startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Skapa självständiga team med Agilt ledarskap

Ny kurs 9-10 oktober, 18-19 december, 20-21 februari
Har din organisation bestämt sig för att gå mot ett mer modernt arbetssätt, kanske agila metoder? Är du chef eller ledare och undrar hur du behöver anpassa ditt ledarskap för att stötta den nya organisationen på bästa sätt? Funderar du på hur du behöver förändra ditt ledarskap för att teamen ska bli mer självgående? Då är det här kursen för dig.
Läs mer 

Från Krav till System 2018!

Årets populäraste konferens körs igen! 16-17 oktober
Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, kravhantering ur ett ledningsperspektiv, user stories, krav relaterat till molnapplikationer och många fler.
Läs mer 

Feature driven requirement management

Ny kurs 15-16 november, 20-21 februari
Vill du lära dig hur du bäst bör gå tillväga för skapa ett visionsdokument, hur du modellerar intressenter, fångar nyttor, features, user stories, kvalitetsegenskaper och testfall samt hur du bör gå tillväga för prioritering och planering av agila projekt. Då är det här kursen för dig.
Läs mer 

Presentationsteknik - Affärsengelska

Ny kurs 9-10 oktober, 22-23 januari, 28 februari - 1 mars
För dig som står inför utmaningen att utföra en presentation på engelska i något sammanhang. Här är kursen som praktiskt kommer att hjälpa dig att lyckas med att framföra en presentation på ett framgångsrikt sätt. Lär dig att förmedla dina tankar och önskemål på ett kraftfullt och övertygande sätt. Genom mycket övning och coachning så kommer du att genomföra en presentation på det engelska språket på ett framgångsrikt sätt.
Läs mer 

Employer Branding

Ny kurs 19 november, 14 januari
En medelstor svensk organisation har ett behov av att genomföra ca 500 rekryteringar varje år. Det ställer en hel del krav på oss som rekryterar, oavsett om vi är rekryterande chefer eller rekryterare. Innan vi når dit måste vi få in i alla fall några relevanta ansökningar- Eller? Den här utbildningen handlar om hur man som organisation kan arbeta såväl operativt som strategiskt med att locka och framförallt behålla medarbetare! Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur man skapar en employer branding-process.
Läs mer 

Feature driven design and documentation

Ny kurs 15 oktober, 18 december, 28 februari
Features (”systemegenskaper”) är idag ett centralt begrepp för att skapa ordning och tydligt mätbart värde i agila projekt. Begreppet definieras enligt det erkända och vitt spridda ramveket SAFe, Scaled Agile Framework, som ”IT-tjänster som täcker uppfyller användares behov”. Features behövs för att skapa kontroll över stora mängder krav – features är tillräckligt stora för att ge överblick och förståelse jämfört med ex-empelvis user stories som ofta blir för små och många till antalet för att total kontroll ska kunna skapas.
Läs mer 

Affärsengelska- kommunikation, argumentation och förhandling

Ny kurs 31 oktober - 2 november, 20-22 februari
Idag arbetar många företag på en global plattform och kräver att medarbetare skall hålla möten, presentera, argumentera, sälja och förhandla på engelska. Oavsett om det är internt på mötet, om du arbetar i projektet, driver projekt, rapporterar till ledningen, i avtalssituationer och inte minst i köp- och säljsituationer, så ligger alltid någon typ av förhandling och argumentation i bakgrunden. Kursen kommer att ge dig goda förutsättningar i att nå goda resultat i dina möten, i dina projekt, i dina rapporteringar till medarbetare och överordnade och i affärsöverenskommelser även om de sker på det engelska språket.
Läs mer 

Agil projektledning i praktiken

Kurs 11-12 oktober, 26-27 november, 24-25 januari
Efter avslutad kurs har du fått ökade kunskaper om hur man kan kombinera traditionell projektmetodik med agil metoder och hur man tillämpar det i praktiken. Under kursen får du möjlighet att prova på olika metoder och arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt effektivt och hur det agila synsättet kan integreras med den traditionella projektmetodiken.
Läs mer 

Digitala Transformationer - Ledning och Styrning

Ny kurs! 8-9 november, 14-15 februari
Efter kursen kommer du att kunna driva digitala transformeringsprojekt effektivt och snabbt. Du kommer även att kunna skapa digitaliserade produkter och tjänster samt styra förändringsarbete och flytta fokus till digital transformering med automatisering och robotisering.
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 6-7 november, 4-5 december, 22-23 januari, 26-27 februari
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer 

Leading SAFe® 4.5 - Agil transformation

26-27 september, 13-14 november, 10-11 december, 7-8 februari
Lär dig hur du skalar din agila organisation och skaffa dig de redskap du behöver för att leda din organisation med SAFe® och bli en certifierad SAFe® Agilist. Vill du öka värdet i dina leveranser med hjälp av ett agilt arbetssätt och mindset, förbättra din produktivitet och kvalitet samt släppa loss den inneboende motivationen och kraften hos dina medarbetare? I så fall är det här en kurs för dig.
Läs mer 

Kreativ förhandling - Excellence i förhandling

Kurs 12-14 december, 16-18 januari
Under kursen kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen ser ut från början till avslut. Du kommer att få insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Kursledaren kommer även att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser där både du och den andra parten kan känna er nöjda och samtidigt kunna påveverka dina relationer i en positiv riktning.
Läs mer 

AutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar

Kurs 22-24 oktober, 28-30 november, 21-23 januari, 6-8 mars
Målet med tredagarskursen Grundkurs i AutoCAD: Effektiv hantering av ritningar är att ge deltagaren de kunskaper han eller hon behöver för att direkt bli produktiv i användandet av AutoCAD/ AutoCAD LT vid såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion.
Läs mer 

Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Ny kurs! 15-16 oktober, 22-23 november, 14-15 februari
Du får lära dig hur du formulerar korrekta krav som inte kan misstolkas och hur du strukturerar en kravspecifikation så du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system. Du kommer arbeta med ett konkret case i grupp och få direkt feedback på kvaliteten och bristerna i de krav ni formulerar i de olika övningarna.
Läs mer 

Java för testare

Kurs 6-7 november, 17-18 december, 18-19 februari
På denna kurs får du lära dig de viktigaste funktionerna i programmeringsspråket Java. Vi fokuserar på de delar av språket som är viktigast i ditt yrke som testautomatiserare. Alla övningar i denna kurs är kopplade till konkreta uppgifter en testautomatiserare kan stöta på i sitt dagliga arbete.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Grundkurs i projektledning

Kurs 4-5 oktober, 29-30 november, 31 januari - 1 februari Kurs
Under kursen Grundkurs i projektledning visar vår erfarne kurslärare hur man - med relativt enkla hjälpmedel i form av checklistor och mallar - kan förenkla arbetet och bli en bättre projektdeltagare.
Läs mer 

Usability och Gränssnittsdesign - intensivkurs

Kurs 8-9 oktober, 12-13 november, 11-12 februari
Kursen Användbarhet och användarcentrerad design för effektiva IT-system består av teoretiska pass, då vi ägnar oss åt beteendevetenskapliga teorier kring hur vi som människor fungerar i vår kontakt med datorer och grafiska gränssnitt, samt praktiska pass då vi behandlar konkreta frågeställningar rörande design av grafiska gränssnitt.
Läs mer 

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Kurs 8-10 oktober, 21-23 november, 28-30 januari Kurs
Allt mer arbete i näringslivet och förvaltning drivs i form av projekt. För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs en professionell planering, styrning och uppföljning samt noga planering. Det är därför av största vikt att ett projekt tas fram och leds av kunniga och välutbildade projektledare som har förmågan att driva projekten enligt plan samtidigt som man engagerar och motiverar medarbetarna. Under denna kurs får du lära dig att på ett strukturerat sätt förbereda för ett projekt mot uppsatta mål. Kursen lägger stor vikt på att lära ut och praktiskt tillämpa projektmetodik. Även uppföljning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter som tas upp under kursen.
Läs mer 

Skapa självständiga team med Agilt ledarskap

Ny kurs 9-10 oktober, 18-19 december, 20-21 februari
Har din organisation bestämt sig för att gå mot ett mer modernt arbetssätt, kanske agila metoder? Är du chef eller ledare och undrar hur du behöver anpassa ditt ledarskap för att stötta den nya organisationen på bästa sätt? Funderar du på hur du behöver förändra ditt ledarskap för att teamen ska bli mer självgående? Då är det här kursen för dig.
Läs mer 

Professionell Presentation och Retorik

Kurs 10-11 oktober, 12-13 december, 4-5 mars
Här får du lära dig hur du på ett effektivt sätt förbereder, bygger upp, genomför och följer upp en presentation. Du får även lära dig att hantera din nervositet.
Läs mer 

Agil projektledning i praktiken

Kurs 11-12 oktober, 26-27 november, 24-25 januari
Efter avslutad kurs har du fått ökade kunskaper om hur man kan kombinera traditionell projektmetodik med agil metoder och hur man tillämpar det i praktiken. Under kursen får du möjlighet att prova på olika metoder och arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt effektivt och hur det agila synsättet kan integreras med den traditionella projektmetodiken.
Läs mer 

Intensivkurs i förändringsledning

Kurs 15-16 oktober, 10-11 december, 24-25 januari
Under kursen går kursledaren igenom vad man som organisation behöver förbereda sig på inför en stor förändring. Du får tillgång till modeller och konkreta verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet. Allt går inte att förutse men man kan vara väl förberedd. Vi går igenom ”checklistan” och hur man lägger upp en bra strategi inför varje fas i en förändringsprocess.
Läs mer 

Professional Scrum Master med Certifiering

Kurs 16-17 oktober, 21-22 november, 30-31 januari
Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades, och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Kurs 22-23 oktober, 19-20 november, 17-18 december, 11-12 februari
Informationsbehandling med SQL: Grundkurs är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle eller någon annan relationsdatabas inom företaget!
Läs mer 

Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med ditt budskap

Kurs 29-30 oktober, 6-7 december, 11-12 februari
Under kursen varvas lättbegriplig teori med praktiska kommunikationsövningar för att ge dig som deltagare större förståelse för olika kommunikationsstilar.
Läs mer 

Grundkurs i programmering

Kurs 29-31 oktober, 3-5 december, 28-30 januari
Denna kurs ger dig en introduktion till programmering. Kursen kräver inga förkunskaper och efter denna kurs skall du ha grundläggande kunskaper för att fördjupa dig i något programmeringsspråk.
Läs mer 

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test

Kurs 29-31 oktober, 28-30 november, 28-30 januari
Efter kursen har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss