NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Datakommunikation och nätverk - Introduktion

Denna kurs ger dig förståelse kring hur ett företags lokala nätverk fungerar och hur nätverket är uppbyggt.

Översikt

 7 550 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Datakommunikation och nätverk känner du till grunderna i datakommunikation. Du har fått en förståelse kring hur ett företags lokala nätverk fungerar, hur nätverket är uppbyggt, hur olika tjänster såsom e-post fungerar samt de uppgifter olika servrar i nätverket hanterar. Kursen fokuserar särskilt på att lära ut aktuell terminologi.

Sammanfattning

Nätverken och de IT-system som används har blivit mer eller mindre oumbärliga i jakten på att effektivisera verksamheten. Oftast fungerar tekniken oklanderligt men om och när problem uppstår så är det viktigt att alla inom organisationen förstår de implikationer detta kan medföra för verksamheten. Därför är det viktigt att företaget har en gemensam terminologi så att upplevda problem kan överföras från till exempel en användare till supportavdelningen. Genom att ge all personal grundläggande utbildning så kommer de lättare ta till sig nya IT-system samt utnyttja befintliga system på ett bättre sätt. Ett viktigt mål med kursen är att förklara den terminologi som används och sätta in alla begreppen i sina sammanhang.
 
Kursen Datakommunikation och nätverk vänder sig till dig som arbetar praktiskt med olika applikationer och tjänster som företaget använder i sitt lokala nätverk, men som inte känner till hur tekniken fungerar. Exempel på personer som vi tror kommer att uppskatta kursen är handläggare, sekreterare, assistenter, kundtjänstpersonal, kontorister och andra personer vars yrken har blivit mer och mer IT- orienterade.

Grundläggande begrepp

 • Vilka typer av nät finns?
 • Vad är ett kommunikations- protokoll?
 • Hur mäts överförings- hastighet?

Vad är ett lokalt nätverk (LAN)?

 • Hårdvara som används:
  • Kabelsystem och överförings- hastigheter
  • Nätverkskortet
  • Hubben
  • Switchen
  • Routern
  • Gateway
 • Hur byggs ett LAN?

Vad är fjärrnät (WAN)?

 • Vilka tjänster kan operatörer erbjuda för Wide Area Network- kommunikation?

Servrar och klienter

 • Vad är en server och en klient?
 • Vad är ett nätverks- operativsystem?
 • Olika typer av servrar:
  • E-postservern
  • Databasservern
  • Filservern
  • Webbservern
  • Serven för innehållshantering

Internet

 • Internets utveckling
 • Surfa på Internet
 • Vilka webbläsare finns?
 • När kan användare ladda ned program från Internet?
 • Virusskydd
 • Säker Internet- kommunikation
 • Internet som automatisk kundtjänst
 • Applikationer
 • TCP/IP-protokollet

Meddelandehantering

 • Vad är e-post?
 • Struktur på en e-posttjänst
 • Hur fungerar ett e-postsystem?
 • Kommunikation mellan olika e-postsystem
 • Hur kan man namnge användare?

Nätverksbaserade applikationer

 • Vad är en grupprogramvara?
 • Sociala medieplattformar
 • Molntjänster
 • Videokonferens- och röstsamtaletjänster
 • Banktjänster och betalningsappar

Distansarbete

 • Kommunikations- möjligheter för distansarbets- platsen
 • Anslutnings- möjligheter

Säkerhet

 • Hotbilder
 • Brandväggar
 • Skadlig kod
 • Hur skyddar man sig

Hur ser framtiden ut?

 • 5g och därefter
 • Augumented Reality och Virtual Reality
 • Edge computing
 • IoT
 • Artificiell intelligens och maskininlärning
 • Kvantkommunikation
 • Satellitkommunikation
Inga speciella förkunskaper krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 7 550 kr ex moms
 09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?