekniska system vare sig det gäller IT, komplexa system eller en tjänst, så är detta kursen för dig. Att definiera sin upphandling, skapa en gemensam syn på vad som skall upphandlas, analysera behov och formulera krav som del av upphandlingsmaterialet är en central del av en lyckad upphandling.

Att beskriva fel vara eller att beskriva en vara på fel sätt ger dig stora problem, inte bara som en del av utvärdering och val av det mest fördelaktiga anbudet, utan också senare då det tänkta systemet växer fram hos din leverantör och ni ska följa upp och slutligen godkänna det verifierade systemet innan överlämning.

Vi kommer gå igenom de olika faserna av en upphandling, med fokus på den komplexa uppgiften att kravställa rätt tekniskt system OCH dessutom kravställa på rätt vis så att minimal risk för missförstånd uppstår mellan beställare och leverantör. Om inte du kan beskriva vad du vill ha på ett korrekt och entydigt sätt, så är risken stor att du inte heller får det i slutänden. Vad du i stället upplever är problem, frustration, förseningar, sena designändringar, missnöjda intressenter/kunder samt projektförsening och projektfördyring. De verkliga exemplen på detta är många. Du skriver inte upphandlingskraven för din egen skull och de är en integrerad del av kontraktet mellan dig och din leverantör.

Du kommer att arbeta med ett konkret övningscase i grupp där vi tillsammans genomför ett antal kortare övningar och diskussioner som tar dig från start till mål av en upphandling.

Med dig hem får du förutom nya kunskaper också en praktisk handbok som beskriver upphandling av ett tekniskt system.

Kursen hålls på svenska med svenskt och delvis engelskt kursmaterial.

 Övningar

Du kommer att få arbeta i grupp med ett riktigt övningscase och ett antal gruppdiskussioner. Du kommer att genomföra en resa från identifiering av upphandlingsmål, intressentanalys, specificering, utvärdering, uppföljning och acceptans av leverans.

 Lärare

Christer Fröling
Christer är en senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med både anbudsgivning och upphandling av system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom upphandling och systemutveckling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt och har lång erfarenhet av upphandling, utvärdering av anbud, förhandling och kravställning i större projekt inom försvar, medicinteknik och offentlig verksamhet. Christer är också diplomerad förändringsledare med mångårig erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Upphandling som en strategisk kompetens

 • Den lärande organisationen
 • Rollen inköpare
 • Att skapa den goda affären
 • Upphandling – ett teamwork

Upphandlingsprocessen

 • Val av upphandlingsform enligt LOU och LUF
 • Utvärderingsmodeller – hur välja pris, kostnad, teknik
 • Att utvärdera risk – Tekniks mognad och leverantörutvärdering
 • Bästa förhållande mellan pris och funktion – Hur fungerar det?

De olika kvalitetsbegreppen

 • Varukvalitet – Hur beskriva en varas kvalitet?
 • Hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Leveranskvalitet – Vad är det och vad är syftet?
 • Kravkvalitet – Låt din leverantör förstå dig

Den pragmatiska behovsanalysen

 • Det iterativa arbetssättet
 • Sätta upphandlingens mål
 • Konceptval och marknadsanalys
 • Att köpa in ett system eller en tjänst

Konsten att skapa systemförståelse

 • Intressentkartläggningen – Fånga ditt behov
 • Konsten att sätta omfattning och gräns
 • Systemets livscykel och krav på support
 • Korrekta krav är nyckeln till en lyckad upphandling

Upphandlingsdokumentationen

 • Upphandlingsdokumentationens innehåll
 • Kompletta och konsekventa specifikationer
 • Hur fånga anbudsgivarens svar?
 • Kvalifikations- och utvärderingskrav
 • Process för utvärdering av anbud

Uppföljning av kontrakt

 • Hur följa upp en leverantör efter kontrasignering?
 • Den tekniska granskningen av designförslag
 • Verifiering och Validering av krav
 • Acceptans och överlämning av projektresultatet

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss