startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Från Krav till System 2018 Extratillfälle

Välkommen till konferensen
Från Krav till System 2018 Extratillfälle

Quality Hotel Globe, Stockholm,
5-6 februari 2019

Årets största konferens inom krav och kravhantering är tillbaka för trettonde året i rad! Konferensen har med drygt 2700 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, kravhantering ur ett ledningsperspektiv, Storytelling, LeaGile Kravhantering, VUCA och många fler.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet krav och kravhantering av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare med flera.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Vi kan utlova rikligt med inspiration och nytänk under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program (med reservation för eventuella ändringar)

Dag 1: 5 feb 2019


08.30 Registrering och kaffe med fralla

09.30 Inledning och presentation av konferensen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Vikten av att visualisera vart man är på väg. Vi behöver snabbt få upp en helhetsbild och få en förståelse för slutresultatet innan vi börjar med de små detaljer.
 • Vikten av att använda övergripande beskrivningar som alla kan förstå, med både bild och text.
 • Exempel på olika typer av helhetsbilder som engagerar och skapar samsyn.
 • Gå från helhet eller målbild till detaljer – med ett agilt synsätt. Hur kan det se ut i nästa steg – efter det att alla kommit överens om helhetsbilden/målet?
 • Praktiska exempel och erfarenheter från kunduppdrag
Agneta Lindblom och Kerstin Blom, KravXperts

10.40 Kaffepaus

11.00
 • "Tell stories, not write them" brukar man säga, men hur gör vi det i praktiken
 • Med hjälp av storytelling och berättelser kan vi bättre lära känna våra användare och skapa empati och arbetsmotivation hos våra utvecklingsteam, som hjälper oss att bygga bättre produkter
 • Genom att dela berättelser om händelser och beteenden i våra team kan vi stärka kultur och sammanhållning i teamen
 • Storytelling är också att dela våra personliga berättelser till varandra och på så sätt lära känna varandra bättre, och öka förtroende och tillit i våra relationer
 • Exempel och konkreta tips ge inspiration till hur du kan stärka din storytelling-förmåga och bli ännu duktigare på att använda berättelser i ditt utvecklingsarbete
Annika Widmark, StoryGuide

11.45
 • Hur gör man för att mäta kundnytta
 • Ska vi tänka kundnytta när vi formulerar krav
 • Hur identifierar man rätt nyckeltal för olika typer av företag
 • Hur identifierar man önskade kundbeteenden som gynnar affären
 • Exempel och tips
Anette Lovas, Frontit

12.30 Lunch

13.30
 • Livet i en Start-Up miljö på ett företag som har funnits i mer än 125 år
 • Pitcha idéer i ”draknästet” liknande former-hur införde vi den här metoden
 • Att gå från idé till MLP (Minimum Lovable Product) med hjälp av ”Lean startup”
 • Utmaningar med att validera sina största risker så tidigt och billigt som möjligt
 • Vikten av dialog och kommunikation i en Start-Up inspirerad miljö
 • Största riskerna med att arbeta med ett start-up perspektiv
Kristofer Enelund, Scania

14.10
 • Features/systemegenskaper är idag ett centralt begrepp för att skapa ordning och tydligt mätbart värde i agila projekt.
 • Hur arbetar man agilt med krav baserat på konceptet Feature Driven Requirement
 • Vad är den minsta enhet som på egna ben levererar verkligt värde - när en feature levereras
 • Hur bryts features ner till User stories och sedan testfall
 • Prioritering, detaljering och begränsningar av Features
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Thomas Gericke, thin2k

14.50 Kaffepaus

15.20
 • Hur behåller vi fokus på rätt saker när programmeringsspråken blir allt fler
 • Leverera värde-hur gör vi det
 • Ska vi använda oss av Story points eller av lappar på en tavla
 • Fokus på att ta reda på varför vi gör saker, mäta och förbättra
 • Behöver vi verkligen koden- den kanske ska bort
Thomas Javing, Regent

16.00 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 6 feb 2019


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • Hur ser effektiv kravhanetring ut i organisationer som vill arbeta agilt med metodologier som DevOps och SaFe
 • Agilitet som filosofi, inte kokbok
 • Kravhanteringen som en sammanhållande aktivitet och ett sätt att få hela organisationen koordinerad
 • Value, Waste och Overhead- tre ledord för framtiden
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Vad är VUCA - Volatile, Uncertain, Complex & Ambigious
 • Hur utmanas Enterprice Architecture och Agile Business development av kortare planeringshorisont
 • Hur man sätter krav för ett långsiktigt perspektiv (affärsutveckling)
 • Att planera för det oplanerbara - går det
 • Hur man ger en samlad bild över kvaliteten på företagets kravprocess
 • Direkta tips och in-put förbättringar som organisationen kan göra i sin kravprocess för snabba förbättringar
Joakim Lindbom, Capgemini

11.00
 • Hur lagprocessen ser ut på en övergripande nivå, skillnaden mellan direktiv och förordning
 • Vikten av spårbarhet
 • Vikten av att få tolkningar, branschstandard och via egen Complience snabba svarstider och stabilitet – nu och i framtiden
 • Vikten av att våga göra (dokumenterade)antaganden som revideras vid behov, när delar av lagrummet ej ännu är publicerade
 • Väsentliga skillnader på kravarbete i affärsdrivna- kontra regelverksdrivna projekt
Samuel Hällström, Kiwano Consulting

11.45 Lunch

12.45
 • Varför slösas det så mycket med projekttiden
 • Hur undviker man att agila metoder bara blir ett annat ord för att slösa
 • Varför ska vi återanvända krav och hur gör man
 • Hur kan kraven återanvändas när kontexten förändras
 • Exempel och praktikfall på hur krav kan och bör återanvändas framgångsrikt
Christer Fröling, The Reuse Company

13.30
 • Traditionell kvalitetssäkring tar tid – och är osäker
 • Med smarta stickprov får man fort veta status -
 • resultaten blir objektiva och mätbara
 • Vad innebär metodiken och hur används den
 • Teori, praktik och exempel
 • Fallgropar och faror
Fredrik Carlemalm, NCP No Common People

14.15 Kaffepaus

14.45
 • När människor riskerar att skadas eller dö krävs en hög säkerhetsbevisning vid kravställning av IT-system
 • Vad är säkerhetsbevisning och hur tillämpas den under krav och utveckling
 • Hur kan man samla in underlag och klassificera så att säkerhetsbevisningen byggs upp på ett riktigt och tillämpbart sätt
 • Hur kan säkerhetsbevisningen vidmakthållas under produktens hela livscykel
 • Praktiska erfarenheter och lärdomar från bland annat Stockholms Tunnelbana
Ulf Söderholm, Objektfabriken

15.15
 • The ASS! (Animated system status)
 • Hur man på ett lättsamt sätt kan få igång fruktsamma diskussioner kring komplexa problem
 • Visualisering av "back end" system som saknar grafiska gränssnitt
 • Komma med "dåliga nyheter” på ett trivsamt sätt
 • Få folk glada genom att våga göra saker som man är rätt dålig på
Robin Bergh, Kambi

15.45 Avslutning och sammanfattning av konferensen
Daniel Thall, NFI Competence


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Från Krav till System genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. 08‑686 63 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:00 den andra dagen.
 • Programmet avslutas cirka 16:00 dag ett och cirka 15:45 dag två.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Från Krav till System via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 9950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Agneta Lindblom, KravXperts
Agneta Lindblom har mer än 20 års erfarenhet av IT-utveckling. De områden som Agneta brinner för är verksamhetsutveckling, agilt kravarbete och projektledning. Dessa kompetenser gör att vi vanligtvis ser Agneta i rollen kravledare, projektledare eller utbildare. Agneta är en av författarna av boken Agil Kravexpert – agilt och krav i praktiken.

Kerstin Blom, KravXperts
Kerstin har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom verksamhets- och kravutveckling, agilt kravarbete och kravprocesser. Kerstin är Reqb/IREB-certifierad, och har uppdrag som kravmentor, processutvecklare, kravledare, workshopledare och utbildare. Kerstin har utvecklat ett antal kurser samt skrivit två böcker, Workshopresan och Agil Kravexpert – agilt och krav i praktiken.

Annika Widmark, StoryGuide
Annika Widmark är agil coach och driver det egna bolaget StoryGuide. Annika tycker om att samla berättelser och exempel för att inspirera andra och jobbar gärna med kreativa metoder som visualiseringar och storytelling.

Anette Lovas, Frontit
Anette har arbetat med user experience /användbarhet i mer tio år inom digitala kanaler. Hon arbetar främst med att ta fram digitala koncept som ger mest nytta för verksamhet och för användare. Anette har under de senaste åren även engagerat sig i att arbeta fram metoder för att kunna arbeta med User Experience i agila projekt.

Kristofer Enelund, Scania
Kristofer arbetar som Customer Project Manager på Scania Connected Services. Han har de senaste 8 åren arbetat med utveckling av digitala tjänster .Han gillar metoden i Lean Start-Up där framför allt Build-Measure-Learn är en princip som ligger honom varmt om hjärtat.

Thomas Gericke, thin2k
Thomas är en brinnande entusiast rörande metodik och modelldrivet arbetssätt. Han har arbetat som konsult sedan 1995 och verkat som metodiker, mentor och utbildare i drygt 16 år. Thomas startade som utvecklare men har rört sig mot krav och verksamhetsanalys senare år. På senare tid har även intresset för affärsmodellering, enterprise architecture och testdrivet arbetssätt ökat. Han tycker om att utmana sig själv och andra samt existerande tekniker och dogmer.

Thomas Javing, Regent
Thomas är en passionerad agilist och arbetar för tillfället som Scrum Master på Scania Sales IT. Han har en bred bakgrund inom systemutveckling och har genom åren haft de flesta rollerna inom systemutveckling, men den röda tråden har alltid varit kvalitetssäkring och att driva förbättringsarbete.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Joakim Lindbom, Capgemini
Joakim började leverera IT-lösningar som 13-åring, har jobbat med i stort sett alla aspekter av IT sedan dess. Ha var en av dem som i mitten av 90-talet införde IT-arkitektur och senare Enterprise Architecture i Sverige, är nu Certified Enterprise Architect sedan en massa år. Idag är han ansvarig för IT-konsolidering och rationalisering samt legacy modernisation efter att de senaste 9 åren jobbat som CTO för Capgemini Sverige.

Samuel Hällström, Kiwano Consulting
Samuel är civilingenjör inom Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola och började efter examen som kravanalytiker på Nasdaq OMX. Sedan 2010 arbetar Samuel som konsult på en svensk storbank och de senaste 6 åren har han arbetat med regelverksefterlevnad av olika slag och har under den här tiden jobbat nära bankens compliance-avdelning och produktägare i organisationen.

Christer Fröling, The Reuse Company
Christer är en senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Fredrik Carlemalm, NCP No Common People
Fredrik har arbetat med kvalitetssäkring och test i över 25 år, främst i roller som Quality Controller, testansvarig eller testledare i större projekt.

Ulf Söderholm, Objektfabriken
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare och kravhanterare. Förutom att jobba i nyckelroller i olika utvecklingsprojekt har Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processer och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean och Kanban.

Robin Bergh, Kambi
Robin har arbetat med test och kvalitetssäkring sedan 2001 utan att för den sakens skull stannat av i sitt innovativa tänk. Robins intresse för att bygga in kvalitet så tidigt som möjligt har resulterat i att han idag har en roll som mer liknar kvalitetscoachen än testaren. I denna roll har han samlat många erfarenheter som han gärna delar med sig av. Robin vågar ifrågasätta om testning verkligen är ett effektivt sätt att uppnå bättre kvalitet och gillar att på ett pedagogiskt sätt inspirera till förbättringar.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss