NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Kravhantering

Kravhantering
Ju mer komplexa våra system är desto viktigare blir det med en tydlig, strukturerad och välplanerad kravställning. Har du inte en ordentligt genomförd kravställning är risken stor att projekten fallerar. Därtill är det otroligt viktigt att alla förstår kraven som ställs så att man undviker eventuella misstolkningar och missförstånd. NFI erbjuder grundkurser i kravhantering men också mer specialiserade kravkurser med fokus på IT, agilitet, upphandlingar och IREB. Hittar du inte den kurs du söker efter får du gärna kontakta oss. Vi är flexibla och kan skräddarsy kurser efter era behov.
GrundernaNästa steg


Säkerhet


Avtal och Upphandling