NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Information och villkor

Bokning
Enklast anmäler du dig till våra utbildningar via vår webbplats. Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse till dig efter att vi har mottagit din anmälan. Om informationen i denna bekräftelse inte stämmer, vänligen kontakta oss så snart som möjligt.
Kursavgift
Kursavgiften faktureras i samband med att din anmälan bekräftas och ska vara betald innan utbildningen startar. Alla utbildningars avgifter framgår av respektive utbildnings beskrivning på denna webbplats. Alla på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
I avgiften ingår alltid utförlig kursdokumentation samt morgon- och eftermiddagskaffe och lunch.
Avbokning
Vi tillämpar de rekommendationer avseende regler för av- och ombokning som Utbildningsföretagen har framarbetat. Dessa regler innebär att:
  • Sker avbokning tidigare än 14 dagar före kursstart utgår ingen avgift
  • Sker avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela avgiften
  • En genomförd bokning kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag
Vi rekommenderar avbokningsbara biljetter vid bokning av resa och uppehälle.
Tider för genomförande
Alla endagskurser inleds klockan 08.30 med registrering och kaffe. Utbildningen startar klockan 09.00 och avslutas cirka 16.30.
Alla utbildningar som omfattar minst två kursdagar inleds klockan 09.00 med inregistrering och kaffe den första kursdagen. Utbildningen startar klockan 09.30 den första dagen och 09.00 alla efterföljande dagar. Utbildningarna avslutas cirka 16.30 alla dagar.
Om någon kurs har annorlunda start- och/eller sluttider, meddelas alltid detta i den skriftliga information vi skickar till dig i samband med din anmälan.
Övrigt
NFI Competence AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbud, prissättning och utbildningsinnehåll.
Cookies
På NFI:s webbplats används cookies.

Policy för personuppgifter

Inledning
NFI Competence AB (Företaget) arbetar aktivt för en öppenhet omkring hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill vara transparenta med vilken information vi samlar in och till vilket syfte och vara tydliga med att vi skyddar informationen på ett säkert sätt. I policyn framgår det vilka uppgifter vi samlar in och varför samt hur du kan kontakta oss. Policyn angående personuppgifter gäller vid användandet av tjänster som administreras av NFI Competence AB och ansvarar därmed för att personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.
Vad samlar vi in och varför
NFI Competence AB samlar in i första hand uppgifter som kommer direkt från dig. När du anmäler dig eller köper tjänster från företaget anger du t.ex. ditt namn, e-postadress samt telefonnummer. Vi kan komma att samla in personuppgifter när du:

Anmäler dig till en tjänst som erbjuds via de olika kanaler som NFI Competence erbjuder

När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.

Om du anmäler dig till Företagets nyhetsbrev

Om du besöker vår webbplats, inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

NFI Competence AB arbetar löpande med att marknadsföra företagets tjänster och produkter och att målriktat marknadsföra tjänsterna så dem passar just dig. Det betyder att vi kan komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Företaget samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I syfte att marknadsföra våra tjänster och produkter kan vi komma att:

Samla in personuppgifter i syfte för marknadskommunikation, kundkommunikation och produktinformation

Samla in din IP adress

Samla in typ av webbläsare och språk samt tid för besök

Samla in personuppgifter och integrera dem i företagets it-system

Spåra din webbaktivitet på företagets hemsida

Spara personuppgifter i företagets it-system för marknadsanalys

Samtycke
När du besöker vår hemsida samtycker du till att vi får lägga cookies på din dator. Syftet är att förbättra navigeringen och webbplatsen samt att arbeta med målriktad marknadsföring som passar just dina behov.

När du anmäler dig till en utbildning hos NFI Competence, prenumererar på nyhetsbrev eller om du tar del av andra erbjudanden företaget erbjuder, så blir du kund hos NFI Competence AB och samtycker genom att godkänna ett samtyckesformulär till att dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer (som du själv anger vi anmälan) kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

Notera att du när som helst kan begära att vi slutar skicka nyhetsbrev eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på våra webbplatser.

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.
Hur länge ligger uppgifterna kvar?
NFI Competence AB behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål mm. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.
Ändringar i vår personuppgiftspolicy
NFI Competence förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst kom-plettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan genomföras som en följd av förändringar i personuppgiftslagen. När vi gör ändringar i denna policy, kommer vi att ändra revisionsdatumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet.
Social media
Vår webbplats kan innehålla olika social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du delar med dig av i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation. Detta ligger utanför NFI Competence AB kontroll. Därför, tar vi inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.
Medarbetares ansvar att tillämpa policyn
NFI Competences medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.
Kommunikation och medvetenhet
NFI Competence kommunicerar kontinuerligt för att öka medvetenheten om behandling av personuppgifter.
Så kontaktar du oss
Om du har några frågor angående NFI Competence AB personuppgiftspolicy ombeds du att skicka dem till info@nfi.se.
Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Kontaktuppgifter).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst (Tel: 08-6151960) för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.