NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen "Från Krav till System 2022" den 1-2 juni 2022)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer


Program

Dag 1: 1 jun 2022


08.30 Registrering och kaffe med fralla

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.40
 • Known knowns”, “known unknowns” och “unknown unknowns”
 • Balansen mellan magkänsla och överanalysering
 • Hur adresserar vi rätt risker så snabbt som möjligt
 • Eliminera waste – men hur mäter och definierar vi waste -och varför är det så viktigt
 • Hypoteser istället för user stories – vad är skillnaden och varför är den viktig
 • Lärdomar och reflektioner från applicering av detta på Scania
Kristofer Enelund, Scania

10.30 Kaffepaus

10.55
 • Ett nytt EU-direktiv innebär att bland annat e-handel och banker måste möta krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning från juni 2025.
 • Vad kommer det här att innebära för er som har någon form av e-handel eller om som arbetar med tjänster för privatkunder
 • Hur kommer man igång med arbetet och vad behöver man göra för att uppfylla kraven
 • Exempel och erfarenheter från tidigare implementationer av ny lagstiftning
Andreas Cederbom, Useit

11.35
 • Att basera prioriteringar, beställning av funktionalitet och allmän kravställning på tyckanden, magkänsla, erfarenhet från tidigare projekt, intervjuer av stakeholders och kreativa workshopar, kan ibland ge ett gott resultat i de digitala produkter och system som utvecklas.
 • Hur analytiker och produktledare kan göra behovsanalys utifrån data och fakta
 • Exempel på utvecklingsinitiativ och projekt där ett datadrivet angreppssätt använts
 • Exempel från den multimodala reseappen Travis och passagerarräkningssystemet på SL
Ulrika Vincent, Agical

12.15 Lunch

13.15
 • Upphandlingar förknippas ofta med utdragna processer – måste det vara så
 • Hur slipper man missförstånd och brister som ska åtgärdas
 • Sättet att bli av med oseriösa leverantörer i tid
 • Hur skapas ett bra partnerskap med önskade leveranser- gratis
 • Exempel och praktikfall från verkligheten
Pablo Garcia, Sharpness

14.10
 • Ögonöppnande exempel på ojämlikhet i digitala lösningar
 • Varför våra fördomar kan ställa till det för oss i kravarbetet
 • Tips på hur du undviker stereotyp-fällan i framtiden
 • Konkreta tillvägagångssätt för att inkludera fler perspektiv och ta fram mer jämlika lösningar i kravfasen
Linda Stenmark, Afry - inUse

14.40 Kaffepaus

15.10
 • Kort introduktion till Event Storming – hur gör man
 • Hur man kommer igång med Event Storming
 • Varför Event Storming är så oerhört kraftfullt i kravarbetet
 • Hur man arbetar med Event Storming på distans
 • Exempel från verkligheten: Hur Event Storming hjälpte vår kund att identifiera och lösa sina största utmaningar
Nikolaus Varzakakos & Staffan Palopää, Qlerify

16.00 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 2 jun 2022


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • För inte så länge sedan gick det att planera verksamhetsutvecklingen med rimligt långa tidshorisonter, men i takt med allt mer rörlig omvärld och nya kundförväntningar blir det allt svårare.
 • Hur kravställer man för att få ett framtidssäkrat system som är öppet för innovation och som samtidigt skyddar mot disruption
 • Vad är Composable Enterprise och varför är det så bra i vår snabbföränderliga värld
 • Den gamla drömmen om ett systemlandskapet som beter sig som legobitar är här
 • Hur kan man realisera”legobygget” med modernt tänkade kring cloud, APIs och events
Erik Runeland, Capgemini

10.10 Kaffepaus

10.30
 • Måste man vara säkerhetsexpert för att ställa krav på säkerhet
 • Hur man jobbar med krav på säkerheten utan att vara expert
 • Olika säkerthetsklassificeringar och hur man hittar färdiga säkerhetskrav som passar
 • Kvalitetsegenskper och säkerhet - vad är viktigt
 • Informationsklassificering av systemen i organisationen - hur görs det och av vem
 • Praktikfall och exempel
Viktor Laszlo, Devfinity

11.20
 • Vad betyder det att upphandla med funktionskrav
 • Går det att utvärdera på kvalitet och inte bara på lägsta pris
 • Att köpa en vara eller tjänst. Är det någon skillnad
 • Agil upphandling. Kejsarens nya kläder
 • Hur kan du följa upp och godkänna leveransen
 • Praktiska exempel och lessons learned
Christer Fröling, The Reuse Company

12.00 Lunch

13.10
 • Passar det alla organisationer att arbeta agilt
 • Vad är viktigast för att skapa förutsättningar för att lyckas på riktigt
 • Finns det ett ”by the book” eller har vi möjligheter att anpassa
 • Hur skapar vi ett bra gränssnitt mellan beställaren/verksamheten och utvecklingsteamen
 • Kan man få ut mer av teamen utan att öka pressen och stressen
 • Hur säkerställer vi att vi inte går tillbaka till gamla vanor när pressen kommer smygande
Mikael Jälefors, Queen Consulting

13.50
 • Icke-funktionella krav, även kallade kvalitetsattribut, så som prestanda och säkerhet, blir allt viktigare i mjukvaruindustrin.
 • Dessa krav har flera källor, interna såväl som externa, och är för många företag vad som ger dem marknadsfördel.
 • Kontinuerlig analys och feedback på status av dessa krav är därför viktigt, och företag investerar stora mängder pengar i verktyg för sådan
 • Presentation av resultaten från en serie studier som visar att sådan information ofta redan finns tillgänglig hos företagen i deras continuous integration miljöer och dess komponenter
 • Presentation och mappning mellan olika kvalitetsattribut och komponenter samt en mognadsmodell för att evaluera och ta beslut om förbättringar för kontinuerlig kravanalys
Dr. Emil Alégroth , SERL

14.30 Kaffepaus

15.00
 • Vi vet att långvarigt stillasittande och brist på dagsljus påverkar oss negativt, ändå tillbringar vi en stor del av våra vardagar inomhus i kontorsmiljöer
 • Vad skulle hända om vi istället flyttade ut en del av vår arbetsdag utomhus, till naturen
 • Vad säger forskningen om naturens hälsoeffekter och hur vi kan använda den kunskapen för att skapa ett mer hållbart arbetsliv
 • Praktiska tips för vad vi kan göra för att få utomhusarbete att fungera och även lyfta hur arbetsgivare kan uppmuntra utomhusarbete
Annika Widmark, StoryGuide

15.45 Konferensen avslutas


Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Kristofer Enelund, Scania
Kristofer arbetar som Customer Project Manager på Scania Connected Services. Han har de senaste 8 åren arbetat med utveckling av digitala tjänster .Han gillar metoden i Lean Start-Up där framför allt Build-Measure-Learn är en princip som ligger honom varmt om hjärtat.

Andreas Cederbom, Useit
Andreas har lång erfarenhet att jobba med systemutveckling, user experience och framförallt tillgänglighet. Andreas var den första certifierade tillgänglighetsexperten i norden och har hjälpt många organisationer att föra in tillgänglighetsarbetet i sina processer. Han har också varit med och byggt upp strategierna och verktygen för hur den Norska staten följer utvecklingen av digital tillgänglighet i både privat och offentlig sektor.

Ulrika Vincent, Agical
Ulrika Vincent (Park) har många års bakgrund som agil kravare, digital produktanalytiker, produktchef, systemutvecklare mm. Hon har passionerat drivit förändring och utbildning hos många organisationer inom arbetssätt omkring agila krav och behovsanalys, samt infört datadrivna och användarnära metoder. Hon har verkat inom startups, stora- och små kommersiella bolag, myndigheter som t.ex Travis, SL, SmartBear, Expressen och Coop. På senare tid varit involverad i projekt och digitala produkter som varit rika på stora mängder data, iOT mm.

Pablo Garcia, Sharpness
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom krav och test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Linda Stenmark, Afry - inUse
Linda jobbar som Design Director på InUse och är en mycket uppskattad inspiratör och föreläsare. Hon har lång erfarenhet av att leda designarbete i stora organisationer och jobba inkluderande genom hela kravprocessen.

Nikolaus Varzakakos, Qlerify
Nikolaus är en erfaren IT-konsult och ledare med ca 25 års erfarenhet från IT-branschen. Under de senaste åren har Nikolaus arbetat som CTO, agil coach, kravanalytiker, upphandlingsrådgivare och interimchef på konsultbasis. Nikolaus brinner för agila arbetssätt och för att optimera samarbetet mellan verksamhet och IT. Nikolaus leder regelbundet workshops där metodiken Event Storming och liknande metoder är vanligt förekommande. Nikolaus innehar fyra agila certifieringar och har arbetat med agila metoder sedan 2005.

Staffan Palopää, Qlerify
Staffan började sin bana som systemutvecklare och projektledare för affärssystem och gick vidare med att grunda IT-konsulten Vaimo som idag har expanderat till över 10 länder och ca 500 anställda. Idag driver han företaget Qlerify som arbetar med den snabbt växande workshop-metoden Event Storming, en kraftfull metod för att effektivt bena ut komplexa organisationsproblem i samband med systemimplementationer.

Erik Runeland, Capgemini


Viktor Laszlo, Devfinity
Viktor har i mer än 19 års tid jobbat som expert inom testautomatisering och kravhantering, både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera mjukvarutestningen med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar. Han har även omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering. Viktor är en välkänd presentatör, talare och utbildare.

Christer Fröling, The Reuse Company
Christer är en senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Mikael Jälefors, Queen Consulting
Mikael Jälefors Mikael är certifierad förändringsledare och certifierad program- och projektledare. Han har en gedigen chefserfarenhet och har arbetat med förändringar och med projekt i en stor mängd branscher under hela sitt yrkesverksamma liv. Mikael är SAFe expert och har varit del av många agila implementeringar genom åren i både privat och offentlig sektor.

Dr. Emil Alégroth , SERL
Emil är forskare vid Software Engineering divisionen (SERL) vid Blekinge tekniska högskola. Han jobbar för nuvarande i forskningsprojektet Software Engineering ReThought som syftar till att, under 8 år, studera och förbättra hur svensk mjukvaruindustri utvecklar mjukvara. I projektet jobbar forskare tillsammans med industrin för att lösa verkliga problem som industrin har idag, men också problem för framtiden, inom områdena krav, test, processer, med mera. Emil har forskat på testning i sedan 2011 och har många publikationer i området, främst inom automatiserad grafisk testning. Han är också frekvent talare i industriella sammanhang och driver sedan 2015 ett företag som säljer grafiska testverktyg.

Annika Widmark, StoryGuide
Annika Widmark är agil coach och driver det egna bolaget StoryGuide. Annika tycker om att samla berättelser och exempel för att inspirera andra och jobbar gärna med kreativa metoder som visualiseringar och storytelling.