startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

26-27 nov
28-29 jan
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  13950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:00
Dag 2:  09:00 till 16:00

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Grundkurs i projektledning

Grundkurs i projektledning

Grundkurs i projektledning
Det här är en kurs som ger dig som nybliven projektledare en stabil grund att stå på. Vi går igenom projektledningsprocessen, de olika rollerna och hur dessa bör samverka för att uppnå bra resultat. Du får även lära dig att skapa samarbete, motivation och lösa energikrävande konflikter.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
26-27 nov
28-29 jan
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:00
Dag 2:  09:00 till 16:00
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Deltagarna ska efter kursen vara väl rustade för att på ett framgångsrikt sätt kunna starta sin karriär som projektledare eller delta i såväl större som mindre projekt. Efter kursen har deltagarna med sig hem riktlinjer, tips, formulär och checklistor som direkt kan användas i det dagliga projektarbetet.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla sin förmåga att leda eller aktivt deltaga i ett projekt eller en projektorganisation. Arbetsformen projekt är generell, så utbildningen passar alla oavsett bransch.

 Sammanfattning

För att kunna leda eller delta i ett projekt eller en projektorganisation på ett framgångsrikt sätt, så är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för projektledningsprocessen, de olika rollerna i projektorganisationen och hur dessa måste samverka för att uppnå ett bra projektresultat. Är du projektledare eller projektmedlem krävs dessutom kunskap om hur grupper fungerar, hur du skapar samarbete, motivation och löser eller förebygger konflikter.

Denna kurs vänder sig till alla i projektorganisationen för att i komprimerad form skapa förståelse och kunskap om vad som krävs för att driva lyckade projekt.

Medföljande pärm med kursdokumentation och checklister lämpar sig utmärkt till att användas som handbok när du kommit hem och ska arbeta med projekt i praktiken.

Kursledaren har lång erfarenhet av projektledning, att vara projektmedlem samt att bygga projektorganisationer. Hon har även många års erfarenhet av utbildning inom projektledning och ledarskap och är mycket uppskattad för sina lättförståliga, pedagogiska och entusiasmerande utbildningar.

Denna kurs ger 15 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

 Övningar

Kursen varvar teori samt övningar där du i grupp får öva på olika moment.

 Lärare

Elisabeth Weidel
Elisabeth har 15 års erfarenhet från olika ledarbefattningar. Hon har arbetat som projektledare, platschef, regionchef, konsultchef, ingått i ledningsgrupper i stora företag samt har erfarenhet av styrelsearbete. Hon har en bred erfarenhet från IT och telekombranschen. Elisabeth har en systemvetenskaplig utbildning samt har läst ledarskapsutbildningar på ledarhögskolan i Örebro samt vid Linköpings Universitet.

 Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Introduktion och begrepp

 • Vad är ett projekt?
 • När är det lämpligt att driva ett uppdrag i projektform?

Projektorganisationens ansvarsfördelning

 • Projektledarens roll
 • Beställaren
 • Styrgrupp
 • Projektgruppen
 • Referensgrupp
 • Kvalitetsansvarig
 • Riskansvarig
 • Samverkan med roller utanför projektet

Egenskaper för att lyckas som projektledare

Projektledare som yrke

Projektledningsprocessen

 • Beslutspunkter
 • Projektledningsmetodik
 • Metoder och processer
 • Projektledarens dokumentation
 • När startar projektet?

Projektets faser

Definitionsfasen

 • Från ide till kravspecifikationen
 • Vad är bra kvalitet för kunden?
 • Vad är kvalitet?

Planeringsfasen

 • Från kravspecifikation till projektplan
 • Hur noggrann ska planeringen vara?
 • Innehåll i projektplanen
 • Hur hanteras nya krav när projektet har startat?

Genomförandefasen

Projektmedlemmarnas arbetsuppgifter

 • Hur ska tiden fördelas
 • Utveckling
 • Dokumentation
 • Leverans
 • Kundens acceptans

Projektavslut

 • Kick-out
 • Kunskapsöverföring

Att ha kontroll över sitt projekt

 • Olika planeringstekniker
 • WBS
 • Tidplanering
 • Nätplanering
 • Ganttschema
 • Risker
 • Kvalitet
 • Resurssäkring

Projektmöten

 • Att leda ett projektmöte
 • Innehåll

Styrgruppsmöten

 • Innehåll
 • Att vara föredragande

Ledarskap

 • Gruppens utvecklingsfaser - FIRO
 • Skapa bra normer för ett bra samarbete
 • Feedback
 • Att ge konstruktiv kritik
 • Konflikter
 • Geografiskt spridda projektmedlemmar
 • Delegera
 • Att få en grupp att fungera tillsammans och sträva mot samma mål
 • Självinsikt – Självkännedom

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss