startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

28-29 okt
15-16 nov
31 jan - 1 feb
12-13 apr
9-10 juni
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  13950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Kravhantering > Effektiv kravhantering - metoder & verktyg

Effektiv kravhantering - metoder & verktyg

Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare eller bli mer erfaren som kravställare? Du kanske också vill bli bättre på att formulera och strukturera upp kraven på en IT-lösning? Då är kursen Effektiv kravhantering något för dig.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
28-29 okt
15-16 nov
31 jan - 1 feb
12-13 apr
9-10 juni
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen Effektiv kravhantering kommer du att ha goda kunskaper i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in och prioriterar kraven. Vidare kommer du att ha erhållit kunskaper i vad användningsfall (use-cases) är och hur dessa används i praktiken för att åskådliggöra kraven samt hur man identifierar, beskriver och förfinar dem.

 Vem bör deltaga?

Effektiv kravhantering vänder sig främst till dig som är eller att kommer att ta rollen som kravställare och beställare av IT-system. Kursens breda upplägg gör dock att kursen är synnerligen lämplig även för dig som är testansvarig, systemutvecklare, programmerare eller projektledare.

 Sammanfattning

Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare, öka på din verktygslåda som erfaren kravställare eller bli bättre på att formulera och strukturera krav på en IT-lösning? Då är kursen Effektiv kravhantering något för dig.

Nya utvecklingsmetoder och en snabbare och rörligare omgivning gör det allt viktigare att ha en bra struktur och kravprocess för att beskriva den förändring vi vill åstadkomma, oavsett om det gäller inköpta system eller egen utveckling i projekt eller i förvaltning. Det handlar bland annat om hur vi samlar in, dokumenterar, prioriterar och testar användarnas krav på systemet.

Att beskriva och kravställa ett IT-system på ett effektivt och flexibelt sätt är en förutsättning för att det system eller de ändringar som levereras motsvarar användarnas förväntningar och behov.

 Övningar

Kursen innehåller ett flertal övningar som belyser teorier inom kravhantering.

 Lärare

Ulf Söderholm
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare, kravhanterare och agil coach. Förutom att inneha olika nyckelroller Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processser och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean, Kanban och SAFe.

 Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Kravhanteringens betydelse

 • Varför är kravhantering viktigt vid beställning och utveckling av IT-lösningar?
 • Hur visar man på nyttan med kravhantering?
 • Hur hittar man fel i kravbilden?

Översikt av kravhanteringsprocessen

 • Vilka roller kan finnas med i kravhanteringsprocessen?
 • Vilka uppgifter har en kravansvarig?
 • Vilka moment ingår i kravhantering?
 • Kravhantering i förhållande till
  • Verksamhetsmodellering
  • Projektledning
  • Systemutveckling
  • Test
 • Hur förändras kravprocessen av olika utvecklingsmetoder?
 • Vikten av att förstå användarnas behov

Arbeta effektivt med krav och kravhantering

 • Hur kan man använda krav för att beskriva ett behov?
 • Hur får man struktur i kravhanteringsprocessen?
 • Hur bör man dokumentera kravhanteringsprocessen?
 • Vilken koppling finns mellan krav, användningsfall och testfall?
 • Vilka krav ställs på ändringshantering av krav?
 • Hur definierar man produktens funktionalitet?

Bakgrund

 • Hur påverkar nya utvecklingsmetoder kravhanteringsprocessen?
 • Vad är en process?
 • Vilka samband finns mellan verksamhetsutveckling och systemutveckling?
 • Varför är det viktigt att förstå systemets omgivning?
 • Vad är Zachman framework?

Kunskapsområden

 • Analysera och förstå problemet
 • Förstå intressenternas behov
 • Definiera och beskriva systemet
 • Sätta upp avgränsningar
 • Skriva detaljspecifikationen
 • Strukturera
 • Prioritera
 • Kvalitetssäkra
 • Förvalta

Olika kravtyper

 • Hur avgränsar man kraven?
 • Vem vänder sig kraven till?
 • Funktionella och icke funktionella krav
 • Krav på olika nivåer.
 • Användningsfall
 • Hur använder man modeller för att göra det enklare att förstå?

Kravspårning

 • Hur används kravspårningsmatriser för att:
  • Identifiera aktörer och krav?
  • Prioritera krav?
 • Spårbarhet mellan krav, behov, testfall.

Tekniker för att samla in, granska och prioritera kraven

 • Hur använder man workshops vid kravhantering?
  • Vilka fördelar finns med workshops?
  • Vad måste förberedas?
  • Vem ska leda workshopen?
  • Vilket ansvar har workshopledaren?
  • Hur kan agenda se ut?
  • Vilka regler bör finnas?
 • Hur använder man brainstorming vid kravhantering?
  • När ska man använda brainstorming?
  • Vilka tekniker finns det för brainstorming?
  • Hur genereras idéer?
  • Hur reduceras idéer?
 • Hur använder man storyboards och prototyper vid kravhantering?
  • När ska man använda storyboards?
  • Vad är skillnaden mellan aktiva, passiva och interaktiva prototyper?
  • Vilka fördelar finns med prototyper?
 • Övriga metoder
  • Intervjuer
  • Enkäter
 • Hur hanterar man systemets omfattning och avgränsning?
 • Vilka metoder finns för att prioritera kraven?
 • Hur tar man fram en kravbild?
 • Vad ska finnas med i en kravspecifikation?
 • Hur utformar man en kravspecifikation?
 • Hur testar och verifierar man sina krav?

Hantera förändringar under arbetets gång

 • Vilka krav bör finnas på spårbarhet?
 • Varför är ändrings- och versionshantering viktig?
 • Hur tar man fram krav under systemets hela livscykel?

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss