NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Programmering

Programmering
Idag är det väldigt vanligt att större organisationer outsourcar sin programmering. Ofta anlitar man olika konsultfirmor för olika typer av program/plattformar. Ett exempel på ett problem som kan uppstå är om de olika programmen ska länkas samman och programmeringsspråken är olika. När programmeringskunskapen inte finns “inhouse” är bolaget dessutom utsatt för säkerhetsrisker eftersom man inte har full kontroll över systemen. Därför är det bra om programmeringskunskap finns inom företaget. God programmeringskunskap är ovärderligt i dagens läge. Det råder dessutom en brist på utbildade utvecklare och programmerare. NFI erbjuder programmeringskurser där behoven är som störst; Pythonprogrammering, Javascript, C++, C#, .Net och Excelprogrammering. Hittar du inte den kurs du söker efter får du gärna kontakta oss. Vi är flexibla och kan skräddarsy kurser efter era behov.
Grunderna


Nästa steg


Säkerhet


AI