startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Vi kan utbildning!
Vad vill du kunna?
Välkommen till NFI Utbildning! Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation. Hos oss kan du vara säker på att du får den bästa utbildningen med de bästa lärarna. Läs mer om oss här >>

Från Krav till System konferens 2016

Konferens 11-12 oktober
På årets konferens så hittar du bland annat spännande föredrag om LEAN kravhantering, Kravhantering kopplat till värdeströmmar, Krav för långsiktig Arkitekturell förmåga, Visualisering av krav, Impact mapping, Robotarna som tar över och många fler.
Läs mer >>

Professional Scrum Master Certifiering

Kurs 4-5 oktober, 30 november - 1 december
Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades, och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.
Läs mer >>

Testautomatisering - Intensivkurs

Kurs 12 september, 24 oktober, 22 november
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagare kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. Utbildningen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende.
Läs mer >>

Agil kravhantering i praktiken

Kurs 19-21 september, 16-18 november
Brottas din organisation med en önskan om att gå mot ett ökat agilt arbetssätt men ser framför sig en enorm utmaning med kulturkrockar och en stor omställning? Har din organisation redan infört ett agilt arbetssätt men önskar hitta nivån för dokumentation och kanske önskar effektiva översiktsbilder av systemfunktionalitet som dessutom kan återanvändas i din verksamhetsarkitektur? Kanske har din organisation båda kulturerna- agil och traditionell - och de har svårt att förenas i vardagen.
Läs mer >>

Lean Agile Change Management – Intensivkurs i ständig förändring

Ny kurs 26-27 september, 7-8 november
Lean Agile Change Management™ är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen. Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.
Läs mer >>

Agil Transformation 2016

Konferens 15 november
Under halvdagskonferensen Agil Transformation 2016 får du ta del av den stegvisa process som leder ett företag genom den agila transformationen. Vi går igenom hela den agila resan från organisation och projekt till individ. Denna halvdagskonferens kan bli det perfekta startskottet för den agila framtiden på ditt företag.
Läs mer >>

Att skapa effektiv Projektkommunikation

Ny kurs 6-7 september, 8-9 november
I den här kursen får du lära dig att leda framgångsrika projekt genom att kommunicera på rätt sätt. Med genomtänkt kommunikation leder du projektet mot önskat resultat. Du får verktyg att hantera motstånd och förändringar i omvärlden samt lära dig hur man skapar en effektiv projektgrupp. Efter avslutad kurs har du en färdig plan med kommunikationsaktiviteter som du kan börja använda direkt.
Läs mer >>

Testtekniker för Agila Team

Ny kurs 13 september, 15 november
Du kommer efter kursen förstå vilka testtekniker som passar in i agila miljöer, vilka fördelar de ger och hur du kan omsätta dem i praktiken. Den större delen av av kursen bygger på praktiska moment där du får möjlighet att omsätta din nyvunna teoretiska kunskap i praktiken genom realistiska övningar.
Läs mer >>

Diplomerad workshopledare - praktisk träning och fördjupning

Kurs 19-20 september, 20-21 oktober, 6-7 december
Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer >>

Ledarskapet i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - Nya föreskrifter från AMV

Ny kurs 22-23 september, 14-15 november
Från den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter som Arbetsmiljöverket tagit fram och som lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren att förebygga ohälsa. En målsättning med denna kurs är att du som ledare ska kunna förstå och arbeta efter det nya regelverket.
Läs mer >>

Power Pivot för Excel

Ny kurs 5 september, 21 oktober
Powerpivot ger möjlighet att utföra komplexa analyser av data i Microsoft Excel. Det är en vidareutveckling av Excels pivottabell, och innehåller mycket mer. Med PowerPivot är det möjligt för vanliga Excelanvändare att skapa dynamiska rapporter (sk dashboards) och analyser som förut krävde avancerad programmering.
Läs mer >>

Ledning och styrning av IT-verksamhet - Intensivkurs

Kurs 10-11 oktober, 23-24 november
Äntligen en intensivkurs för dig som är IT-chef, IT-strateg eller IT-samordnare! Tack vare upplägget med lärarledda avsnitt med gemensamma diskussioner, bikupor och paneldebatter kommer du att stärkas och bli säkrare i din roll.
Läs mer >>

Värdebaserad Produktledning och Kravhantering

Ny kurs 19-20 september, 20-21 oktober, 22-23 november
Efter kursen har du fått kunskap och verktyg för att stärka din organisation genom värdebaserad produktutveckling. Du har skaffat en förståelse för värde som koncept, olika värdekategorier samt värdeaspekter – uppdelade på externa (kundfokuserade), interna (teknik till business), samt innovation och infrastruktur perspektiv.
Läs mer >>

Grundkurs i test av IT-system - Metoder och arbetssätt

Kurs 26-27 oktober
Med noggrant planerade tester kommer flera fel att hittas tidigare. Detta leder till sänkta kostnader och att tidplan och budget kan hållas. Dessutom undviker du förseningar och överraskningar under testperioden. Den här kursen ger dig kännedom om metoder, arbetssätt och verktyg för testning. De många övningarna ger dig praktisk erfarenhet av metodiskt arbete med test och kvalitet.
Läs mer >>

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 29-30 september, 24-25 oktober, 10-11 november, 12-13 december
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer >>

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss