startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

26-27 okt
9-10 dec
1-2 feb
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  14950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Kravhantering > IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering
Denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB RE@Agile Primer så får du lära dig hur du kan kombinera Kravteknik med Agilt tänkande med fokus på Scrum att fungera ihop sida vid sida

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
26-27 okt
9-10 dec
1-2 feb
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  14950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter genomförd kurs kommer du vara redo att börja jobba med kravhantering i ett agilt team och vara redo för att genomgå IREB’S Certifiering RE@Agile Primer.

 Vem bör deltaga?

Denna kurs vänder sig till dig som inte har någon eller har för lite erfarenhet av kravhantering i Agil miljö. Du kanske skall börja arbeta med krav i förvaltning eller i ett utvecklingsprojekt eller behöver grundläggande kunskaper om hur man leder ett team med krav
 

 Sammanfattning

Senare års ökade arbetstakt inom IT och tillverkningsindustri har önskemål efterfrågats på kompetenser inom kravhantering i kombination med Agilt arbetssätt. Kravhantering och Agilt tänkande har sina ursprung från två olika håll och ansetts vara oförenliga av kunniga inom bägge lägren. IREB, en internationell icke kommersiell organisation med expertis från hela världen inom Kravteknik har lyckats med att kombinera dessa områden till en ny metodik, RE@Agile. Denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB RE@Agile Primer så får du lära dig hur du kan kombinera Kravteknik med Agilt tänkande med fokus på Scrum att fungera ihop sida vid sida IREB, International Requirement Engineering Board är en ideell organisation och leverantör av certifieringssystemet CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering). Styrelsen består av ledande RE-representanter, som kommer från vetenskap, forskning, industri och konsultverksamhet. IREB skapades 2006 med visionen att skapa en internationellt accepterad och professionell grund för Kravteknik, och har sedan dess blivit en världsberömd expertkompetens för individuell certifiering av yrkesverksamma inom Kravteknik.

I följande preparandkurs får du lära dig en ”ny” metodik bestående av Kravteknik med sitt ursprung ur vattenfallsmetodik och Agilt tänkande med fokus på Scrum. En kombination av två områden, dvs RE@Agile.

 Certifiering

Provet RE@Agile certifieringsprov genomförs kl. 16:30 dag 2. Det krävs en separat bokning till provet.

Examinationen ska slutföras inom 40 minuter och täcker 22 flervalsfrågor. På begäran kan prov på icke-modersmål ges en 15 minuters förlängning. Inga material får användas under provet, med undantag för en språkbok. För att klara provet måste du uppnå minst 70,00% av den totala möjliga poängen.

Examensproven kommer att utvärderas av certifieringsorganet. Resultatet skickas till den kontaktadress som anges på din ansökan. Om du har godkänt prov ska du få ditt certifikat inom två veckor.

 Övningar

Kursen innehåller ett flertal övningar uppdelade under dagen och besvaras tillsammans i grupp. Upplägget på övningarna är anpassade utefter en eventuell certifiering i RE@Agile Primer
I kursen ingår dessutom ett gratis test ifrån IREB (har inget med certifieringen att göra)

 Lärare

Murat Alp
Murat är bland annat kravanalytiker och har som konsult erfarenhet av flera komplexa utvecklingsprojekt och arbete i förvaltningar, där kravarbete och agilt arbetssätt har använts. Murat är sedan tidigare utbildad lärare och har en lång erfarenhet av arbete som lärare. Han är en skicklig pedagog och uppskattad för sin förmåga att se till kursdeltagarens behov och anpassa övningsuppgifter och undervisningen efter gruppens förutsättningar.
Maria Demirel
Maria är certifierad IT-projektledare och har verkat i flertalet verksamhets-, systemutvecklings- och installationsprojekt. Hon har avslutat alla sina projekt i tid, med underbudget och samma kvalité som har efterfrågats från verksamheten. Maria har lång erfarenhet av att tillämpa standardiserade metoder och modeller som vattenfallsmodellen, metoderna RUP, agile, pm3 och projektmodellen PLUS i sitt uppdrag. Hon är certifierad Produkt Owner och Scrum Master. I 11 års tid har hon verkat i flera projekt som kravanalytiker, processkontroller, testare, systemförvaltare, metodstödjare och produktägare. Den breda kunskapen hon fick med sig i sina tidigare uppdrag har förstärkt Marias roll att leda IT-projekt.

 Förkunskaper

Vi rekommenderar att du som har tänkt att certifiera dig till RE@Agile Primer går kursen IREB Foundation Level och har lite erfarenheter eller kunskaper inom Scrum. Det är dock inget krav för att certifiera sig eller för att delta i kursen.

 Kursinnehåll

Motivering och tankesätt

 • Varför arbetar man agilt
 • Tankesätt och värderingar inom kravteknik och inom agila metoder
 • Överbyggande av kravteknik och agila principer mot RE@Agile
 • Fördelar, fallgropar och missuppfattningar i användning av RE@Agile
 • RE@Agile och konceptuellt arbete

RE@Agile grunder

 • Överblick av agila metoder
 • Scrum (en bra praxis) som ett exempel
 • Jämförelse mellan produktägare och kravanalytiker
 • Kravteknik som kontinuerlig process
 • Värdestyrd utvecklingsprocess
 • Enkelhet som grundbegrepp
 • Att inspektera och anpassa

RE@Agile artefakter och tekniker

 • Artefakter inom RE@Agile
 • Tekniker inom RE@Agile

Organisatoriska aspekter av RE@Agile

 • Organisatoriska aspekter av RE@Agile
 • Organisationsinflytande
 • Agil IT i en icke-agil organisationsmiljö
 • Att hantera komplexa problem genom skalbarhet
 • Att bestämma omfattning i förväg samt kontinuerlig kravhantering

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss