startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Nu kan du gå alla
våra kurser på distans!


Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Från Krav till System 2022

Äntligen! Konferens 1-2 juni!
Välkommen till årets största kravkonferens - 1-2 juni 2022, Stockholm! Från Krav till System är årets största konferens inom krav och kravhantering är tillbaka för tolfte året i rad! Konferensen har med drygt 3000 deltagare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.
Läs mer 

Lead forward - Utveckla dig själv och ditt ledarskap

Ny kurs 29-30 augusti, 14-15 november, 15-16 mars, 25-26 maj
Efter kursen har du fått verktygen för att utvecklas och växa som ledare. Du har fått med dig en plan där du kan samla in återkoppling från dina medarbetare, identifiera och analysera dina utvecklingsområden. Detta kan sedan föras över i en konkret aktivitetsplan där du kan implementera förändringar.
Läs mer 

Ledarskap fördjupning - Nästa steg för ledare

Ny kurs 7-9 september, 21-23 november, 25-27 januari
Kursen hjälper dig att forma ditt ledarskap till att bli kontinuerligt utvecklande och anpassande till organisationens kultur och dess förändringar. Din personliga utveckling står i fokus och utgör grunden för din framgång som ledare. Du får med dig strategier och verktyg som passar just dig och som får dig att lyckas i ditt ledarskap.
Läs mer 

Förändringskommunikation - Förankring och delaktighet

Ny kurs 30-31 maj, 10-11 augusti, 3-4 oktober, 7-8 december, 6-7 februari
Kursen Förändringskommunikation kommer att hjälpa dig att förankra förändringar som t.ex. förnyade arbetssätt, omstruktureringar, nya projekt etc. Du får lära dig att skapa delaktighet, förståelse och nå fram med dina budskap i olika praktiska situationer.
Läs mer 

Agile Team Facilitation (ICP-ATF)

Ny kurs! Kurs 13-14 september, 29-30 november, 14-15 februari, 3-4 maj
Efter kursen får du med dig konkreta verktyg att använda i din roll som facilitator i en agil organisation. Du utvecklar din förmåga att anpassa din facilitering till de existerande behoven inom ditt team eller din organisation.
Läs mer 

Professional Agile Coach - ICP-ACC certifiering

Ny kurs 31 maj - 2 juni, 23-25 augusti, 18-20 oktober, 6-8 december, 31 januari - 2 februari, 28-30 mars, 30 maj - 1 juni
Vill du utveckla din förmåga att hjälpa agila team och organisationer? I den här kursen får du vässa dina verktyg för kunna hjälpa dem att ta sitt nästa steg på den agila resan. Denna kurs är en fullproppad verktygslåda att använda i din roll som professionell agil coach.
Läs mer 

Infrastruktur i Cloud - Så flyttar vi till molnet

Ny Kurs! 8 september, 2 december, 20 februari, 3 april, 11 maj
Efter kursen Infrastruktur i Cloud har du tillräckligt med grundkunskap om molnplattformar för att vara med och driva frågor kring ert företags resa mot infrastruktur i molnet (Cloud). Du kommer får en god förståelse för vilka fördelar molnplattformar har samt varför företag de senaste åren väljer dessa molnplattformar istället för att ytterligare bygga ut sin IT-infrastruktur in sina egna datahallar (On-Premises).
Läs mer 

Event Storming - Introduktion

Ny kurs 13-14 juni, 15-16 augusti, 7-8 december, 26-27 januari, 11-12 april, 12-13 juni
Den här kursen ger dig grundläggande kunskap i hur du kan tillämpa workshop-metodiken Event Storming samt förståelse för varför Event Storming har blivit ett så populärt tillvägagångssätt för att lösa komplexa organisationsproblem, hitta flaskhalsar och kravinsamla inför IT-projekt. Efter kursen vet du vad som krävs för att hålla effektiva workshops över avdelningsgränser som ger omedelbara insikter och konkreta handlingsplaner. Du får verktyg för att kunna agera workshopledare för de tre olika nivåerna av Event Storming: Big Picture, Process Modelling och Software Design.
Läs mer 

Självledarskap - att leda sig själv

Ny kurs 9-10 juni, 5-6 september, 10-11 november, 16-17 januari, 9-10 mars, 20-21 april, 19-20 juni
Det ökade kravet på att kunna leda sig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt.
Läs mer 

SAFe® Advanced Scrum Master - med certifiering

Ny kurs 8-9 juni, 5-6 september, 23-24 november
Efter kursen kan du tillämpa SAFe-principer för att underlätta, möjliggöra och coacha i en miljö med flera team. Du kan anta skalbara tekniska metoder, Kanban, DevOps och Agile -arkitektur för att optimera flödet. Du kommer fördjupa dina faciliterande färdigheter för ART- och teamevenemang när det gäller planering, genomförande och leverans av värde. Du vet även hur man bygger gemenskaper för att stötta högpresterande team och ART-effektivitet samt hur man leder distribuerade team effektivt i avlägsna miljöer.
Läs mer 

SAFe® Agile Product Management - Design Thinking

Ny kurs 20-22 september, 12-14 december, 6-8 mars, 3-5 maj
Under SAFe® Agile Product Management får du lära dig att känna igen hur kontinuerliga undersökningar driver innovation och hjälper till att definiera en vision, strategi och en tydlig väg in på nya marknader. Kursen kommer ge dig förståelse för hur du ska accelerera en produkts livscykel för att få snabb återkoppling och kunna leverera exceptionella produkter och lösningar med högt kundvärde samtidigt som du anpassar dig efter din organisations strategi, portfölj och uppbyggnad.
Läs mer 

Säkerhet i webbtjänster -Intensivkurs

Ny kurs 22-23 augusti
Efter kursen Säkerhet i webbtjänster kommer du att ha goda kunskaper i hur man identifierar olika typer av sårbarheter för webbsidor och så kallade webservices. Du kommer ha förståelse för hur system lagrar användaruppgifter och lösenord och kunna påpeka brister i hanterande av just detta. Du kommer också att ha praktisk erfarenhet av olika s.k pentestingverktyg såsom Burp Suite och ZAP samt inte minst ha kunskap för att åtgärda de sårbarheter som hittas.
Läs mer 

Ny som chef

Ny kurs 26-27 september, 16-17 november, 16-17 januari, 16-17 februari, 5-6 april
Efter kursen Ny som chef har du insikt i vanliga nybörjarfällor och har fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Professional Scrum Master - med Certifiering

Kurs 7-8 juni, 25-26 oktober
Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades, och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.
Läs mer 

Leading SAFe® 5.1 - Agil transformation

Kurs 20-21 juni, 29-30 augusti, 21-22 september, 7-8 november, 5-6 december, 23-24 februari, 30-31 mars, 15-16 maj, 19-20 juni
Leading SAFe® 5.1 ger dig en förståelse för principerna bakom SAFe® samt hur du använder ramverket i praktiken. Du kommer att lära dig leverera värde via agila releasetåg, hur du bygger upp en agil portfölj samt hur du leder en agil transformation inom hela organisationen. Du kommer förstå och tillgodogöra dig ett agilt mindset och hur du använder de praktiska redskapen inom SAFe® som stödjer de agila teamen, programmen, programportföljen samt koordinering av stora värdeströmmar med många deltagare. Kursen ger PDU-poäng och även Scrum Education Units (SEUs).
Läs mer 

SAFe® 5 Product Owner/Product Manager

Ny kurs 15-16 juni, 14-15 september, 7-8 november, 12-13 december, 11-12 januari, 28 februari - 1 mars, 18-19 april, 14-15 juni
Efter SAFe® 5 Product Owner/Product Manager kommer du att kunna definera rollen som PO/PM samt tillfämpa SAFe inom Lean Enterprise och Lean-Agila principer utifrån SAFe’s värderingar. Du har lärt dig att arbeta med att identifiera kundens behov och samarbeta med Lean Portfolio Management samt skapa en handlingsplan för att driva på förändringar inom din egen organisation.
Läs mer 

ITIL® 4 Foundation

Ny kurs 8-9 juni, 15-16 augusti, 7-8 november, 9-10 januari, 21-22 mars, 14-15 juni
ITIL® 4 Foundation förbereder dig för en certifiering i ITIL 4. ITIL 4 innehåller en vägledning för hantering av IT-tjänster och krav i en verksamhet med ökande förändringstakt utan att tumma på stabilitet och kvalité. Värde är fortsatt ett av ledorden inom ITIL.
Läs mer 

Intensivkurs för Testledare

Kurs 13-14 juni
Under denna intensivkurs för Testledare får du lära dig hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. Under kursen behandlas också gruppdynamik, målstyrning och konflikthantering i testteamet.
Läs mer 

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Kurs 13-15 juni, 22-24 augusti, 19-21 oktober, 16-18 november, 14-16 december, 23-25 januari, 1-3 mars, 24-26 april, 12-14 juni
Allt mer arbete i näringslivet och förvaltning drivs i form av projekt. För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs en professionell planering, styrning och uppföljning samt noga planering. Det är därför av största vikt att ett projekt tas fram och leds av kunniga och välutbildade projektledare som har förmågan att driva projekten enligt plan samtidigt som man engagerar och motiverar medarbetarna. Under denna kurs får du lära dig att på ett strukturerat sätt förbereda för ett projekt mot uppsatta mål. Kursen lägger stor vikt på att lära ut och praktiskt tillämpa projektmetodik. Även uppföljning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter som tas upp under kursen.
Läs mer 

Digitala Transformationer - Ledning och Styrning

Kurs 13-14 juni, 13-14 oktober, 1-2 december, 23-24 februari, 26-27 april, 12-13 juni
Efter kursen Digitala Transformationer kommer du att kunna driva digitala transformeringsprojekt effektivt och snabbt. Du kommer även att kunna skapa digitaliserade produkter och tjänster samt styra förändringsarbete och flytta fokus till digital transformering med automatisering och robotisering.
Läs mer 

Agilt Ledarskap - Med kompletterande e-kurs

Ny kurs! e-kurs ingår! 15-16 juni, 6-7 september, 8-9 november, 14-15 mars, 24-25 maj
Efter kursen Agilt Ledarskap har du lärt dig hur man inför agila arbetssätt och hur du kan få det att fungera i praktiken. Du vet hur man undviker klassiska fallgropar och hur man skapar engagemang och initiativ. Du kommer att kunna planera och samordna i en stora, komplexa organisationer.
Läs mer 

Coaching - Att leda sig själv och andra

Kurs 20-21 juni, 15-16 september, 10-11 oktober, 28-29 november, 9-10 januari, 6-7 mars, 22-23 maj
Under denna coachingkurs får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Läs mer 

Microsoft Project - Grundkurs

Kurs 9-10 juni, 18-19 augusti, 15-16 november, 16-17 januari, 2-3 mars, 24-25 april, 8-9 juni
Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar planeringen, genomförandet och uppföljningen av projekt. Verktyget har de senaste åren mognat och innehåller idag funktioner som stödjer hela kedjan i projektarbetet.
Läs mer 

Självledarskap - att leda sig själv

Ny kurs 9-10 juni, 5-6 september, 10-11 november, 16-17 januari, 9-10 mars, 20-21 april, 19-20 juni
Det ökade kravet på att kunna leda sig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt.
Läs mer 

Kreativ förhandling - Excellence i förhandling

Kurs 7-9 juni, 24-26 augusti, 26-28 oktober, 12-14 december, 6-8 februari, 21-23 mars, 14-16 juni
Under kursen Kreativ förhandling kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen ser ut från början till avslut. Du kommer att få insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Kursledaren kommer även att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser där både du och den andra parten kan känna er nöjda och samtidigt kunna påverka dina relationer i en positiv riktning.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss