NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

IREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering

Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och denna fakta uppmärksammas allt mer. Därför behövs IREB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse.

Översikt

 19 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:00 till 16:45
Dag 2:  09:00 till 16:45
Dag 3:  09:00 till 16:00
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter kursen IREB Foundation kommer du att ha goda kunskaper i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in, dokumenterar, modellerar, verifierar och ändrar kraven.

Sammanfattning

Betydelsen av en gedigen och väl fungerande kravprocess kräver också väl utvecklade kunskaper inom krav- och systemarbete. Att behärska kravarbetets grundläggande delar och dess språk ökar inte bara den enskilde individens kompetens utan hela organisationens effektivitet. Därför behövs IREB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av termer som man använder inom kravhantering samt en bild av hur kravinsamling, analys, dokumentering och förvaltning bedrivs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
IREB - International Requirements Engineering Board startade 2006 med syfte att bl.a. utveckla certifieringsutbildningar för system- och kravanalytiker. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade kravspecialister har vuxit snabbt i både Europa, USA och i Asien.
Utbildningen består av två nivåer: Den populära grundnivån (Foundation) - denna utbildningskurs. Avancerad nivå (Advanced) tillkommer 2023/2024 med fördjupande kurser inom Kravfångst och Kravförvaltning. För varje del finns det en separat kurs, tentamen och certifikat. Undervisningen sker på svenska och de korrekta svenska termerna används av läraren, men det övriga materialet är på engelska. I materialet finns glossary samt kursplanen på svenska. I glossary (lexikon) finns alla engelska termer översatta till svenska.
IREB Foundation vänder sig främst till dig som arbetar som kravställare, kravhanterare eller beställare av IT-system. Kursens breda upplägg gör dock att kursen även lämplig även för dig som är testansvarig, systemutvecklare, projektledare m.m.
Tentamen bokas separat och ingår ej i kursavgiften.
Läs mer om certifieringen här:
IREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online

Tentamen kan genomföras på svenska eller engelska.
Provet tar 90 min, består av 45 flervalsfrågor.

Frågorna poängsätts efter svårighetsgrad. 70% poäng krävs för att klara tentamen.

Det finns tre olika frågetyper: (A) bara ett svar av 4-5 är korrekt; (B) flera korrekta allternativ; (C) sant/falskt frågor.

Inledning och grundkunskaper

System och dess miljö och sammanhang

Kravinsamling

 • Kravkällor
 • Kravkategorisering enligt Kano-modellen
 • Kravinsamlingstekninker

Kravdokumentation

 • Strukturering av dokument
 • Olika dokumentstilar
 • Dokumentstruktur
 • Användning av kravdokument
 • Kvalitetskiterier för kravdokument
 • Kvalitetskriterier för krav

Att beskriva krav med hjälp av vanligt språk

 • Språkeffekter
 • Att bygga krav från mallen

Modellbaserad kravdokumentation

 • Modeller
 • Målkrav
 • Användningsfall
 • Tre modelleringsperspektiv
 • Strukturella kravmodeller
 • Funktionella kravmodeller
 • Beteende kravmodeller

Att verifiera och anpassa krav

 • Grunder för kravkontroll
 • Grunder för att lösa motstridiga krav
 • Kontroll av kravkvalitet
 • Principer för kravkontroll
 • Kravkontroll tekniker
 • Kravanpassningstekniker

Kravhantering

 • Kravattribut
 • Olika kravperspektiv
 • Kravprioritering
 • Kravspårning
 • Versionshantering av krav
 • Hantering av ändringsbegäran

Verktyg

 • Verktygstyper
 • Införande av verktyg
 • Utvärdering av verktyg
Du bör ha erfarenhet av att arbeta med ny- eller vidareutveckling av IT-system t ex som kravställare, beställare, systemutvecklare, testare eller programmerare.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?