startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Webinar

Konsten att upphandla ett system i praktiken

NFI bjuder på ett kostnadsfritt webinar. Detta är ett seminarium som hålls via webben. Efter din anmälan skickar vi ut en länk med information om hur man deltar i webinariet.
Den 12 november 2021
Webinar: 09:00-10:00
Om Webinariet
Den tekniska utvecklingen går idag så snabbt att det knappast är någon enskild individ eller organisation som har spetskompetensen som krävs när ett tekniskt system ska upphandlas. Att köpa in en komplex vara kräver både att du är tillräckligt specifik i fråga om funktionalitet och kvalitet samtidigt som du inte vill bryta mot upphandlings-lagstiftningens krav. Brott mot dessa riskerar leda till senare juridiska problem med överprövning och rent av omstart av hela upphandlingen. Vi som upphandlare måste ha insikt i den teknik vi ska kravställa så vi ställer rimliga krav till leverantören, då vi inte vill driva upp varans kostnad. Allt detta sammantaget är oerhört svårt att balansera upp och framför allt behärska för de flesta organisationer idag. Vi ser tyvärr allt för ofta resultatet av en misslyckad upphandling i tidningarnas löpsedlar med krav på stopp för slöseriet av våra gemensamma resurser.

Talare

Christer Fröling

Christer Fröling är idag VD på Reuse Scandinavia som utvecklar metoder och IT stöd för kravanalys och upphandling. Han är en senior systemingenjör med lång erfarenhet från arbete med både anbudsgivning och upphandling av tekniska system. Han har arbetat i ett antal nordiska upphandlingsprojekt och har lång erfarenhet av kravställning, utvärdering av anbud, förhandling och projektledning inom försvar, medicinteknik och offentlig verksamhet. Christer är också diplomerad förändringsledare med mångårig erfarenhet av utbildning, processutveckling och förbättringsarbete.