startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

SAFe® 5 Product Owner/Product Manager

Ny kurs 30-31 mars, 15-16 juni, 16-17 september
Du kommer under den här två dagar långa kursen att förses med kunskaper om hur värde levereras inom Lean Enterprise. Du kommer också samt få en fördjupad förståelse av Agile Release Train (ART), hur det ger värde och vad du kan göra för att effektivt utföra din roll. Du kommer också att lära sig att tillämpa Lean-tänkande
Läs mer 

Leda på distans – att leda med närvaro i en digital omvärld

Ny kurs 4-5 maj, 1-2 september
Allt fler jobbar mestadels hemifrån, ute på uppdrag eller i samma hus men utan en stationär arbetsplats. Dessa förutsättningar ställer nya krav på dig i din roll som ledare.
Läs mer 

SAFe® 5.0 DevOps Practitioner

Ny kurs 17-18 mars, 9-10 juni, 25-26 augusti
Denna två dagars kurs ger en övergripande översikt för att förstå de DevOps-kompetenser som behövs för att accelerera leveranstiden genom att förbättra flödet av värde med kontinuerlig leverans.
Läs mer 

Stresshantering i praktiken - att förebygga, hantera och förstå stressen i arbetslivet

Ny kurs 7-8 maj, 20-21 augusti
Den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet och det ställs allt högre krav på dig som arbetar med människor att kunna förstå, möta och hantera de situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Agilt Ledarskap - Med kompletterande e-kurs

Ny kurs! e-kurs ingår! 10-11 mars, 21-22 april, 8-9 september e-kurs ingår!
Efter kursen har du lärt dig hur man inför agila arbetssätt och hur du kan få det att fungera i praktiken. Du vet hur man undviker klassiska fallgropar och hur man skapar engagemang och initiativ. Du kommer att kunna planera och samordna i en stora, komplexa organisationer.
Läs mer 

Grundkurs i Microsoft Visio 2 dagar - Effektiv dokumentation av processer och projekt

Kurs 19-20 mars, 14-15 maj, 27-28 augusti
Målet med tvådagarskursen "Grundkurs i Microsoft Visio" är att ge deltagaren kunskaper för att kunna skapa dokument i Microsoft Visio på ett effektivt sätt och tillföra dessa avancerade funktioner. Kursens huvudinriktning är mot att skapa processflöden och liknande dokument med lagring av data och länkar till andra dokument.
Läs mer 

Intensivkurs i förändringsledning

Kurs 12-13 mars, 13-14 maj, 14-15 september Kurs
Under kursen går kursledaren igenom vad man som organisation behöver förbereda sig på inför en stor förändring. Du får tillgång till modeller och konkreta verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet. Allt går inte att förutse men man kan vara väl förberedd. Vi går igenom ”checklistan” och hur man lägger upp en bra strategi inför varje fas i en förändringsprocess.
Läs mer 

Testautomatisering - Webbaserade applikationer med Selenium 3

Kurs 3-4 mars, 18-19 maj, 27-28 augusti
Denna praktiskt inriktade kurs lär ut hur du bygger pålitliga och stabila automatiserade tester för webbaserade applikationer med Selenium.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Kurs 3-4 mars, 26-27 mars, 11-12 maj, 2-3 juni, 27-28 augusti
Informationsbehandling med SQL: Grundkurs är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle eller någon annan relationsdatabas inom företaget!
Läs mer 

Leading SAFe® 5.0 - Agil transformation

Kurs 11-12 mars, 14-15 april, 18-19 maj, 23-24 september
Lär dig hur du skalar din agila organisation och skaffa dig de redskap du behöver för att leda din organisation med SAFe® och bli en certifierad SAFe® Agilist. Vill du öka värdet i dina leveranser med hjälp av ett agilt arbetssätt och mindset, förbättra din produktivitet och kvalitet samt släppa loss den inneboende motivationen och kraften hos dina medarbetare? I så fall är det här en kurs för dig.
Läs mer 

Microsoft Project för effektiv tids- och resursplanering

Kurs 5-6 mars, 27-28 april, 20-21 augusti
Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar planeringen, genomförandet och uppföljningen av projekt. Verktyget har de senaste åren mognat och innehåller idag funktioner som stödjer hela kedjan i projektarbetet.
Läs mer 

Proaktiv Systemförvaltning

Kurs 5-6 mars, 28-29 maj, 17-18 september
Kursen ger dig verktyg för att kunna hantera det ökade trycket på ständiga förändringar men ändå kunna erbjuda stabila system. Du får en inblick hur ett agilt arbetssätt fungerar i både förvaltning och utveckling och hur du skall organisera ditt arbete för att effektivt kunna styra och leda det arbetet under hela systemets eller objektets livscykel.
Läs mer 

Coaching - Att leda sig själv och andra

Kurs 18-19 mars, 4-5 maj, 1-2 juni, 2-3 september
Under kursen får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Läs mer 

Personlig Effektivitet - Bli effektivare utan stress

Kurs 5-6 mars, 16-17 april, 10-11 september
Kursen "Personlig Effektivitet: Bli effektivare med mindre stress" hjälper dig att prestera mer utan att arbeta mer. Med konkreta metoder, verktyg och regler lär du dig hur du blir effektivare i ditt arbete.
Läs mer 

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Kurs 16-18 mars, 27-29 april, 24-26 augusti
Allt mer arbete i näringslivet och förvaltning drivs i form av projekt. För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs en professionell planering, styrning och uppföljning samt noga planering. Det är därför av största vikt att ett projekt tas fram och leds av kunniga och välutbildade projektledare som har förmågan att driva projekten enligt plan samtidigt som man engagerar och motiverar medarbetarna. Under denna kurs får du lära dig att på ett strukturerat sätt förbereda för ett projekt mot uppsatta mål. Kursen lägger stor vikt på att lära ut och praktiskt tillämpa projektmetodik. Även uppföljning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter som tas upp under kursen.
Läs mer 

Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Ny kurs! 12-13 mars, 11-12 maj, 3-4 september
Du får lära dig hur du formulerar korrekta krav som inte kan misstolkas och hur du strukturerar en kravspecifikation så du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system. Du kommer arbeta med ett konkret case i grupp och få direkt feedback på kvaliteten och bristerna i de krav ni formulerar i de olika övningarna.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss