startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Från Krav till System 2019!

Sveriges bästa kravkonferens! 22-23 oktober
Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, kravhantering ur ett ledningsperspektiv, user stories, krav relaterat till molnapplikationer och många fler.
Läs mer 

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

Ny kurs 9-10 september, 28-29 oktober, 11-12 december, 5-6 februari
Denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB CPRE RE@Agile Primer så får du lära dig hur du kan kombinera Kravteknik med Agilt tänkande med fokus på Scrum att fungera ihop sida vid sida
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten- fördjupningskurs

Ny kurs 3-4 september, 19-20 november, 4-5 februari
Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer 

Grundkurs i Python med certifiering PCEP

Ny kurs
Denna kurs är perfekt för dig som aldrig har programmerat och vill komma igång med ett relativt enklare programmeringsspråk.
Läs mer 

Professional Scrum Master II med Certifiering

Ny kurs 8-9 oktober, 12-13 februari
Professional Scrum Master II-kursen är helt och hållet fokuserad på Scrum Master-rollen och utgör ett gott stöd i en Scrum Masters professionella utveckling. Målet med denna fortsättningskurs är att fördjupa förståelsen och förmåga att tillämpa Scrums värden och principer i det dagliga arbetet.
Läs mer 

Kreativ förhandling - Excellence i förhandling

Kurs 30 oktober - 1 november, 11-13 december, 15-17 januari
Under kursen kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen ser ut från början till avslut. Du kommer att få insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Kursledaren kommer även att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser där både du och den andra parten kan känna er nöjda och samtidigt kunna påveverka dina relationer i en positiv riktning.
Läs mer 

ITIL® 4 Bridge

Ny kurs 6 september, 6 november, 15 januari
Gick du kanske nyss ITIL Foundation? Känner du dig trygg i ITIL 3 men vill ha koll på det senaste? På ett praktiskt, pragmatiskt och konkret sätt tar vi upp skillnaderna mellan ITIL v3 och ITIL 4.
Läs mer 

IT-Projektledare i praktiken

Ny kurs 18-20 september, 29-31 oktober, 9-11 december
Vad är ett projekt? Vad bör man göra tänka på innan påbörjar allt det praktiska? Fokus ligger på att förstå vad det innebär att leda projekt och vilka de vanligaste fallgroparna är. Vi går igenom generella projektfaser/stadier och vad som är viktigt att tänka i respektive fas och vilka de vanligaste fallgroparna är.
Läs mer 

Inkluderande design och gränssnitt

Ny kurs 26-27 september, 16-17 december, 24-25 februari
Inkluderande design, universell design och tillgänglighet är idag nyckelfaktorer för att lyckas i digitala gränssnitt. Det kommer allt fler exempel på att det kan bli dyrt att missa det, och att det kan innebära stora fördelar att satsa på det. I den här kursen kommer vi att reda ut begreppen, se vilka svårigheter det här innebär men också hur du gör för att lyckas.
Läs mer 

IREB Foundation - Certifieringskurs i Kravhantering

Ny kurs! 30 september - 2 oktober, 25-27 november, 15-17 januari
IREB - International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.
Läs mer 

Introduktion till Building Information Model - BIM

Ny kurs 30 oktober, 18 december, 10 februari
Efter kursen är du väl rustad för att på ett framgångsrikt sätt upphandla och kravställa BIM-projekt med vinst respektive kostnadsbesparande fokus. Efter kursen har du med dig hem tips och tydliga beskrivningar av erfarenheter från skarpa genomförda projekt.
Läs mer 

ITIL® 4 Foundation - Stockholm

Ny kurs 18-19 september, 11-12 november, 27-28 januari
I och med den digitalisering som pågår och att kraven på snabbare förändringstakt ökar krävs nya arbetssätt för att IT skall kunna skapa värde tillsammans med kunden. ITIL 4 utvecklar arbetssätten för att vi skall kunna möta dessa behov.
Läs mer 

Effektiv upphandling - beställning, styrning och uppföljning av leverantörer

Ny kurs! 4-5 november, 13-14 januari
Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Upphandlingar och inköp är komplexa, dyra och långsiktiga investeringar för de flesta och det krävs ett gediget förarbete på de egna behoven samt kontinuerlig uppföljning på uppsatta mål för att få ett önskat resultat. Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som mjukvara eller att man väljer att låta en extern part ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO (business process outsourcing).
Läs mer 

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test

Kurs 9-11 september, 27-29 november, 27-29 januari
Efter kursen har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete.
Läs mer 

Heta kurser just nu

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test

Kurs 9-11 september, 27-29 november, 27-29 januari Kurs
Efter kursen har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete.
Läs mer 

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

Ny kurs 9-10 september, 28-29 oktober, 11-12 december, 5-6 februari
Denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB CPRE RE@Agile Primer så får du lära dig hur du kan kombinera Kravteknik med Agilt tänkande med fokus på Scrum att fungera ihop sida vid sida
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 30 september - 1 oktober, 5-6 november, 3-4 december, 21-22 januari, 25-26 februari Kurs
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer 

Portfölj- och programstyrning och etablering av projektkontor (PMO)

Kurs 12-13 september, 4-5 november, 12-13 december, 20-21 februari Kurs
Denna kurs ger många tips och metoder på hur en modern portfölj- och programstyrning av projekten i en verksamhet kan skapas och hanteras samt vilken nytta ett projektkontor (PMO) kan vara för projekten och verksamheten.
Läs mer 

Grundkurs i ledarskap - Utveckla ditt personliga ledarskap

Kurs 16-18 september, 21-23 oktober, 2-4 december, 20-22 januari
Den mycket efterfrågade kursen Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap hjälper dig att bli en bättre ledare, oavsett om du idag arbetar som ledare, är nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare.
Läs mer 

Professional Scrum Master med Certifiering

Kurs 17-18 september, 15-16 oktober, 13-14 november, 29-30 januari
Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades, och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.
Läs mer 

SharePoint för administratörer och redaktörer - Online 2016

Kurs 19-20 september, 7-8 november, 18-19 februari
Under denna spännande tvådagarskurs får du lära dig hur du axlar rollen som SharePoint administratör eller redaktör. Du får lära dig hur du styr behörighet till information på webbplatser samt hur du utformar webbplatserna så de blir relevanta för medarbetarna i organisationen.
Läs mer 

Proaktiv Systemförvaltning

Kurs 19-20 september, 9-10 oktober, 12-13 november, 27-28 januari
Kursen ger dig verktyg för att kunna hantera det ökade trycket på ständiga förändringar men ändå kunna erbjuda stabila system. Du får en inblick hur ett agilt arbetssätt fungerar i både förvaltning och utveckling och hur du skall organisera ditt arbete för att effektivt kunna styra och leda det arbetet under hela systemets eller objektets livscykel.
Läs mer 

Effektiv kravhantering - Metoder & verktyg

Kurs 23-24 september, 31 oktober - 1 november, 28-29 november, 3-4 februari
Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare, öka på din verktygslåda som erfaren kravställare eller bli bättre på att formulera och strukturera krav på en IT-lösning? Då är det här en kurs för dig.
Läs mer 

Leading SAFe® 4.6 - Agil transformation

Kurs 25-26 september, 12-13 november, 9-10 december, 5-6 februari
Lär dig hur du skalar din agila organisation och skaffa dig de redskap du behöver för att leda din organisation med SAFe® och bli en certifierad SAFe® Agilist. Vill du öka värdet i dina leveranser med hjälp av ett agilt arbetssätt och mindset, förbättra din produktivitet och kvalitet samt släppa loss den inneboende motivationen och kraften hos dina medarbetare? I så fall är det här en kurs för dig.
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 30 september - 1 oktober, 5-6 november, 3-4 december, 21-22 januari, 25-26 februari
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer 

Intensivkurs i projektekonomi

Kurs 1-2 oktober, 17-18 december, 17-18 februari
Under kursen kommer kursläraren att ge dig en introduktion till projektekonomins hantering, vilket syftar till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi och dess förhållande till företagets övriga ekonomi.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss