startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Från Krav till System 2019!

Sveriges bästa kravkonferens! 22-23 oktober
Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, kravhantering ur ett ledningsperspektiv, user stories, krav relaterat till molnapplikationer och många fler.
Läs mer 

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

Ny kurs 28-29 oktober, 11-12 december, 5-6 februari
Denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB CPRE RE@Agile Primer så får du lära dig hur du kan kombinera Kravteknik med Agilt tänkande med fokus på Scrum att fungera ihop sida vid sida
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten- fördjupningskurs

Ny kurs 19-20 november, 4-5 februari
Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer 

Grundkurs i Python med certifiering PCEP

Ny kurs
Denna kurs är perfekt för dig som aldrig har programmerat och vill komma igång med ett relativt enklare programmeringsspråk.
Läs mer 

Professional Scrum Master II med Certifiering

Ny kurs 8-9 oktober, 12-13 februari
Professional Scrum Master II-kursen är helt och hållet fokuserad på Scrum Master-rollen och utgör ett gott stöd i en Scrum Masters professionella utveckling. Målet med denna fortsättningskurs är att fördjupa förståelsen och förmåga att tillämpa Scrums värden och principer i det dagliga arbetet.
Läs mer 

Kreativ förhandling - Excellence i förhandling

Kurs 30 oktober - 1 november, 11-13 december, 15-17 januari
Under kursen kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen ser ut från början till avslut. Du kommer att få insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Kursledaren kommer även att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser där både du och den andra parten kan känna er nöjda och samtidigt kunna påveverka dina relationer i en positiv riktning.
Läs mer 

ITIL® 4 Bridge

Ny kurs 6 november, 15 januari
Gick du kanske nyss ITIL Foundation? Känner du dig trygg i ITIL 3 men vill ha koll på det senaste? På ett praktiskt, pragmatiskt och konkret sätt tar vi upp skillnaderna mellan ITIL v3 och ITIL 4.
Läs mer 

IT-Projektledare i praktiken

Ny kurs 29-31 oktober, 9-11 december
Vad är ett projekt? Vad bör man göra tänka på innan påbörjar allt det praktiska? Fokus ligger på att förstå vad det innebär att leda projekt och vilka de vanligaste fallgroparna är. Vi går igenom generella projektfaser/stadier och vad som är viktigt att tänka i respektive fas och vilka de vanligaste fallgroparna är.
Läs mer 

Inkluderande design och gränssnitt

Ny kurs 16-17 december, 24-25 februari
Inkluderande design, universell design och tillgänglighet är idag nyckelfaktorer för att lyckas i digitala gränssnitt. Det kommer allt fler exempel på att det kan bli dyrt att missa det, och att det kan innebära stora fördelar att satsa på det. I den här kursen kommer vi att reda ut begreppen, se vilka svårigheter det här innebär men också hur du gör för att lyckas.
Läs mer 

IREB Foundation - Certifieringskurs i Kravhantering

Ny kurs! 25-27 november, 15-17 januari
IREB - International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.
Läs mer 

Introduktion till Building Information Model - BIM

Ny kurs 30 oktober, 18 december, 10 februari
Efter kursen är du väl rustad för att på ett framgångsrikt sätt upphandla och kravställa BIM-projekt med vinst respektive kostnadsbesparande fokus. Efter kursen har du med dig hem tips och tydliga beskrivningar av erfarenheter från skarpa genomförda projekt.
Läs mer 

ITIL® 4 Foundation - Stockholm

Ny kurs 11-12 november, 27-28 januari
I och med den digitalisering som pågår och att kraven på snabbare förändringstakt ökar krävs nya arbetssätt för att IT skall kunna skapa värde tillsammans med kunden. ITIL 4 utvecklar arbetssätten för att vi skall kunna möta dessa behov.
Läs mer 

Effektiv upphandling - beställning, styrning och uppföljning av leverantörer

Ny kurs! 4-5 november, 13-14 januari
Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Upphandlingar och inköp är komplexa, dyra och långsiktiga investeringar för de flesta och det krävs ett gediget förarbete på de egna behoven samt kontinuerlig uppföljning på uppsatta mål för att få ett önskat resultat. Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som mjukvara eller att man väljer att låta en extern part ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO (business process outsourcing).
Läs mer 

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test

Kurs 27-29 november, 27-29 januari
Efter kursen har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Intensivkurs i projektekonomi

Kurs 1-2 oktober, 17-18 december, 17-18 februari Kurs
Under kursen kommer kursläraren att ge dig en introduktion till projektekonomins hantering, vilket syftar till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi och dess förhållande till företagets övriga ekonomi.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Kurs 3-4 oktober, 21-22 oktober, 18-19 november, 16-17 december, 10-11 februari
Informationsbehandling med SQL: Grundkurs är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle eller någon annan relationsdatabas inom företaget!
Läs mer 

Grundkurs i projektledning

Kurs 3-4 oktober, 28-29 november, 30-31 januari Kurs
Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i projektledning och utveckla sin förmåga att leda eller aktivt deltaga i ett projekt eller en projektorganisation. Arbetsformen projekt är generell, så utbildningen passar alla oavsett bransch.
Läs mer 

Excel grundkurs

Kurs 13 november, 12 december, 12 februari
Under en dag går vår kursledare igenom grunderna i Excel. Du kommer att få lära dig smarta knep och trix på hur du på ett enkelt sätt kan använda grunderna i Excel. Att lära sig använda Excels fantastiska egenskaper kommer göra att du enkelt kan ta fram något viktigt ur stora mänger information. I denna kurs kommer du få en fast grund att stå på för att kunna genomföra egna beräkningar. Du kommer även kunna hålla ordning på nästan vilken information som helst.
Läs mer 

Agil projektledning i praktiken

Kurs 10-11 oktober, 25-26 november, 23-24 januari
Efter avslutad kurs har du fått ökade kunskaper om hur man kan kombinera traditionell projektmetodik med agil metoder och hur man tillämpar det i praktiken. Under kursen får du möjlighet att prova på olika metoder och arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt effektivt och hur det agila synsättet kan integreras med den traditionella projektmetodiken.
Läs mer 

Agil kravhantering i praktiken

Kurs 10-11 oktober, 28-29 november, 19-20 februari
Brottas din organisation med en önskan om att gå mot ett ökat agilt arbetssätt men ser framför sig en enorm utmaning med kulturkrockar och en stor omställning? Har din organisation redan infört ett agilt arbetssätt men önskar hitta nivån för dokumentation och kanske önskar effektiva översiktsbilder av systemfunktionalitet som dessutom kan återanvändas i din verksamhetsarkitektur? Kanske har din organisation båda kulturerna- agil och traditionell - och de har svårt att förenas i vardagen.
Läs mer 

Excel Fördjupningskurs

Kurs 18 november, 13 januari
Under en dag går vår kursledare in på djupet i Excel. Du kommer att få lära dig smarta knep och trix på hur du på ett enkelt sätt kan använda de extra funktionerna i Excel. Att lära sig använda Excels fantastiska egenskaper kommer göra att du enkelt kan ta fram något viktigt ur stora mänger information. I denna kurs kommer du få en fast grund att stå på för att kunna genomföra egna beräkningar. Du kommer även kunna hålla ordning på nästan vilken information som helst. Att delta på den här kursen kommer att ge dig den extra kunskapen för att nyttja Excel till sitt yttersta. Du kommer att kunna effektivisera ditt arbete i Excel ännu mer.
Läs mer 

Intensivkurs för testledare

Kurs 21-22 oktober, 5-6 december, 19-20 februari
Under kursen får du lära dig hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. Under kursen behandlas också gruppdynamik, målstyrning och konflikthantering i testteamet.
Läs mer 

AutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar

Kurs 21-23 oktober, 27-29 november, 20-22 januari, 4-6 mars
Målet med tredagarskursen Grundkurs i AutoCAD: Effektiv hantering av ritningar är att ge deltagaren de kunskaper han eller hon behöver för att direkt bli produktiv i användandet av AutoCAD/ AutoCAD LT vid såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion.
Läs mer 

Grundkurs i ledarskap - Utveckla ditt personliga ledarskap

Kurs 21-23 oktober, 2-4 december, 20-22 januari
Den mycket efterfrågade kursen Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap hjälper dig att bli en bättre ledare, oavsett om du idag arbetar som ledare, är nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs

Kurs 23-24 oktober, 25-26 november, 3-4 februari
Tvådagarskursen Informationsbehandling med SQL: Fördjupningskurs ger deltagaren fördjupade kunskaper i hur Microsofts implementation av språket SQL kan tillämpas för att effektivisera databearbetningen.
Läs mer 

Grundkurs i programmering

Kurs 28-30 oktober, 2-4 december, 19-21 februari
Denna kurs ger dig en introduktion till programmering. Kursen kräver inga förkunskaper och efter denna kurs skall du ha grundläggande kunskaper för att fördjupa dig i något programmeringsspråk.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss