NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Från Krav till System 2024 - Konferens

Hilton Slussen, Stockholm, 16-17 april 2024

Äntligen är årets största konferens inom krav och kravhantering tillbaka för 16:e året! Konferensen har med drygt 3500 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Det blir ett fullspäckat program under två konferensdagar med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om AI och krav, Virtuella Pandoraboxen, Nya AI förordningen, RPA, IT-avtal, Speed layers, Agil Kravhantering, Utvecklingsmodeller, Innovationsledning med mera. Du får möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör delta?

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare med flera.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program

Dag 1: 16 apr 2024


08.30 Registrering - kaffe

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.40
 • Vilka är de senaste trenderna inom AI och digitalisering
 • Hur påverkar explosionen av AI hur och vilka IT-system vi kommer utveckla
 • Vilka möjligheter finns det att använda AI för att underlätta användningen av våra system
 • Hur ser det ut idag och hur kommer det se ut snart - möjligheter och hot
 • Vilka regler och krav gäller vid användning av AI
 • Hur kan man implementera AI i sitt arbete som användare och som utvecklare
Conny Björnehall, RISE

10.30 Kaffepaus

10.55
 • Ger våra krav det värde som de ansvariga förväntar sig
 • Hur kan vi säkerställa att våra formulerade krav möter de värden som intressenterna och investerarna prioriterar
 • Hur kan AHP-metoden och mjukvaruverktyget Transparent Choice hjälpa oss att strukturerat och konkret identifiera vad som värderas av intressenterna
 • På vilket sätt tillåter denna metod oss att kvantifiera värderingar
 • Hur kan vi se vad värde kostar och göra medvetna val i vår kravställning
 • Fallgropar och lärdomar
Ola Gustafson, Brivalo & Dan Dures TransparentChoice

11.45
 • Varför är det viktigt med en ”Bakgrundsbeskrivning” (”Preamble”)
 • Insyn i projektarbetet hos leverantören inkl rätt att låta extern IT – revisor granska projektet löpande
 • Informationsplikt för leverantören
 • Har du rätt att kliva av projektet i förtid
 • Hur kan leverantören ha koll på sina skyldigheter på ett överskådligt sätt
 • Fenomenet ”scope creeping”
 • Erfarenheter och praktiska exempel
Per Matson, Titov och Partners

12.20 Lunch

13.20
 • Vad innebär AI, LLM, och tillämpad AI för IT, produkt- och tjänsteutveckling och våra affärer när vi går framåt
 • Hur är den pragmatiska känslan hos företag idag och vilka utmaningar står vi inför framåt
 • Vilka grundläggande utmaningar och fördelar finns med “tillämpad AI” framåt
 • Vilka strategier bör företag överväga för att framgångsrikt integrera tillämpad AI i sina affärsmodeller
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

14.10
 • Vad är RPA - Robotstyrd ProcessAutomation - och varför kan det vara bra
 • Hur dokumenterar man en odokumenterad process?
 • Kompetenser som behövs i kravarbetet för en digital medarbetare
 • Helheten i moduler för att passa olika målgrupper
 • Flaskhalsar eller nycklar, balansen av involverade kompetenser i kravarbetet
 • Hur gör man med spårbarhet när kraven förändras?
 • Kvalitetssäkring för att säkerställa att krav och kod matchar verksamhetens behov
Johanna Dereskogh & Maria Kalmér, Pensionsmyndigheten

14.50 Kaffepaus

15.15
 • Hur påverkar olika uppfattningar om tid mellan olika människor och kulturer hanteringen av krav inom agil utveckling
 • På vilket sätt skiljer sig tidsuppfattningen i traditionella utvecklingsmodeller som vattenfallet jämfört med iterativa och agila modeller
 • Hur anpassar agil kravhantering sig till varierande tidsuppfattningar och vilken inverkan har detta på projektets framgång
 • Vilka utmaningar och möjligheter uppstår när man integrerar olika tidskulturer inom agil utveckling och kravhantering
 • Hur kan förståelsen för olika tidsuppfattningar förbättra samarbetet och effektiviteten i agila team
 • På vilket sätt kan agila metoder anpassas för att bemöta de specifika behoven och förväntningarna relaterade till tid i olika kulturella kontexter
Christer Fröling, The Reuse Company

15.45
 • Vad tjänar man på att använda AI i kravhanteringen
 • Hur kan man använda AI idag för att genomföra effektivare kravinsamlingsmöten
 • Nya AI-funktioner i kravhanteringsverktyg och hur man kan dra nytta av dem
 • Praktiska exempel från verkligheten där vi använt AI för att ta fram relevanta kundkrav på några minuter
 • Exempel på hur man kan generera en prototypapplikation med AI för att få blixtsnabb feedback från slutanvändare
Staffan Palopää, Qlerify

16.15 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 17 apr 2024


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • Vilka specifika utmaningar finns det i att leda innovationsarbete för tunga, samhällskritiska system och lösningar
 • Hur skiljer sig ledarskap för innovation inom samhällskritiska sektorer från andra typer av innovationsledning
 • Vilka strategier och tillvägagångssätt är mest framgångsrika när man introducerar ny teknik och innovationer i etablerade, samhällskritiska miljöer
 • Hur kan organisationer säkerställa att innovationer inom samhällskritiska system både är nyskapande och tillförlitliga
 • Vilken roll spelar regelverk och standarder i innovationsprocessen för samhällskritiska system, och hur kan ledare arbeta proaktivt med dessa aspekter
Carl Starendal, We Are Movement

10.10 Kaffepaus

10.35
 • Hur hanterar stora organisationer komplexiteten i att omvandla slutkunders krav till IT-systemkrav
 • På vilket sätt används affärsmodeller för att omvandla kundbehov till konkreta krav
 • Hur genererar affärsmodellerna i sin tur krav på affärsprocesser och rutiner
 • På vilket sätt leder affärsprocesser och rutiner till specifika krav på IT-system
 • Hur integreras strategiarbetet i processen från kundbehov till IT-systemkrav, och vilken påverkan har det
 • Är det nödvändigt för en kravanalytiker att aktivt arbeta med alla dessa strukturer, eller räcker det med en förståelse för hur de påverkar kravanalysarbetet
Johan Söderberg, Cordial

11.10
 • Vad innehåller AI-förordningen och vilka huvudprinciper styr dess tillämpning på utveckling och användning av AI-system?
 • Hur påverkar AI-förordningen företag och organisationer som utvecklar eller använder AI-teknologi, och vilka krav ställs på dem?
 • Vilka specifika områden eller tillämpningar av AI täcks av förordningen, och finns det några undantag eller särskilda kategorier av AI som regleras mer strikt?
 • Hur bör företag och utvecklare förbereda sig för att efterleva AI-förordningens krav, och vilka steg kan tas för att säkerställa compliance?
Daniel Wållander, Titov & Partners

11.50 Lunch

13.00
 • Hur kan vi tillämpa principen "För att bli snabb, måste man vara långsam" i vår produkt- och teknologiutveckling
 • Vad är Speed Layers och hur kan man definierar olika Speed Layers inom vår produkt- och teknologiutveckling
 • På vilket sätt kan vi skapa strategiskt utrymme som möjliggör både långsiktig utveckling och snabb leverans i våra projekt
 • Vilka specifika prioriteringar, metoder och beslutsprocesser bör associeras med varje Speed Layeri
 • Hur kan vi mäta och utvärdera effektiviteten av att införa Speed Layers i vår produkt- och teknologiutvecklingsprocess
 • Exempel på hur globala teknikföretag framgångsrikt har implementerat Speed Layers i sin utvecklingsstrateg
Magnus Billgren, Productbeats

13.45
 • Idag är mer än hälften av all programmeringskod AI-genererad
 • Vad innebär AI-generad kod för vår kontroll av våra IT-system
 • Vad kan AI-generad kod göra med våra IT-system - vilka är hoten och möjligheterna
 • Hur ska man kravställa för säker och bra AI-genererad kod
 • Hur kan man testa och säkerställa att kod som generas är säker
 • Genomgång av studie av AI-genererad kod
Viktor Laszlo, ConSecuty

14.30 Kaffepaus

15.00
 • Hur kan samma processer implementeras på flera olika platser med väldigt skilda resultat?
 • På vilket sätt påverkar teamets mindset och attityd utfallet av implementerade processer?
 • Hur kan ledarskapsteori hjälpa till att förstå skillnaderna mellan olika utfall?
 • På vilka sätt kan olika ledarskapsfilosofier appliceras på samma process för att förklara skillnaderna i utfall
 • Lärdomar och erfarenheter
Victoria Normark, TradeDoubler

15.45 Konferensdagen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Från Krav till System 2024 genomförs på Hilton Slussen, Stockholm, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Från Krav till System 2024 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 11950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Priserna som anges är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Conny Björnehall, RISE
Conny är en erfaren föredragshållare och arbetar som Fokusområdesledare för Digitalisering av offentlig sektor inom RISE Sverige. Tillsammans med sina medarbetare driver han digitaliseringen inom de offentliga verksamheterna. Conny är skicklig på att identifiera framtida trender inom olika branscher och har hjälpt många företag med att leda sin digitala resa.

Ola Gustafson, Brivalo
Ola har arbetat kravställning av komplexa säkerhetskritiska system inom bland Försvarsmakten och Hälso- och sjukvården som både anställd och konsult under mer än 15 år: Förutom Försvarsmaktens system genomförde Ola kravanalyser och kravställning för Trafikförvaltningen och för IT-system inom Hälso- och Sjukvård. Idag arbetar Ola som Vd på Brivalo.

Dan Dures, TransparentChoice
Dan leder teamet för "Customer Success" hos TransparentChoice och har under de senaste tre åren varit ansvarig för att säkerställa att klienter får värde av att arbeta med programvaran. Detta har innefattat arbete med banker, återförsäljare, IT-konsulter, stora kommuner, välgörenhetsorganisationer, energibolag, universitet. När han inte hjälper världen att förbättra beslutsfattandet, kan Dan hittas körande runt sina, titta på Ipswich FC och lyssna på historiebloggar på gymmet.

Per Matson, Titov och Partners
Per har en Jur.Kand från Uppsala universitet. Per har en bred erfarenhet inom det juridiska området. Speciellt när det gäller IT-avtal och outsourcing. Per har tidigare hat en lång karriär på Amadeus och Telia.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Prof. Dr. Tony Gorschek har 25 års erfarenhet från arbete med produkt- och tjänsteutveckling i ledande organisationer så som Ericsson, IBM, Volvo, Daimler, ABB, UBS och Telenor. Dr. Gorschek har jobbat mycket med verksamhetsförbättring genom tillämpning av ”smarta sätt att jobba” genom Lean, men även utnyttjande av digitalisering, automation och värdebaserad produktutveckling. En central del av detta arbete har varit associerat med att utvärdera organisationer, skala bort sk. Waste (slöseri) och införa värdefokus i beslut och operativ verksamhet istället för kostnadsfokus. Kunskapen och kompetensen som behövs för att driva verksamhetsutveckling inom ett företag som producerar bilar eller mobiltelefoner är mycket snarlik verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet så som landsting, sjukhus och andra verksamheter som stödjer kritiska samhällsfunktioner – därav har Dr. Gorschek med stor framgång jobbat med verksamhetsutveckling, upphandling och effektiviseringsarbete inom både privat och offentlig miljö. Dr. Gorschek jobbar idag som tillämpad forskare och driver utvecklingen av nästa generations Agile/Lean samt effektivisering av värdebaserad produkt- och tjänsteutveckling.

Maria Kalmér, Pensionsmyndigheten
Maria Kalmér är produktägare för team Tech-E på Pensionsmyndigheten. Teamet ansvarar för bland annat analys och utveckling av digitala medarbetare (RPA). Maria var med vid införandet av RPA samt varit med och drivit arbetet med etableringen av tekniken på myndigheten. Maria har en bakgrund som utvecklare och brinner för tvärfunktionella diskussioner för att lösa problem.

Johanna Dereskogh, Pensionsmyndigheten
Johanna Dereskogh är produktägare för RPA. Jobbar på Pensionsmyndigheten sedan 2021 i samma team som Maria. Är civilekonom i grunden och har tidigare arbetat som teamledare och med RPA i olika roller sedan 2018. Johanna tycker det är roligt att hitta effektiva digitala lösningar som underlättar samhällsuppdraget och dessutom jobba med ett härligt team med mycket driv!

Christer Fröling, The Reuse Company
Christer är en senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Staffan Palopää, Qlerify
Staffan började sin bana som systemutvecklare och projektledare och gick vidare med att grunda IT-konsulten Vaimo som idag har expanderat till över 10 länder och ca 500 anställda. Idag driver han företaget Qlerify som använder AI för att hjälpa företag med att utveckla effektivare affärssystem.

Carl Starendal, We Are Movement
Carl Starendal är en erfaren ledare som har flera årtioenden av erfarenhet som entreprenör, chef & ledare över ett flertal sektorer. Han är även en framstående föreläsare & talar ofta publikt om ledarskap och agil produktuveckling och en populär mentor & rådgivare samt en av Försvarshögskolans utbildade och certifierade handledare inom Utvecklande Ledarskap. Carl är även som SAFe Fellow en av personerna bakom det agila ramverkert SAFe.

Johan Söderberg, Cordial
Johan Söderberg arbetare som verksamhetsarkitekt och har en bakgrund inom UI, systemutveckling, kravanalys och verksamhetsanalys.

Daniel Wållander, Titov & Partners
Daniel Wållander är en advokat med en bakgrund inom rättsväsendet, inklusive erfarenhet som domare i allmän domstol. Han har även arbetat i Högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen. Hans expertis sträcker sig över flera rättsområden, däribland tvistelösning, förvaltningsprocessrätt och GDPR. Utöver sitt arbete i domstolar har Wållander engagerat sig i lagstiftningsarbete, förhandlingar inom EU och deltagit i internationella rättsprocesser.

Magnus Billgren, Productbeats
Magnus är grundare och VD för Productbeats konsult inom produktledning för teknikintensiva B2B-företag. Magnus är van att navigera mellan strategiskt tänkande och detaljfokus över marknad, organisation och teknik. Han har arbetat med produktteam hos ledande företag som Ericsson, Spotify, och Volvo Construction Equipment och har en djup förståelse för högteknologiska industriers utmaningar. Magnus har utvecklat produktledningsverktyg såsom Value Tree®, PMA, Product SoundTrack®, och Value Development Model, vilka är centrala i hans arbete med att skapa värde i produktutveckling.

Viktor Laszlo, ConSecuty
Viktor Laszlo har arbetat med applikationssäkerhet och kvalitet i mer än 25 år. Han var bland annat ansvarig för säkerheten i en av de mest säkerhetskritiska delen av operativsystemet Windows med ca. 1 miljard installationer. Han delar med sig av insikter och lärdomar från implementationen och säkerhetsarbetet av denna komponent. Dessa tankesätt, rutiner, metoder, tekniker och processer är applicerbara på all mjukvaruutveckling och passar ypperligt med moderna utvecklingsmetoder så som Continuous Integration, Continuous Delivery, DevOps, etc.

Victoria Normark, TradeDoubler
Victoria är en passionerad ledare med djup kunskap och förståelse för agil produktutveckling. Hon började sin karriär år 2000 som Java-utvecklare och kom strax därefter i kontakt med agila arbetssätt. Några år senare hade hon sin första chefsposition, men 2013 bestämde hon sig för att prova på olika roller i olika företag och branscher som managementkonsult. Idag är Victoria CTO på TradeDoubler, ett svenskgrundat företag inom Performance marketing.