startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Hur kickar vi igång den agila transformationen?


15 november 2016 välkomnar NFI till halvdagskonferensen Agil Transformation 2016. De flesta företag har förstått idag att det agila synsättet och kulturen är ett nödvändigt ont. Målet är att bli en agilt styrd organisation som välkomnar stora och små förändringar och formas tillsammans med dom. Den svåra frågan är hur vi når fram till den agila transformationen? Här följer en kort intervju med Freddie Hahn, agil coach, som håller i en tvådagars kurs i ämnet.


Vad betyder ordet "agil" för dig?
– För mig betyder agil att jobba mer kundfokuserat, tidigt i en utvecklingsprocess (allt från programvara till husbygge) blanda in kunden, ständiga förbättringar av både process och produkt samt en snabb anpassning till en föränderlig omvärld. Det är ett mindset - inte en metod.

Måste vi verkligen bli agila? Finns det inga andra alternativ? – Att fokusera på vad det är marknaden vill ha, att jobba kundfokuserat och leverera produkter och tjänster som det verkligen finns avsättning tror jag är en överlevnadsfaktor för alla typer av organisationer. Det finns inte utrymme för fat cats i en global, snabbrörlig värld. Vi har sett oräkneliga exempel på företag som gått under de senaste åren på grund av att de inte lyckats transformeras tillräckligt snabbt.

Freddie Hahn


Har du något tips på hur vi kan förankra det agila synsättet i organisationer?
- Jag tror det är oerhört viktigt att ledningen verkligen har en stor förståelse för vad agilt verkligen är. Att det inte bara är ett buzzword, en trend. Och att de in tur är tydliga att kommunicera åt vilket håll organisation bör gå och varför. Tydliga målbilder om vadet, men frihet på grupp-/teamnivå om huret – alltså respekt för den kunskap och kreativitet som finns på medarbetarnivå. Som stöd för detta får bör man avsätta tid, pengar och möjlighet till utbildning samt en generell förståelse för att förändringsarbetet tar tid

Vad är typiska fallgropar?
– En av de främsta tycker jag är en otydlig målbild från ledningens sida. Många kan inte svara på frågan VARFÖR organisationen behöver bli mer agil. Tyvärr är det många organisationer som försöker införa agilt utan att ha med sig medarbetarna och då faller hela implementeringen på sin egen orimlighet. Som god tvåa kommer nog att inte göra agilt till sitt, m a o göra det på ett sätt som fungerar i befintlig organisation och införa det i små steg med ständiga avstämningar.

Hur får vi med oss de stelbenta som inte vill förändras?
– Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Och då menar jag inte med gruppmail eller via intranätet. Möt varje individ, möt dennes farhågor, lyssna på dennes åsikt och infallsvinklar. Om det tar tid? Ja, absolut. Men det är mer än en förändringsprocess som fallit på grund av det finns ett fåtal motståndare inom organisationen. Jag har genom åren hört många teamledare och liknande säga ”Jag har inte den tiden”. Det kan nog vara en god investering att frigöra den tiden och möta eventuellt motstånd med stor förståelse.


Freddie Hahn håller följande kurser hos NFI:
Intensivkurs i projektekonomi
Kanban i praktiken
Lean Agile Change Management – Intensivkurs i ständig förändring

Freddie Hahn är även föreläsare på konferensen Agil Transformation som du kan läsa mer om här