startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Kom gärna med förslag till talare för framtida konferenstillfällen Läs mer >>
Förslag skickas till NFI's VD Daniel Thall på daniel.thall [at] nfi.se

Presentationer

(Endast för de som deltog på extratillfället för konferensen "Från Krav till System 2018" den 5-6 februari 2019)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer

Dag 1: 5 feb 2019


09.40
 • Vikten av att visualisera vart man är på väg. Vi behöver snabbt få upp en helhetsbild och få en förståelse för slutresultatet innan vi börjar med de små detaljer.
 • Vikten av att använda övergripande beskrivningar som alla kan förstå, med både bild och text.
 • Exempel på olika typer av helhetsbilder som engagerar och skapar samsyn.
 • Gå från helhet eller målbild till detaljer – med ett agilt synsätt. Hur kan det se ut i nästa steg – efter det att alla kommit överens om helhetsbilden/målet?
 • Praktiska exempel och erfarenheter från kunduppdrag
Agneta Lindblom och Kerstin Blom, KravXperts

11.00
 • Traditionell kvalitetssäkring tar tid – och är osäker
 • Med smarta stickprov får man fort veta status -
 • resultaten blir objektiva och mätbara
 • Vad innebär metodiken och hur används den
 • Teori, praktik och exempel
 • Fallgropar och faror
Fredrik Carlemalm, NCP No Common People

11.45
 • Hur gör man för att mäta kundnytta
 • Ska vi tänka kundnytta när vi formulerar krav
 • Hur identifierar man rätt nyckeltal för olika typer av företag
 • Hur identifierar man önskade kundbeteenden som gynnar affären
 • Exempel och tips
Pablo Garcia, SQS

13.30
 • Livet i en Start-Up miljö på ett företag som har funnits i mer än 125 år
 • Pitcha idéer i ”draknästet” liknande former-hur införde vi den här metoden
 • Att gå från idé till MLP (Minimum Lovable Product) med hjälp av ”Lean startup”
 • Utmaningar med att validera sina största risker så tidigt och billigt som möjligt
 • Vikten av dialog och kommunikation i en Start-Up inspirerad miljö
 • Största riskerna med att arbeta med ett start-up perspektiv
Kristofer Enelund, Scania

14.10
 • Features/systemegenskaper är idag ett centralt begrepp för att skapa ordning och tydligt mätbart värde i agila projekt.
 • Hur arbetar man agilt med krav baserat på konceptet Feature Driven Requirement
 • Vad är den minsta enhet som på egna ben levererar verkligt värde - när en feature levereras
 • Hur bryts features ner till User stories och sedan testfall
 • Prioritering, detaljering och begränsningar av Features
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Thomas Gericke, thin2k

15.20
 • x
 • x
 • x
Jörgen Damberg, Claremont

Dag 2: 6 feb 2019


09.10
 • Hur ser effektiv kravhanetring ut i organisationer som vill arbeta agilt med metodologier som DevOps och SaFe
 • Agilitet som filosofi, inte kokbok
 • Kravhanteringen som en sammanhållande aktivitet och ett sätt att få hela organisationen koordinerad
 • Value, Waste och Overhead- tre ledord för framtiden
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

10.20
 • Många har haft ett stort jobb med att anpassas sig till GDPR, inte minst vad det gäller organisationernas testdatabaser
 • Hur GDPR har tvingat oss att ha bättre kontroll på data och hur det nu förenklat arbetet med att verifiera kraven
 • Att skapa databaser är en utmaning som inte bara är teknisk utan också organisatiorisk
 • Genomgång hur vi nu enklare i o m arbetet med GDPR kan skapa testdatabaser som säkerställer att kraven är uppfyllda innan system och data går i produktion
Anders M Olausson, Claremont

11.00
 • Hur lagprocessen ser ut på en övergripande nivå, skillnaden mellan direktiv och förordning
 • Vikten av spårbarhet
 • Vikten av att få tolkningar, branschstandard och via egen Complience snabba svarstider och stabilitet – nu och i framtiden
 • Vikten av att våga göra (dokumenterade)antaganden som revideras vid behov, när delar av lagrummet ej ännu är publicerade
 • Väsentliga skillnader på kravarbete i affärsdrivna- kontra regelverksdrivna projekt
Samuel Hällström, Kiwano Consulting

12.45
 • Varför slösas det så mycket med projekttiden
 • Hur undviker man att agila metoder bara blir ett annat ord för att slösa
 • Varför ska vi återanvända krav och hur gör man
 • Hur kan kraven återanvändas när kontexten förändras
 • Exempel och praktikfall på hur krav kan och bör återanvändas framgångsrikt
Christer Fröling, The Reuse Company

13.30
 • "Tell stories, not write them" brukar man säga, men hur gör vi det i praktiken
 • Med hjälp av storytelling och berättelser kan vi bättre lära känna våra användare och skapa empati och arbetsmotivation hos våra utvecklingsteam, som hjälper oss att bygga bättre produkter
 • Genom att dela berättelser om händelser och beteenden i våra team kan vi stärka kultur och sammanhållning i teamen
 • Storytelling är också att dela våra personliga berättelser till varandra och på så sätt lära känna varandra bättre, och öka förtroende och tillit i våra relationer
 • Exempel och konkreta tips ge inspiration till hur du kan stärka din storytelling-förmåga och bli ännu duktigare på att använda berättelser i ditt utvecklingsarbete
Annika Widmark, StoryGuide

14.45
 • När människor riskerar att skadas eller dö krävs en hög säkerhetsbevisning vid kravställning av IT-system
 • Vad är säkerhetsbevisning och hur tillämpas den under krav och utveckling
 • Hur kan man samla in underlag och klassificera så att säkerhetsbevisningen byggs upp på ett riktigt och tillämpbart sätt
 • Hur kan säkerhetsbevisningen vidmakthållas under produktens hela livscykel
 • Praktiska erfarenheter och lärdomar från bland annat Stockholms Tunnelbana
Ulf Söderholm, Objektfabriken

15.15
 • Har arbetsplatser förändrats något de senaste 100 åren och har det i så fall blivit bättre
 • Hur kan vi skapa en kultur som alla trivs och frodas i
 • Hur gör man om man vill skapa en arbetsplats som attraherar högpresterande medarbetare
 • Vad menar vi när vi pratar om ”Dream-team”
 • Hur kan vi bygga team som är lösningsorienterade och kan hantera motgångar i en värld där ingen står ut med obehag
Ronn Elfors Lipsker, Addq


Talare

Agneta Lindblom, KravXperts
Agneta Lindblom har mer än 20 års erfarenhet av IT-utveckling. De områden som Agneta brinner för är verksamhetsutveckling, agilt kravarbete och projektledning. Dessa kompetenser gör att vi vanligtvis ser Agneta i rollen kravledare, projektledare eller utbildare. Agneta är en av författarna av boken Agil Kravexpert – agilt och krav i praktiken.

Kerstin Blom, KravXperts
Kerstin har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom verksamhets- och kravutveckling, agilt kravarbete och kravprocesser. Kerstin är Reqb/IREB-certifierad, och har uppdrag som kravmentor, processutvecklare, kravledare, workshopledare och utbildare. Kerstin har utvecklat ett antal kurser samt skrivit två böcker, Workshopresan och Agil Kravexpert – agilt och krav i praktiken.

Fredrik Carlemalm, NCP No Common People
Fredrik har arbetat med kvalitetssäkring och test i över 25 år, främst i roller som Quality Controller, testansvarig eller testledare i större projekt.

Pablo Garcia, SQS
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Kristofer Enelund, Scania
Kristofer arbetar som Customer Project Manager på Scania Connected Services. Han har de senaste 8 åren arbetat med utveckling av digitala tjänster .Han gillar metoden i Lean Start-Up där framför allt Build-Measure-Learn är en princip som ligger honom varmt om hjärtat.

Thomas Gericke, thin2k
Thomas är en brinnande entusiast rörande metodik och modelldrivet arbetssätt. Han har arbetat som konsult sedan 1995 och verkat som metodiker, mentor och utbildare i drygt 16 år. Thomas startade som utvecklare men har rört sig mot krav och verksamhetsanalys senare år. På senare tid har även intresset för affärsmodellering, enterprise architecture och testdrivet arbetssätt ökat. Han tycker om att utmana sig själv och andra samt existerande tekniker och dogmer.

Jörgen Damberg, Claremont


Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Anders M Olausson, Claremont
Anders har jobbat med IT i över 20 år och är senior konsult inom krav, test och agilt arbete. Han har lång erfarenhet av att utbilda, coacha och mentorera IT, då främst inom krav och test. Förutom strategiskt arbete inom kvalitet och hands-on arbete med test och krav, är han erfaren i team och ledning. Han är även van vid att bygga upp strategier och processer samt hantera hela kedjan från att ta fram krav till att driftsätta system.

Samuel Hällström, Kiwano Consulting
Samuel är civilingenjör inom Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola och började efter examen som kravanalytiker på Nasdaq OMX. Sedan 2010 arbetar Samuel som konsult på en svensk storbank och de senaste 6 åren har han arbetat med regelverksefterlevnad av olika slag och har under den här tiden jobbat nära bankens compliance-avdelning och produktägare i organisationen.

Christer Fröling, The Reuse Company
Christer är en senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Annika Widmark, StoryGuide
Annika Widmark är agil coach och driver det egna bolaget StoryGuide. Annika tycker om att samla berättelser och exempel för att inspirera andra och jobbar gärna med kreativa metoder som visualiseringar och storytelling.

Ulf Söderholm, Objektfabriken
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare och kravhanterare. Förutom att jobba i nyckelroller i olika utvecklingsprojekt har Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processer och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean och Kanban.

Ronn Elfors Lipsker, Addq
De senaste 18 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har sedan 2011 varit kurslärare i förändringsledning på NFI Utbildning, Ronn har en bakgrund som skådespelare och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFI’ konferenser.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss