NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Kursschema

Sortera:

DatumNamn
29 febIREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online
29 feb - 1 marsMicrosoft Project - Grundkurs
29 feb - 1 marsProaktiv Systemförvaltning
1 marsTestautomatisering - Intensivkurs
4-5 marsAgil projektledning i praktiken
4-5 marsCoaching - Att leda sig själv och andra
4 marsIntroduktion till SQL
5-6 marsEffektiv kravhantering - metoder & verktyg
5-6 marsGrundkurs i projektledning
5-6 marsInformationsbehandling med SQL - Grundkurs
6-7 marsFörändringsledning 2.0 - ACMP/CCMP certifiering
6-7 marsProfessional Scrum Master - med Certifiering
6-7 marsSAFe® 6.0 DevOps Practitioner
7-8 marsInformationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs
7-8 marsLeda och samarbeta i hybrida team
7-8 marsSystemförvaltning i praktiken
11 marsAvtal inom IT-projekt - Intensivkurs
11 marsExcel Grundkurs
11-13 marsIREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering
11-12 marsLedarskap för Projektledare
12-13 marsCoacha agila transformationer
12 marsExcel Fördjupningskurs
12-14 marsGrundkurs i C# och .NET Framework
12-13 marsProfessional Scrum Product Owner
13-15 marsSAFe® 6.0 Agile Product Management - Design Thinking
14-15 marsEffektiva Test inom IT
14-15 marsIntensivkurs för Testledare
14 marsIREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online
14-15 marsSjälvledarskap - att leda sig själv
14 marsSystemutveckling med AI - Så tacklar vi framtiden
18 marsAI för Testare av IT-system
19-21 marsISTQB Foundation CTFL 4.0 - Certifieringskurs i test
19-20 marsIT Governance - Ledning och styrning av IT-system
19-20 marsITIL® 4 Foundation
19-20 marsLeading SAFe® 6.0 - Agil transformation
20-21 marsGrundkurs i Microsoft Visio - Effektiv dokumentation av processer och projekt
20-21 marsProfessionell Presentation och Retorik
21 marsApplikationssäkerhet - Intensivkurs
21-22 marsChatGPT för programmerare
21-22 marsRiskbaserade arbetssätt - Så skapar vi en effektiv säkerhetskultur
21 marsSAFe - Vinster och fallgropar
22 marsKravinsamling med AI
25 marsAI för Ledare
25-27 marsGrundkurs i programmering
25 marsKravinsamling med AI
25-27 marsProfessional Agile Coach - ICP-ACC certifiering
26-27 marsJava för Testare
26-27 marsManagement 3.0 - Att leda i en agil organisation
26 marsPowerPoint Grundkurs
26-27 marsWorkshopledning fördjupning - Effektiv facilitering
27 marsIREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online
27 marsPowerPoint Fördjupningskurs
2-4 aprAutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar
2 aprCloud & DevOps - Så flyttar vi till molnet
2 aprExcel Grundkurs
2-4 aprGrundkurs i Ledarskap - Utveckla ditt personliga ledarskap
2 aprTestautomatisering med SoapUI
3 aprExcel Fördjupningskurs
3 aprIntroduktion till SQL
3 aprTestautomatisering - Intensivkurs
4 aprChatGPT som professionellt verktyg
4-5 aprEffektiv kommunikation - Nå hela vägen med sitt budskap
4-5 aprFrontend-utveckling med Angular
5 aprVåga tala inför andra
8 aprHantera och bemöt härskartekniker
8-9 aprInformationsbehandling med SQL - Grundkurs
8-9 aprNy som chef
9-10 aprEvent Storming - Introduktion
9-10 aprKravformulering och kravkvalitet - Så skriver du rätt krav på rätt sätt
9 aprLEGO® Serious Play – team building
9-10 aprProfessional Scrum Product Owner
10-12 aprKreativ förhandling - Excellence i förhandling
10-11 aprMedvetet Ledarskap - För effektivt samarbete och ledning
10-12 aprSAFe Release Train Engineer 6.0
11 aprAvancerad Excel
11 aprIREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online
11-12 aprProfessional Scrum Product Owner - Advanced (PSPO-A)
12 aprAvancerad Excel - Fördjupning
15 aprDatakommunikation och nätverk - Introduktion
15-16 aprInformationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs
16-17 aprFrån Krav till System 2024
16-17 aprGrundkurs i projektledning
16 aprInformationssäkerhet - Intensivkurs
16-17 aprProfessional Scrum Master - med Certifiering
16-17 aprSAFe® 6.0 Product Owner/Product Manager
17-18 aprAgil kravhantering i praktiken
17 aprProcedurell SQL - Intensivkurs
18-19 aprAutoCAD Fördjupningskurs - Effektiv hantering av ritningar
18-19 aprSAFe® 6.0 Scrum Master - Certifiering (SSM)
18-19 aprSjälvledarskap - att leda sig själv
18-19 aprSystemförvaltning i praktiken
22-24 aprGrundkurs i C# och .NET Framework
22-24 aprIREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering
22-23 aprMicrosoft Project - Grundkurs
22-24 aprSAFe® 6.0 for Architects - certifiering SAFe Architect
22-23 aprWorkshops och Arbetsmöten - Ledning och genomförande
24-25 aprDigitala Transformationer - Ledning och Styrning
24-25 aprFörändringsledning 2.0 - ACMP/CCMP certifiering
24-26 aprProjektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap
25-26 aprEffektiv kravhantering - metoder & verktyg
25 aprIREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online
25-26 aprProfessional Scrum Master II - med Certifiering
25-26 aprXML & XSL - Metoder & verktyg för effektiv datahantering
26 aprAI för Testare av IT-system
26 aprChatGPT som professionellt verktyg
26 aprKravinsamling med AI
2-3 majGrundkurs i Microsoft Visio - Effektiv dokumentation av processer och projekt
2-3 majInformationsbehandling med SQL - Grundkurs
2-3 majProfessionell Presentation och Retorik
3 majAvtal inom IT-projekt - Intensivkurs
6 majAI för Ledare
6-8 majIREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering
6-7 majPersonlig Effektivitet - Bli effektivare utan stress
6-8 majProgrammering i Microsoft Excel
6-8 majSAFe® 6.0 Agile Product Management - Design Thinking
7 majIREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online
7 majPowerPoint Grundkurs
7-8 majProfessional Scrum Product Owner
8 majPowerPoint Fördjupningskurs
13-14 majAgil projektledning i praktiken
13-15 majGrundkurs i programmering
13-14 majInformationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs
13-14 majLeading SAFe® 6.0 - Agil transformation
13-14 majSAFe® 6.0 DevOps Practitioner
13-14 majSelenium 4 Testautomatisering
15-17 majAutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar
15 majAvancerad Excel
15-17 majGrundkurs Python programmering
15-17 majISTQB Foundation CTFL 4.0 - Certifieringskurs i test
16 majCloud & DevOps - Så flyttar vi till molnet
16-17 majLeda och samarbeta i hybrida team
16-17 majPortfölj- och programstyrning och etablering av projektkontor (PMO)
16-17 majSAFe® 6.0 Lean Portfolio Management
17 majChatGPT som professionellt verktyg
20-21 majChatGPT för programmerare
20-21 majCoaching - Att leda sig själv och andra
20-21 majRiskbaserade arbetssätt - Så skapar vi en effektiv säkerhetskultur
20 majTestautomatisering - Intensivkurs
21-22 majAgile Team Facilitation (ICP-ATF)
21-22 majSystemförvaltning i praktiken
22 majAI för Testare av IT-system
22-23 majCoacha agila transformationer
22-23 majKravformulering och kravkvalitet - Så skriver du rätt krav på rätt sätt
23-24 majEffektiva Test inom IT
23 majIREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online
23 majKravinsamling med AI
23-24 majManagement 3.0 - Att leda i en agil organisation
23-24 majSharePoint för administratörer och redaktörer
27 majApplikationssäkerhet - Intensivkurs
27-28 majEffektiv kommunikation - Nå hela vägen med sitt budskap
27-29 majIREB Advanced level - Certifieringskurs i Requirements Elicitation
27-28 majLedarskap för Projektledare
27-29 majProfessional Agile Coach - ICP-ACC certifiering
28-29 majProaktiv Systemförvaltning
28-29 majProfessional Scrum Master - med Certifiering
29 majDatakommunikation och nätverk - Introduktion
30-31 majIT Governance - Ledning och styrning av IT-system
30-31 majSAFe® 6.0 Scrum Master - Certifiering (SSM)
30-31 majUsability och Gränssnittsdesign - Intensivkurs
30-31 majWorkshops och Arbetsmöten - Ledning och genomförande
30-31 majXML & XSL - Metoder & verktyg för effektiv datahantering
3-4 juniAgil kravhantering i praktiken
3 juniChatGPT som professionellt verktyg
3-4 juniEffektiv kravhantering - metoder & verktyg
3 juniExcel Grundkurs
3-4 juniInformationsbehandling med SQL - Grundkurs
3 juniInformationssäkerhet - Intensivkurs
4 juniExcel Fördjupningskurs
4-5 juniFrontend-utveckling med Angular
4-5 juniIntroduktion till Sparx EA- Enterprise Architect
4-5 juniNy som chef
5 juniAI för Ledare
5 juniIntroduktion till SQL
10-11 juniAgil projektledning i praktiken
10-11 juniDigitala Transformationer - Ledning och Styrning
10-11 juniEvent Storming - Introduktion
10-11 juniJava för Testare
10-11 juniPower BI (Business Intelligence) med Excel
10-12 juniProjektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap
11-12 juniAutoCAD Fördjupningskurs - Effektiv hantering av ritningar
12-13 juniIntensivkurs för Testledare
12-13 juniITIL® 4 Foundation
12-14 juniKreativ förhandling - Excellence i förhandling
12-13 juniSAFe® 6.0 Product Owner/Product Manager
13-14 juniFörändringsledning 2.0 - ACMP/CCMP certifiering
13 juniProcedurell SQL - Intensivkurs
14 juniAvtal inom IT-projekt - Intensivkurs
14 juniVåga tala inför andra
17-19 juniGrundkurs i C# och .NET Framework
17-19 juniGrundkurs i Ledarskap - Utveckla ditt personliga ledarskap
17 juniHantera och bemöt härskartekniker
17-18 juniLeading SAFe® 6.0 - Agil transformation
17-18 juniMicrosoft Project - Grundkurs
17-18 juniSjälvledarskap - att leda sig själv
18-19 juniProfessionell Presentation och Retorik
19 juniPower Pivot för Excel
24 juniAvancerad Excel - Fördjupning
24-25 juniGrundkurs i projektledning
24-26 juniGrundkurs Python programmering
24-25 juniMedvetet Ledarskap - För effektivt samarbete och ledning
24-25 juniPortfölj- och programstyrning och etablering av projektkontor (PMO)
25 juniDatamodellering - introduktion
25-26 juniWorkshopledning fördjupning - Effektiv facilitering
15-16 oktTestforum