startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kurstillfällen
15-16 mars
14-15 maj
13-14 sep
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  14950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Kravhantering > Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur
Vill du lära dig grunderna i att skriva begripliga krav, strukturera och avgränsa din kravbild, öka på din verktygslåda med konkreta hjälpmedel för ökad kvalitet i era kravspecifikationer? Då är det här kursen för dig.
Kurstillfällen
15-16 mars
14-15 maj
13-14 sep
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  14950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du ha goda kunskaper i kravens betydelse och dess byggstenar. Du får lära dig hur du formulerar korrekta krav som inte kan misstolkas och hur du strukturerar en kravspecifikation så du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system. Du kommer arbeta med ett konkret case i grupp och få direkt feedback på kvaliteten och bristerna i de krav ni formulerar i de olika övningarna. Hur läsbara är de egentligen? Kan de betyda flera saker? Är de motsägelsefulla? Vidare kommer du att ha erhållit kunskaper i systemavgränsning, kravinsamling och kravprioritering. Du får också en insikt i vikten av balans mellan god kravställning och fungerande kravhantering.

 Vem bör deltaga?

Kursen breda upplägg gör den lämplig för alla som arbetar med kravställning och kravgranskning. Idag arbetar du kanske som; testansvarig, systemutvecklare, systemdesigner, kvalitetsansvarig, utvecklingsansvarig, systemägare, systemförvaltare, inköpare eller projektledare.
 

 Sammanfattning

Vill du lära dig grunderna i att skriva begripliga krav, strukturera och avgränsa din kravbild, öka på din verktygslåda med konkreta hjälpmedel för ökad kvalitet i era kravspecifikationer? Då är det här kursen för dig.

Att kravställa ett system på ett korrekt och effektivt sätt är en av de viktigaste förutsättningarna för att det system som levereras motsvarar intressenternas förväntningar och behov. Om inte du kan beskriva vad du vill ha på ett korrekt och entydigt sätt, så är risken stor att du inte heller får det i slutänden. Vad du i stället upplever är problem, frustration, förseningar, sena designändringar, missnöjda intressenter/kunder samt projektförsening och projektfördyring. De verkliga exemplen på detta är många.

Med dig hem får du förutom nya kunskaper också en praktisk guide med över 50 punkter på hur du kan skall skriva korrekta krav och skapa kompletta och icke motsägelsefulla kravspecifikationer.

Kursen hålls på svenska med engelskt kursmaterial.

 Praktisk guide

Med dig hem får du förutom nya kunskaper också en praktisk guide med över 50 punkter på hur du kan skall skriva korrekta krav och skapa kompletta och icke motsägelsefulla kravspecifikationer.

 Övningar

Du kommer att få arbeta i grupp med ett riktigt case och moderna IT baserade övningshjälpmedel. Du kommer att skriva intressentkrav, systemkrav av olika typer och få direkt feedback på hur väl dina krav uppfyller satta kvalitetkriteria. Sedan får du se om du kan förändra och förbättra dina krav utifrån den feedback du fått. Hur bra är du på att skriva krav? Din grupp kommer analyseras och ni får konkret och grafisk återkoppling på era störst brister. Ni får även möjlighet att reflektera och åtgärda några av dem.

 Lärare

Christer Fröling
Christer är en senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar, medicinteknik och offentlig verksamhet. Christer är också diplomerad förändringsledare med mångårig erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete.

 Kursinnehåll

Kraven får betydelse för lyckat projekt

 • Kravhantering är viktigt, men kraven utformningen är ännu viktigare.
 • Vad kännetecknar ett SMART krav och hur gör man, på riktigt?
 • Vikten av att analysera och upprätthålla kravens kvalitet genom hela systemlivscykeln.

Översikt till Systemutveckling

 • Vad är ett system och hur sätter man sitt system i fokus?
 • Hur hanterar man komplexitet?
 • Vad ingår i ditt system?
 • Vad är en systemlivscykel?
 • Finns det skillnader mellan hårda och mjuka system?

Översikt till krav och kravkvalitet

 • Vad är egentligen kvalitet?
 • Vad betyder begreppet användbarhet?
 • Hur påverkar kraven det slutgiltiga systemets kvalitet?
 • Vad betyder det att skriva krav med god kvalitet
 • Vanliga problem då ett team försöker skriva SMART:a krav
 • Vilka fallgropar finns det när vi formulerar krav?
 • Vilken är metoden för att skriva krav med god kvalitet?

Arbeta med behovsanalys

 • Vad är en intressent?
 • Introduktion till intressentkarta
 • Hur fångar jag det riktiga behovet?
 • Introduktion till KANO modellen
 • Hur prioriterar jag mellan intressenters behov?
 • Tekniker för kravfångst. Vilken passar mig?
 • Kravvalidering. Vad är det?

Att skriva systemkrav

 • Vad är ett systemkrav?
 • Hur förhåller sig systemkravet till intressentbehovet?
 • Vilka typer av systemkrav finns det?
 • Hur beskriver jag funktionalitet?
 • Vad skiljer ett Use case från ett funktionellt krav
 • Hur beskriver jag icke-funktionella krav och systemkvalitet?
 • Introduktion till QFD verktyget
 • Hur beskriver jag mitt interface?
 • Hur prioriterar jag mina systemkrav?
 • Kravverfiering. Vad är det?
 • Vad skiljer systemkrav från Designkrav?

Att skriva krav på ett strukturerat sätt

 • Hur blir mina systemkrav SMART:a i praktiken?
 • Hur skriver jag krav på ett strukturerat sätt?
 • Introduktion till kravmönster
 • Hur använder jag kravmönster på ett effektivt sätt?
 • Introduktion till din guide att skriva krav med känd kvalitet
 • Hur sätter jag upp min kvalitetsnivå?
 • Exempel på verktyg för analys av kravkvalitet. För och nackdelar?

Att skapa den perfekta specifikationen

 • Varför är det viktigt med en korrekt specifikation?
 • Systemkrav, projektåtagande och supportkrav
 • Hur strukturerar jag mina krav?
 • Vilka olika mallar finns det att tillgå?
 • Hur skall jag välja den struktur som passar min verksamhet?

Att granska krav och specifikationer

 • Hur vet jag att min specifikation är komplett?
 • Hur kontrollerar jag att min specifikation är konsistet?
 • Hur kontrollerar jag att min specifikation är korrekt?
 • Krav kontra design. Vad är skillnaden?
 • Praktiska tips hur du granskar en specifikation

Boka
Rosa bandetMustasch kampen
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss