startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

ITIL® 4 Foundation - Stockholm

Ny kurs 18-19 september, 11-12 november, 27-28 januari
I och med den digitalisering som pågår och att kraven på snabbare förändringstakt ökar krävs nya arbetssätt för att IT skall kunna skapa värde tillsammans med kunden. ITIL 4 utvecklar arbetssätten för att vi skall kunna möta dessa behov.
Läs mer 

Inkluderande design och gränssnitt

Ny kurs 26-27 september, 16-17 december, 24-25 februari
Inkluderande design, universell design och tillgänglighet är idag nyckelfaktorer för att lyckas i digitala gränssnitt. Det kommer allt fler exempel på att det kan bli dyrt att missa det, och att det kan innebära stora fördelar att satsa på det. I den här kursen kommer vi att reda ut begreppen, se vilka svårigheter det här innebär men också hur du gör för att lyckas.
Läs mer 

Introduktion till Building Information Model - BIM

Ny kurs 30 oktober, 18 december, 10 februari
Efter kursen är du väl rustad för att på ett framgångsrikt sätt upphandla och kravställa BIM-projekt med vinst respektive kostnadsbesparande fokus. Efter kursen har du med dig hem tips och tydliga beskrivningar av erfarenheter från skarpa genomförda projekt.
Läs mer 

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

Ny kurs 9-10 september, 28-29 oktober, 11-12 december, 5-6 februari
Denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB CPRE RE@Agile Primer så får du lära dig hur du kan kombinera Kravteknik med Agilt tänkande med fokus på Scrum att fungera ihop sida vid sida
Läs mer 

ITIL® 4 Bridge

Ny kurs 6 september, 6 november, 15 januari
Gick du kanske nyss ITIL Foundation? Känner du dig trygg i ITIL 3 men vill ha koll på det senaste? På ett praktiskt, pragmatiskt och konkret sätt tar vi upp skillnaderna mellan ITIL v3 och ITIL 4.
Läs mer 

Grundkurs i Python med certifiering PCEP

Ny kurs
Denna kurs är perfekt för dig som aldrig har programmerat och vill komma igång med ett relativt enklare programmeringsspråk.
Läs mer 

Professional Scrum Master II med Certifiering

Ny kurs 28-29 augusti, 8-9 oktober, 12-13 februari
Professional Scrum Master II-kursen är helt och hållet fokuserad på Scrum Master-rollen och utgör ett gott stöd i en Scrum Masters professionella utveckling. Målet med denna fortsättningskurs är att fördjupa förståelsen och förmåga att tillämpa Scrums värden och principer i det dagliga arbetet.
Läs mer 

IREB Foundation - Certifieringskurs i Kravhantering

Ny kurs! 19-21 augusti, 30 september - 2 oktober, 25-27 november, 15-17 januari
IREB - International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.
Läs mer 

Kreativ förhandling - Excellence i förhandling

Kurs 14-16 augusti, 30 oktober - 1 november, 11-13 december, 15-17 januari
Under kursen kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen ser ut från början till avslut. Du kommer att få insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Kursledaren kommer även att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser där både du och den andra parten kan känna er nöjda och samtidigt kunna påveverka dina relationer i en positiv riktning.
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten- fördjupningskurs

Ny kurs 3-4 september, 19-20 november, 4-5 februari
Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer 

Effektiv upphandling - beställning, styrning och uppföljning av leverantörer

Ny kurs! 10-11 september, 4-5 november, 13-14 januari
Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Upphandlingar och inköp är komplexa, dyra och långsiktiga investeringar för de flesta och det krävs ett gediget förarbete på de egna behoven samt kontinuerlig uppföljning på uppsatta mål för att få ett önskat resultat. Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som mjukvara eller att man väljer att låta en extern part ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO (business process outsourcing).
Läs mer 

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test

Kurs 9-11 september, 23-25 oktober, 27-29 november, 27-29 januari
Efter kursen har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete.
Läs mer 

IT-Projektledare i praktiken

Ny kurs 18-20 september, 29-31 oktober, 9-11 december
Vad är ett projekt? Vad bör man göra tänka på innan påbörjar allt det praktiska? Fokus ligger på att förstå vad det innebär att leda projekt och vilka de vanligaste fallgroparna är. Vi går igenom generella projektfaser/stadier och vad som är viktigt att tänka i respektive fas och vilka de vanligaste fallgroparna är.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Grundkurs i programmering

Kurs 14-16 augusti, 28-30 oktober, 2-4 december, 19-21 februari Kurs
Denna kurs ger dig en introduktion till programmering. Kursen kräver inga förkunskaper och efter denna kurs skall du ha grundläggande kunskaper för att fördjupa dig i något programmeringsspråk.
Läs mer 

Excel grundkurs

Kurs 14 augusti, 7 oktober, 13 november, 12 februari
Under en dag går vår kursledare igenom grunderna i Excel. Du kommer att få lära dig smarta knep och trix på hur du på ett enkelt sätt kan använda grunderna i Excel. Att lära sig använda Excels fantastiska egenskaper kommer göra att du enkelt kan ta fram något viktigt ur stora mänger information. I denna kurs kommer du få en fast grund att stå på för att kunna genomföra egna beräkningar. Du kommer även kunna hålla ordning på nästan vilken information som helst.
Läs mer 

Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med ditt budskap

Kurs 15-16 augusti, 28-29 oktober, 5-6 december, 4-5 mars Kurs
Under kursen varvas lättbegriplig teori med praktiska kommunikationsövningar för att ge dig som deltagare större förståelse för olika kommunikationsstilar.
Läs mer 

AutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar

Kurs 19-21 augusti, 21-23 oktober, 27-29 november, 20-22 januari, 4-6 mars Kurs
Målet med tredagarskursen Grundkurs i AutoCAD: Effektiv hantering av ritningar är att ge deltagaren de kunskaper han eller hon behöver för att direkt bli produktiv i användandet av AutoCAD/ AutoCAD LT vid såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion.
Läs mer 

Usability och Gränssnittsdesign - intensivkurs

Kurs 20-21 augusti, 7-8 oktober, 11-12 november, 10-11 februari
Kursen Användbarhet och användarcentrerad design för effektiva IT-system består av teoretiska pass, då vi ägnar oss åt beteendevetenskapliga teorier kring hur vi som människor fungerar i vår kontakt med datorer och grafiska gränssnitt, samt praktiska pass då vi behandlar konkreta frågeställningar rörande design av grafiska gränssnitt.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs

Kurs 22-23 augusti, 23-24 oktober, 25-26 november, 3-4 februari
Tvådagarskursen Informationsbehandling med SQL: Fördjupningskurs ger deltagaren fördjupade kunskaper i hur Microsofts implementation av språket SQL kan tillämpas för att effektivisera databearbetningen.
Läs mer 

Employer Branding

Ny kurs 22 augusti, 10 oktober, 4 december, 12 februari
En medelstor svensk organisation har ett behov av att genomföra ca 500 rekryteringar varje år. Det ställer en hel del krav på oss som rekryterar, oavsett om vi är rekryterande chefer eller rekryterare. Innan vi når dit måste vi få in i alla fall några relevanta ansökningar- Eller? Den här utbildningen handlar om hur man som organisation kan arbeta såväl operativt som strategiskt med att locka och framförallt behålla medarbetare! Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur man skapar en employer branding-process.
Läs mer 

Effektiva Test inom IT

Kurs 22-23 augusti, 7-8 oktober, 14-15 november, 30-31 januari
Kursen ger dig goda kunskaper inom de viktigaste delarna av testområdet. Du kommer efter avslutad kurs känna till testprocessens delar, tekniker för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testplan/testfall/testrapport i praktiken, begreppen risk och prioritering samt hur du ”vet” att man har testat tillräckligt mycket.
Läs mer 

Professionell Presentation och Retorik

Kurs 26-27 augusti, 9-10 oktober, 5-6 december
Här får du lära dig hur du på ett effektivt sätt förbereder, bygger upp, genomför och följer upp en presentation. Du får även lära dig att hantera din nervositet.
Läs mer 

Introduktion till SQL

Kurs 26 augusti, 23 september, 27 november, 17 februari
Kursen ger dig god kännedom om SQL och dess användningsmöjligheter idag och i framtiden. Som PC-användare ska du kunna utnyttja SQL för att definiera och hämta rapporter från andra system.
Läs mer 

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Kurs 26-28 augusti, 14-16 oktober, 20-22 november, 27-29 januari, 4-6 mars
Allt mer arbete i näringslivet och förvaltning drivs i form av projekt. För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs en professionell planering, styrning och uppföljning samt noga planering. Det är därför av största vikt att ett projekt tas fram och leds av kunniga och välutbildade projektledare som har förmågan att driva projekten enligt plan samtidigt som man engagerar och motiverar medarbetarna. Under denna kurs får du lära dig att på ett strukturerat sätt förbereda för ett projekt mot uppsatta mål. Kursen lägger stor vikt på att lära ut och praktiskt tillämpa projektmetodik. Även uppföljning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter som tas upp under kursen.
Läs mer 

Continuous Testing

Ny kurs! 27-28 augusti, 30-31 oktober, 10-11 februari
Du kommer efter kursen förstå hur du kan applicera agila teststragier, metoder, tekniker och arbetssätt i ditt team. Kursen bygger på praktiska moment där du som elev får möjlighet att omsätta teorin i praktiken. Bland annat kommer du få möjlighet att prova på hur det är att arbeta enligt “Continuous Delivery” och du kommer få med dig labbmiljön hem för att på egen hand kunna fortsätta utforska detta arbetssätt.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss