startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Introduktion till SQL

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Kursmål

Efter kursen har du erhållit god kännedom om SQL och dess användningsmöjligheter idag och i framtiden. Som PC-användare ska du kunna utnyttja SQL för att definiera och hämta rapporter från andra system.

Vem bör deltaga?

Kursen riktar sig främst till dig som har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta med SQL. Kursen är lämplig för såväl dig som är PC-användare samt systemerare som vill lära dig eller repetera grunderna i SQL.

Kursfakta

Längd:  1 dagar
Pris:  6950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 08:30
Kursstart: kl. 09:00
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm


Hitta hit

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

"Tack för den bästa kursen jag har varit på, på lång tid."
Jonas Ander, Handelsbanken
"Fullträff beträffande det jag förväntade mig."
Anki Eriksson, Microcraft/Jeeves Information Systems AB
"Bra kurs. Fick massor med kunskap med mig."
Johan Mattsen, Collectum AB

Internkurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

Övningar

Under kursen genomförs, under lärarens ledning, flera kortare övningar i hur man arbetar med SQL-databaser. OBS! Övningarna är ej hands-on framför egen dator på denna kurs.

Lärare

Mats Olofsson
Mats har sedan 1986 arbetat med data inom allt från Access till MySQL. Han har under många år undervisat i Access, SQL server, VBA, SQL, T-SQL, VB, C++ och MySQL. Mats är känd för att ha en förmåga att vara väldigt flexibel och anpassa sig efter varje elevs behov, samt besitta en mycket bra pedagogisk förmåga.

Förkunskaper

Allmänna kunskaper om IT-system är en fördel. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

Kursmål

Efter kursen har du erhållit god kännedom om SQL och dess användningsmöjligheter idag och i framtiden. Som PC-användare ska du kunna utnyttja SQL för att definiera och hämta rapporter från andra system.

Vem bör deltaga?

Kursen riktar sig främst till dig som har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta med SQL. Kursen är lämplig för såväl dig som är PC-användare samt systemerare som vill lära dig eller repetera grunderna i SQL.

Sammanfattning

SQL (Structured Query Language) är det generella kommando- och programmeringsspråk med vars hjälp man på ett standardiserat sätt kan kommunicera med de flesta relationsdatabaser. Nästan alla IT-system som utvecklas idag baseras på att information lagras och i viss mån bearbetas i relationsdatabaser. Därför är SQL den enskilt viktigaste tekniken vid all typ av databearbetning idag.

Kursmaterialet till denna intressanta och mycket uppskattade endagskurs är helt på svenska, framtaget av kursläraren och baserad på lärarens erfarenheter. Kursen är enbart en teoretiskt lagd kurs och lägger grunden till vidarutbildning inom ämnet.

För vidareutbildning inom ämnet: Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Kursinnehåll

Historien bakom SQL

 • Inledning
 • Vad är en databas?
 • Relationsteorin
 • När blev det SQL?
 • När blev SQL en standard?
 • Varför ska man ha en standard?

Hur definieras en relationsdatabas

 • Vad är en relationsdatabas?
 • Hur lagras informationen i en relationsdatabas?
 • Exempel på information i en relationsdatabas
 • Läsa i tabeller
 • Relationer
 • Egenskaper - kolumner
 • Tabeller

Hur söker man i tabeller?

 • Sökning i tabeller (queries)
 • Användning av vyer
 • Hur är SQL-syntaxen tänkt att fungera?
 • Projektioner och restriktioner
 • Hur kan olika villkor formuleras?
 • Genomgång av predikat
 • Att göra matematiska beräkningar
 • Sammanslagning av fält
 • Where-satser
 • OR och AND - vilkorssatser
 • Vad är evalueringsordning?
 • Hur definierar man en mängd?
 • Kombinerade frågor - Union
 • Sortering - Order By
 • Funktioner i SQL
 • Delsummering - Group By
 • Skalära funktioner
 • Select-satsen och Alias-begreppet
 • Join-villkoret
 • Exists
 • NULL
 • Vyer

Hur ändrar man data?

 • Att lägga till data i en tabell - Insert
 • Att förändra data - Update
 • Att radera data - Delete

Hur används SQL idag och i morgon?

 • Applikationer
 • Stordatorer
 • Client/Server och Internet

Övningar

Under kursen genomförs, under lärarens ledning, flera kortare övningar i hur man arbetar med SQL-databaser. OBS! Övningarna är ej hands-on framför egen dator på denna kurs.

Lärare

Mats Olofsson
Mats har sedan 1986 arbetat med data inom allt från Access till MySQL. Han har under många år undervisat i Access, SQL server, VBA, SQL, T-SQL, VB, C++ och MySQL. Mats är känd för att ha en förmåga att vara väldigt flexibel och anpassa sig efter varje elevs behov, samt besitta en mycket bra pedagogisk förmåga.

Förkunskaper

Allmänna kunskaper om IT-system är en fördel. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

 

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss