NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Avancerad webbutveckling

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen skall deltagaren ha erhållit kunskaper i olika tekniker för publicering av information på webben.

Sammanfattning

När möjligheterna att publicera information på Internet kom, revolutionerades sättet på vilket vi kunde sprida information till kunder och anställda. HTML-tekniken i sig är dock inte tillräcklig för att vi skall kunna använda webben till mer än publicering av statiska dokument. Vi har idag ett behov av att kunna använda webben för mer än bara presentation av information - vi vill kunna bygga affärskritiska applikationer tillgängliga via webbläsaren! Det finns flera sätt att bygga avancerade applikationer som baseras på webbtekniken. HTML är fortfarande en mycket viktig byggsten, men för att kunna bygga lättanvända applikationer behöver man även kunskaper i tekniker som gör att vi bland annat kan bygga interaktiva användargränssnitt och kunna återanvända data som återfinns i databaser. Denna tvådagarskurs lär ut många av de avancerade tekniker som används för att bygga lättanvända webbplatser, affärskritiska applikationer tillgängliga via webbläsare som dessutom är lätta att underhålla och uppdatera.
Det finns flera sätt att bygga avancerade applikationer som baseras på webbtekniken. HTML är fortfarande en mycket viktig byggsten, men för att kunna bygga lättanvända applikationer behöver man även kunskaper i tekniker som gör att vi bland annat kan bygga interaktiva användargränssnitt och kunna återanvända data som återfinns i databaser.
Denna tvådagarskurs lär ut många av de avancerade tekniker som används för att bygga lättanvända webbplatser, affärskritiska applikationer tillgängliga via webbläsare som dessutom är lätta att underhålla och uppdatera.
 
Kursen är lämplig för de som vill få en praktisk introduktion till mer avancerade tekniker för att själv kunna vidareutveckla eller underhålla en webbplats. Kursen vänder sig bland annat till webbutvecklare, projektledare, systemprogrammerare och -utvecklare och beställare med behov av fördjupade kunskaper.

Repetition HTML

 • Kort repetition av grunderna i HTML och webbpublisering: Element och attributHTML, HEAD, BODYFärgerTabellerLänkar och sökvägarFormulärWebbservern och publiceringKodningsregler
  • Element och attribut
  • HTML, HEAD, BODY
  • Färger
  • Tabeller
  • Länkar och sökvägar
  • Formulär
  • Webbservern och publicering
  • Kodningsregler

CSS (Cascading Style-sheets)

 • Vad är en stilmall?
 • Hur bör man planera sina stilmallar?
 • För- och nackdelar med att använda stilmallar
 • Vilka delar av HTML kommer att ersättas med stilmallar?
 • Hur lägger man till stilmallsdefinitioner för enstaka HTML-element, hela dokumentet eller för hela webbplatsen?
 • Avancerad funktionalitet i CSS PositioneringVisibility/displayAnpassning för olika media: skärm och utskriftPseudo-classes Aural Style Sheet - talmallar
  • Positionering
  • Visibility/display
  • Anpassning för olika media: skärm och utskrift
  • Pseudo-classes
  • Aural Style Sheet - talmallar

Javascript

 • Varför skall man använda Javascript: DatavalideringInteraktiva menyerDokument- och fönsterstyrningDialoger och pop-up-menyerBrowser-detektering
  • Datavalidering
  • Interaktiva menyer
  • Dokument- och fönsterstyrning
  • Dialoger och pop-up-menyer
  • Browser-detektering
 • Grunderna i språket Javascript Datatyper och variabeldeklarationerUttryck och operatorerFunktionerLooparArrayerIntervalllanrop
  • Datatyper och variabeldeklarationer
  • Uttryck och operatorer
  • Funktioner
  • Loopar
  • Arrayer
  • Intervalllanrop

Dynamisk HTML

 • Hur använder man HTML, script och CSS för att gör en webbsida dynamisk: Fånga händelser - OnClick, OnLoad m mElementåtkomstAttributförändringDOM - Document Object Model
  • Fånga händelser - OnClick, OnLoad m m
  • Elementåtkomst
  • Attributförändring
  • DOM - Document Object Model
 • Hur man skapar en enkel interaktiv meny

Att använda objekt i webbläsaren

 • Typer av objekt
 • Att använda Java applets
 • Att använda Active X-komponenter
 • Tekniker för att länka in multimediaobjekt: BilderLjudFilmer
  • Bilder
  • Ljud
  • Filmer
 • Vilka klientprogram krävs för olika tekniker?
 • För- och nackdelar med olika tekniker

Tekniker för serverdriven webbpublicering

 • Varför använda serverndrivna webblösningar?
 • För- och nackdelar med databasdrivna webbsystem
 • Microsofts ASP-teknik: Krav på webbserverObjekt - Response och RequestDatabasåtkomstASP.NET
  • Krav på webbserver
  • Objekt - Response och Request
  • Databasåtkomst
  • ASP.NET

Sammanfattning

 • Hur planerar vi för god användbarhet?
 • Framtiden: web services
Kursen innehåller ett flertal övningar där deltagaren själv får öva sig i de olika tekniker som gås igenom.

 Lärare

Ludvig Fjell
Deltagarna skall ha goda kunskaper i grundläggande webbutveckling, motsvarande NFI:s kurs "webbdok.asp?DokID=131Grundkurs i webbpublicering".
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega