NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Kontakta oss

NFI kurscenter
Götgatan 14
Stockholm
08-615 19 60
info@nfi.se
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT, AI och kommunikation.
Läs mer
Konferenser

Från Krav till System 2024

Sveriges största Kravkonferens! Konferens
Välkommen till årets största kravkonferens - 16-17 april, Stockholm! Det blir ett fullspäckat program under två konferensdagar med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om AI och krav, Virtuella Pandoraboxen, Nya AI förordningen, RPA, IT-avtal, Speed layers, Agil Kravhantering, Utvecklingsmodeller, Innovationsledning med mera. Du får möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises.
Läs mer

Testforum 2024 - Årets konferens inom Test

Sveriges största Testkonferens! 15-16 oktober
Välkommen till Testforum 2024! Årets största konferens inom Test av IT-system är tillbaka för 18:e året i rad! Konferensen har med drygt 3500 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud. Du hittar bland annat spännande föredrag om AI testing,
Läs mer
Heta kurser

IREB Advanced level - Certifieringskurs i Requirements Elicitation

Ny kurs 27-29 maj, 12-14 augusti, 30 oktober - 1 november, 12-14 februari, 22-24 april, 9-11 juni
Efter kursen IREB Advanced level kommer du att ha goda kunskaper i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in, dokumenterar ock validerar att all information blivit rätt beskriven och korrekt tolkad.
Läs mer

Våga tala inför andra

Våga tala inför andra Kurs 14 juni, 9 september, 4 november, 8 januari, 4 april, 13 juni
Är du redo att ta kontroll över din rädsla för att tala inför publik? Vår kurs "Våga tala inför andra" är skräddarsydd för att hjälpa dig att bli en självsäker och övertygande talare. Med en unik kombination av praktiska tekniker och personlig utveckling, är denna kurs din nyckel till att övervinna rädsla och nervositet.
Läs mer

Kravinsamling med AI

Ny kurs 23 maj, 27 maj, 12 augusti, 30 september, 4 november, 10 december, 29 januari, 10 mars, 25 april, 22 maj
Målet med denna kurs är att ge dig en djupare förståelse för hur AI kan användas för att effektivisera kravinsamlingen. Kursen fokuserar på att utveckla färdigheter för att tillämpa AI-verktyg och tekniker i kravinsamlingsprocesser, samt att förstå hur dessa metoder kan integreras i befintliga projektmetoder.
Läs mer

AI för Testare av IT-system

Ny kurs 23 april, 22 maj, 28 augusti, 3 oktober, 17 december, 5 februari, 25 april, 28 maj
Kursmålet för AI för Testare av IT-system är att förse dig med en solid förståelse för AI:s roll i systemtestning. Du kommer att lära dig att effektivt använda verktyg som ChatGPT och generativ AI, samt hantera etiska och riskrelaterade aspekter av AI inom IT. Efter kursen kommer du att vara redo att tillämpa AI-tekniker i ditt löpande arbete.
Läs mer

Medvetet Ledarskap - För effektivt samarbete och ledning

Ny kurs 24-25 juni, 10-11 september, 28-29 oktober, 25-26 november, 7-8 januari, 26-27 mars, 12-13 juni
Efter kursen har du kunskapen för att kunna fördjupa din förståelse för självmedvetenhet som den inre kompassen, styrd av personliga värderingar och mål. Du har vidare stärkt din förmåga att förstå och leda grupper effektivt. Dynamiken och kulturen som driver prestationer ska bli centrala för att utveckla samarbetskraft. Du har förbättrat din emotionella kompetens som ledare, med insikt om att hantera känslor är avgörande för att vara professionell. Du har även lärt dig hur känslor och relationer påverkar energi och engagemang och till följd av detta kan du bidra med positiv påverkan på både individuell och organisatorisk nivå.
Läs mer

ChatGPT som professionellt verktyg

Ny kurs 26 april, 17 maj, 3 juni, 26 augusti, 25 september, 8 november, 13 december, 24 februari, 3 april, 16 maj, 5 juni
I dagens snabbföränderliga värld har ChatGPT och andra avancerade AI-lösningar revolutionerat det professionella arbetsflödet och påverkat arbetsmarknaden inom flera yrkesområden.
Läs mer

Avtal inom IT-projekt - Intensivkurs

Ny kurs 3 maj, 14 juni, 30 augusti, 16 oktober, 16 december, 12 februari, 28 april, 13 juni
Många IT-projekt försenas, fördyras och i sämsta fall läggs projektet ner på grund av att det beställda systemet inte kan sättas i produktion. I den här kursen lär du dig var fallgroparna kan ligga och vad man ska tänka på för att förebygga problem redan på förhandlinsstadiet.
Läs mer

Datakommunikation och nätverk - Introduktion

Ny kurs 29 maj, 28 augusti, 31 oktober, 9 december, 14 februari, 14 april, 28 maj
Efter kursen Introduktion till datakommunikation och nätverk kommer du känna till grunderna i data- och telekommunikation. Vidare kommer du ha fått ökad förståelse kring hur ett företags lokala nätverk fungerar, hur nätverket är uppbyggt, hur olika tjänster såsom e-post fungerar samt de uppgifter olika servrar i nätverket hanterar.
Läs mer

Coacha agila transformationer

Ny kurs 22-23 maj, 3-4 september, 12-13 november, 21-22 januari, 11-12 mars, 21-22 maj
Efter den här kursen kommer du kunna guida en organisation framåt oavsett var de befinner sig i sin agila transformation.
Läs mer

ChatGPT för programmerare

Ny kurs 20-21 maj, 8-9 augusti, 5-6 september, 14-15 oktober, 21-22 november, 15-16 januari, 20-21 mars, 19-20 maj, 25-26 juni
Upptäck kraften hos ChatGPT och andra avancerade AI-lösningar som på kort tid har revolutionerat arbetsflöden och arbetsmarknader över hela världen.
Läs mer

Leading SAFe® 6.0 - Agil transformation

Kurs 13-14 maj, 17-18 juni, 26-27 augusti, 8-9 oktober, 19-20 november, 9-10 december, 19-20 februari, 18-19 mars, 7-8 maj, 16-17 juni
Leading SAFe® 6.0 ger dig en förståelse för principerna bakom SAFe® samt hur du använder ramverket i praktiken. Du kommer att lära dig leverera värde via agila releasetåg, hur du bygger upp en agil portfölj samt hur du leder en agil transformation inom hela organisationen. Du kommer förstå och tillgodogöra dig ett agilt mindset och hur du använder de praktiska redskapen inom SAFe® som stödjer de agila teamen, programmen, programportföljen samt koordinering av stora värdeströmmar med många deltagare. Kursen ger PDU-poäng och även Scrum Education Units (SEUs).
Läs mer

IREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering

Kurs 22-24 april, 26-28 juni, 11-13 september, 9-11 oktober, 27-29 november, 22-24 januari, 10-12 mars, 5-7 maj
IREB - International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.
Läs mer

Ny som chef

Kurs 4-5 juni, 26-27 augusti, 14-15 oktober, 16-17 december, 17-18 februari, 7-8 april, 3-4 juni
Efter kursen Ny som chef har du insikt i vanliga nybörjarfällor och har fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad.
Läs mer

ISTQB Foundation CTFL 4.0 - Certifieringskurs i test

Ny kurs 15-17 maj, 12-14 augusti, 7-9 oktober, 6-8 november, 3-5 februari, 18-20 mars, 14-16 maj
ISTQB Foundation ger förståelse för de grundläggande principerna för programvarutestning och förklara olika testtermer. Du får också en översikt över olika granskningstyper och testtekniker och hur man applicerar dem.
Läs mer

Självledarskap - att leda sig själv

Kurs 17-18 juni, 16-17 september, 7-8 november, 9-10 januari, 24-25 april, 16-17 juni
Det ökade kravet på att kunna leda sig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt.
Läs mer

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Kurs 2-3 maj, 3-4 juni, 26-27 augusti, 23-24 september, 14-15 oktober, 18-19 november, 27-28 januari, 11-12 mars, 8-9 april, 28-29 april, 3-4 juni
Efter denna grundkurs i SQL kommer du på egen hand kunna formulera SQL-frågor för att utvinna information ur relationsdatabaser. Du kommer även ha djupare kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur du kan tillämpa SQL på bästa sätt.
Läs mer
Referenser

Ulf Jonsson
Elfa International AB
Mycket bra kurs!!! Jag hade inga förkunskaper men nivån var helt rätt för mig. Läraren var rolig och engagerande.
David Fredriksson
Comhem
En passionerad lärare med erfarenheter privat och i arbetssamanhang
Henric Fjellstedt
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Fantastisk lärare och upplägg. Hade gärna fått vara en dag till.
Lars Sjöberg
SIS Swedish Standards Institute
Det jag förväntade mig uppfylldes med råge.
Jenny Österman
IF Skadeförsäkring
Fantastisk kursledare! Mycket erfarenheter att dela med sig vilket gav bra diskussioner.
Daniel Hedberg
Mercur Solutions
Utmärkt kursledare, väldigt bra på att reflektera från sina erfarenheter.
Några av NFI:s kunder
Läs mer
Företagsinterna kurser och seminarier

Våra kurser och seminarier kan genomföras internt för din organisation. Genom att hela arbetsgrupper eller avdelningar får utbilda sig tillsammans, får de en gemensam kunskapsplattform för sitt fortsatta arbete.
Läs mer
Kompetenscheckar

Om du arbetar på ett företag eller en myndighet som beställer flera kurser under ett år så vill vi ge er möjlighet att få bra priser på våra utbildningar!

En kompetenscheck = en utbildningsdag!

Vi kan erbjuda fyra prisvärda alternativ:
  • 10 checkar (10 kursdagar) kostar 63 900 kr
  • 20 checkar (20 kursdagar) kostar 115 900 kr
  • 50 checkar (50 kursdagar) kostar 260 900 kr
  • 100 checkar (100 kursdagar) kostar 516 900 kr
Läs mer
Våra lärare

Våra lärare
Lärarna är det främsta skälet till att du skall välja NFI. Vi brukar säga att en kurs aldrig blir bättre än läraren som håller den! Därför är alla våra lärare experter inom sina områden. När de inte är lärare så arbetar de som konsulter och experter inom näringslivet. En typisk NFI-lärare är en person som är mycket kunnig inom sitt område, har lång praktisk erfarenhet och tycker det är både roligt och stimulerande att då och då förmedla sina kunskaper till andra.
Nyhetsbrev

Få spännande kursnyheter, tips och erbjudanden via vårt nyhetsbrev!
Bocka för de kurskategorier som Du är intresserad av:
 
Kontakta oss