startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Nu kan du gå alla
våra kurser på distans!


Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

SAFe® Agile Product Management - Design Thinking

Kurs 20-22 september, 12-14 december, 6-8 mars, 3-5 maj
Under SAFe® Agile Product Management får du lära dig att känna igen hur kontinuerliga undersökningar driver innovation och hjälper till att definiera en vision, strategi och en tydlig väg in på nya marknader. Kursen kommer ge dig förståelse för hur du ska accelerera en produkts livscykel för att få snabb återkoppling och kunna leverera exceptionella produkter och lösningar med högt kundvärde samtidigt som du anpassar dig efter din organisations strategi, portfölj och uppbyggnad.
Läs mer 

Event Storming - Introduktion

Kurs 15-16 augusti, 7-8 december, 26-27 januari, 11-12 april, 12-13 juni
Den här kursen ger dig grundläggande kunskap i hur du kan tillämpa workshop-metodiken Event Storming samt förståelse för varför Event Storming har blivit ett så populärt tillvägagångssätt för att lösa komplexa organisationsproblem, hitta flaskhalsar och kravinsamla inför IT-projekt. Efter kursen vet du vad som krävs för att hålla effektiva workshops över avdelningsgränser som ger omedelbara insikter och konkreta handlingsplaner. Du får verktyg för att kunna agera workshopledare för de tre olika nivåerna av Event Storming: Big Picture, Process Modelling och Software Design.
Läs mer 

Lead forward - Utveckla dig själv och ditt ledarskap

Ny kurs 29-30 augusti, 14-15 november, 15-16 mars, 25-26 maj
Efter kursen har du fått verktygen för att utvecklas och växa som ledare. Du har fått med dig en plan där du kan samla in återkoppling från dina medarbetare, identifiera och analysera dina utvecklingsområden. Detta kan sedan föras över i en konkret aktivitetsplan där du kan implementera förändringar.
Läs mer 

Säkerhet i webbtjänster -Intensivkurs

Kurs 22-23 augusti
Efter kursen Säkerhet i webbtjänster kommer du att ha goda kunskaper i hur man identifierar olika typer av sårbarheter för webbsidor och så kallade webservices. Du kommer ha förståelse för hur system lagrar användaruppgifter och lösenord och kunna påpeka brister i hanterande av just detta. Du kommer också att ha praktisk erfarenhet av olika s.k pentestingverktyg såsom Burp Suite och ZAP samt inte minst ha kunskap för att åtgärda de sårbarheter som hittas.
Läs mer 

Ledarskap fördjupning - Nästa steg för ledare

Ny kurs 7-9 september, 21-23 november, 25-27 januari
Kursen hjälper dig att forma ditt ledarskap till att bli kontinuerligt utvecklande och anpassande till organisationens kultur och dess förändringar. Din personliga utveckling står i fokus och utgör grunden för din framgång som ledare. Du får med dig strategier och verktyg som passar just dig och som får dig att lyckas i ditt ledarskap.
Läs mer 

Förändringskommunikation - Förankring och delaktighet

Ny kurs 10-11 augusti, 3-4 oktober, 7-8 december, 6-7 februari
Kursen Förändringskommunikation kommer att hjälpa dig att förankra förändringar som t.ex. förnyade arbetssätt, omstruktureringar, nya projekt etc. Du får lära dig att skapa delaktighet, förståelse och nå fram med dina budskap i olika praktiska situationer.
Läs mer 

Agile Team Facilitation (ICP-ATF)

Ny kurs! Kurs 13-14 september, 29-30 november, 14-15 februari, 3-4 maj
Efter kursen får du med dig konkreta verktyg att använda i din roll som facilitator i en agil organisation. Du utvecklar din förmåga att anpassa din facilitering till de existerande behoven inom ditt team eller din organisation.
Läs mer 

Professional Agile Coach - ICP-ACC certifiering

Ny kurs 23-25 augusti, 18-20 oktober, 6-8 december, 31 januari - 2 februari, 28-30 mars, 30 maj - 1 juni
Vill du utveckla din förmåga att hjälpa agila team och organisationer? I den här kursen får du vässa dina verktyg för kunna hjälpa dem att ta sitt nästa steg på den agila resan. Denna kurs är en fullproppad verktygslåda att använda i din roll som professionell agil coach.
Läs mer 

Infrastruktur i Cloud - Så flyttar vi till molnet

Ny Kurs! 8 september, 2 december, 20 februari, 3 april, 11 maj
Efter kursen Infrastruktur i Cloud har du tillräckligt med grundkunskap om molnplattformar för att vara med och driva frågor kring ert företags resa mot infrastruktur i molnet (Cloud). Du kommer får en god förståelse för vilka fördelar molnplattformar har samt varför företag de senaste åren väljer dessa molnplattformar istället för att ytterligare bygga ut sin IT-infrastruktur in sina egna datahallar (On-Premises).
Läs mer 

Självledarskap - att leda sig själv

Kurs 5-6 september, 10-11 november, 16-17 januari, 9-10 mars, 20-21 april, 19-20 juni
Det ökade kravet på att kunna leda sig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt.
Läs mer 

SAFe® Advanced Scrum Master - med certifiering

Ny kurs 5-6 september, 23-24 november
Efter kursen kan du tillämpa SAFe-principer för att underlätta, möjliggöra och coacha i en miljö med flera team. Du kan anta skalbara tekniska metoder, Kanban, DevOps och Agile -arkitektur för att optimera flödet. Du kommer fördjupa dina faciliterande färdigheter för ART- och teamevenemang när det gäller planering, genomförande och leverans av värde. Du vet även hur man bygger gemenskaper för att stötta högpresterande team och ART-effektivitet samt hur man leder distribuerade team effektivt i avlägsna miljöer.
Läs mer 

Ny som chef

Kurs 26-27 september, 16-17 november, 16-17 januari, 16-17 februari, 5-6 april
Efter kursen Ny som chef har du insikt i vanliga nybörjarfällor och har fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Workshopledning fördjupning - Effektiv facilitering

Kurs 10-11 augusti, 22-23 november, 31 januari - 1 februari, 28-29 mars, 9-10 maj
Workshopledning fördjupning vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss