NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kom gärna med förslag till talare för framtida konferenstillfällen Läs mer >>

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen "Testforum 2022" den 18-19 oktober 2022)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer


Program

Dag 1: 18 okt 2022


08.30 Inregistrering startar

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Upphandlingar förknippas ofta med förseningar och skenande kostnader, måste det vara så
 • Hur slipper man missförstånd och brister som ska åtgärdas
 • Sättet att bli av med oseriösa leverantörer i tid
 • Hur skapas ett bra partnerskap med önskade leveranser - gratis
 • Exempel från verkligheten
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Vilka olika nivåer finns det i testpyramiden
 • Kan man uppnå den högsta nivån eller är det en utopi
 • Varför är testpyramiden viktig ur ett kvalitetsperspektiv
 • Kan man klättra upp och ner men ändå behålla kvaliteteten
 • Praktiska exempel och lärdomar från verkligheten
Fredrik Mellgren, Regent

11.45
 • Kanban är en etablerad metod inom lean-agila arbetssätt
 • Hur använder du Kanban mest effektivt
 • Hur kan Kanbantavlan vara med och utveckla arbetssättet i organisationen
 • Hur skapar man snabbare arbetsflöde med hjälp av Kanban
 • Hur kan du skapa din egen, effektiva Kanban tavla till ditt team
 • Praktiska erfarenheter och lärdomar från tidigare inplementeringar av att arbeta med Kanban verktyget
Ulf Söderholm & Björn Carlsson, Brivalo

12.30 Lunch

13.30
 • Ett föredrag med fokus på innovation.
 • Hur skapar vi klimatet och vad är egentligen lagom
 • När vi lägger till för mängder av nya funktioner i det vi bygger så blir testbarheten lidande
 • Finns det smarta sätt att automatisera sig genom ett komplext system som ständigt förändras
Robin Bergh, Avanza

14.15
 • Varför menar många inom IT-branschen att systemtestning genom API:er blir den vettigaste
 • Vad är egentligen API:er och vilka typer av API:er finns det
 • Så stora delar av affärsprocesserna är nu automatiserade att det är vanligare att system pratar med system utan att sinkas av att involvera GUI:n och människor
 • I takt med att förväntan på ökad leveransfrekvens sprider sig i IT-branschen jobbas det frenetiskt med att koppla isär beroenden mellan systemen i testmiljöer.
 • I SAFe-tåg har man många separata backloggar att beta av vilket gör att man behöver kunna versionshantera funktionalitet som sträcker sig över flera team. Här har API:er flera fördelar.
 • I agila utvecklingsteam med T-formade medlemmar finns både kunskapen för teknisk testning och incitamentet för API-baserade tester eftersom de passar bra i CI/CD-flödet.
 • Konkreta tips om hur din organisation kommer i gång med API-testning
Jörgen Damberg, Zington Group

15.00 Kaffepaus

15.30
 • Hur man testar sig till kvalite
 • Alla kan testa vs - kan alla testa
 • Automatisering - När, hur och varför
 • Vad menar en testare egentligen när hen säger
 • Problem i produktion - vad kan test bidra med
 • Hur får man till ett bra acceptanstest, och vad är egentligen acceptanstest
 • Vems ansvar är det egentligen att testa integrationen
 • Tips på de bästa testtekniker såsom Testa som en Hollywoodfru, Testa som en karaktär från en Astrid Lindgren bok, Testa enligt lökprincipen, Skvallertesta
Jenny Steen, Steen Quality Consulting

16.15 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 19 okt 2022


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • Systemen kanske är kvalitetssäkrade, full koll på miljöerna, koden och testdata men hur är det med den riktiga mjukvaran
 • Ledarskapet, beteenden och kulturen inom testbranschen
 • Den saknade länken i jakten på den optimerade kvalitetssäkringen
 • Elaborerande i tankarna om test ur ett ledarperspektiv
Daniel Andersson, Pensionsmyndigheten

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Vad är elastisk agil teststrategi
 • Hur börjar man att använda den i er organisation
 • Vilka riktlinjer är det för att använda en elastisk Agil teststrategi
 • Elastiskt eftersom den är beroende på kontext
 • Checklistor för att veta vad som ska levereras
 • Hur kan elastisk agil teststrategi främja dialogen i organisationen
 • Ligger till underlag för dina beslut
 • Praktiska exempel från verkligheten
Jens Hauser, Frontit

11.00
 • Continuous testing är vanligt, men GUI tester är underrepresenterade
 • Varför ger de flesta företag upp när de har provat någon form av automatiserad GUI testning
 • Verktygen är dåliga, kostnaderna för underhåll höga, GUI testning fungerar inte
 • Är detta sant eller finns det några aspekter man förbisett
 • Vilka utmaningar finns det och vilka är de grundläggande problemen
 • Vad är lösningen
Dr. Emil Alégroth , SERL

11.45 Lunch

12.45
 • Vad händer i ett CI/CD-flöde efter att koden är skriven och innan den når ut i produktion
 • Vilka kvalitetskontroller finns på vägen
 • Vilka tester körs till exempel vid en merge eller en deploy till staging-miljön
 • Många organisationer har gjort shift left-resan och kanske rent av inte har några särskilda testarroller kvar
 • Detta föredrag visar hur man på ett överskådligt sätt kan få hela teamet - från produktägare till designer och utvecklare - att förstå och kartlägga vilka kontrollsteg som finns, samt vilka som saknas och behövs
 • Exempel och lärdomar
Tomas Helmfridsson, AddQ

13.30
 • Test, behövs det- Utvecklarna kan väl testa själva
 • Vad är kvalitet
 • Kan testautomatisering tillsammans med artificiell intelligens rädda oss
 • Vad kan man kräva av testarna vad det gäller AI
 • Kan test hjälpa systemutveckling att bli ännu bättre
 • Hur kan du få ut mer effekt ut ditt test-team utan ur hela din mjukavaru-investering
 • Praktikfall och exempel
Josef Öhlmér, nWise

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Hur kobbar ICA med sin ambition om att bli en mer snabbrörlig och datadriven organisation, med förmåga att driva en sömlös verksamhet i flera kanaler.
 • För att kunna möta förväntningarna, leda och möjliggöra förflyttningarna behöver test och kvalitetsförmågan transformeras och moderniseras.
 • Hur kan saker som testdata, E2E-test, samverkan, testautomatisering och testbarhet bli bättre
Annica Nylund, Carolina Strandberg & Lotta Stolpe, ICA Gruppen

15.30
 • Måste man vara säkerhetsexpert för att testa säkerhet av en applikation
 • Hur man jobbar med test av säkerheten utan att vara expert
 • Olika säkerthetsklassificeringar och hur man hittar färdiga säkerhetskrav som passar
 • Kvalitetsegenskper och säkerhet - vad är viktigt
 • Informationsklassificering av systemen i organisationen - hur görs det och av vem
 • Praktiska tips hur vi kan testa säkerhet utan säkerhetsexperter
Viktor Laszlo, Devfinity

16.15 Konferensen avslutas


Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Prof. Dr. Tony Gorschek har 25 års erfarenhet från arbete med produkt- och tjänsteutveckling i ledande organisationer så som Ericsson, IBM, Volvo, Daimler, ABB, UBS och Telenor. Dr. Gorschek har jobbat mycket med verksamhetsförbättring genom tillämpning av ”smarta sätt att jobba” genom Lean, men även utnyttjande av digitalisering, automation och värdebaserad produktutveckling. En central del av detta arbete har varit associerat med att utvärdera organisationer, skala bort sk. Waste (slöseri) och införa värdefokus i beslut och operativ verksamhet istället för kostnadsfokus. Kunskapen och kompetensen som behövs för att driva verksamhetsutveckling inom ett företag som producerar bilar eller mobiltelefoner är mycket snarlik verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet så som landsting, sjukhus och andra verksamheter som stödjer kritiska samhällsfunktioner – därav har Dr. Gorschek med stor framgång jobbat med verksamhetsutveckling, upphandling och effektiviseringsarbete inom både privat och offentlig miljö. Dr. Gorschek jobbar idag som tillämpad forskare och driver utvecklingen av nästa generations Agile/Lean samt effektivisering av värdebaserad produkt- och tjänsteutveckling.

Fredrik Mellgren, Regent
Fredrik är en erfaren testarkitekt, mentor, kursinstruktör och talare. Han startade som utvecklare och specialiserade sig snart i testautomation och har nu i många år arbetat med att skapa och underhålla testramverk, automatiserade tester och kontinuerliga integrationsmiljöer i olika projekt. Han brinner för att dela med sig av sin kunskap och insikter genom att hålla kurser och föreläsa.

Björn Carlsson, Brivalo
Björn har många års erfarenhet av att jobba i komplexa organisationer med många team och flertalet externa leverantörer. Björn är duktig i det koordinerade arbetet mellan teamen så de levererar rätt saker för fungerande E2E – tester. Björn har bland annat certiferingar inom ISTQB, Scrum och SAFe och har haft testledarroller om omfattra alla dicipliner.

Ulf Söderholm, Brivalo
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare, kravhanterare och agil coach. Förutom att inneha olika nyckelroller Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processser och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean, Kanban och SAFe.

Robin Bergh, Avanza
Robin har arbetat med test och kvalitetssäkring sedan 2001 utan att för den sakens skull stannat av i sitt innovativa tänk. Robins intresse för att bygga in kvalitet så tidigt som möjligt har resulterat i att han idag har en roll som mer liknar kvalitetscoachen än testaren. I denna roll har han samlat många erfarenheter som han gärna delar med sig av. Robin vågar ifrågasätta om testning verkligen är ett effektivt sätt att uppnå bättre kvalitet och gillar att på ett pedagogiskt sätt inspirera till förbättringar.

Jörgen Damberg, Zington Group
Jörgen har jobbat passionerat med QA i 25 år och i alla möjliga roller. Tack vare närmare 100 uppdrag i flera tjog olika organisationer i olika branscher har han en ovanligt gedigen plattform att jobba både hands-on tekniskt men även långsiktigt strategiskt på enterprise-nivå. Verksam testautomatisering är ett område som Jörgen brinner för.

Jenny Steen, Steen Quality Consulting
Jenny Steen är idag egenföretagare inom test med uppdrag på Västtrafik. Hon började med test på EHPT med 3G och har sedan testat allt ifrån GxP reglerade system på AstraZeneca till logistiklösningar hos Schenker. Jenny har även arbetat som projektledare, konsultchef, utbildare och som mentor inom test och med att sätta upp kompetenscentrum kring test för flera stora företag. Jenny certifierade sig inom ISTQB så tidigt som 2001, är en stor fan av Rapid Software Testing enligt James Bach och är även utbildad SCRUM Master.

Daniel Andersson, Pensionsmyndigheten
Daniel är en erfaren chef inom IT-utveckling med en gedigen historia av att arbeta inom den privata sektorn såväl som den offentliga sektorn. Daniel arbetar idag som Head of IT på Pensionsmyndigheten och arbetar för att skapa Sveriges mest agila och jämställda myndighet. Daniel har stora kunskaper om Agil och digital strategi, Innovationsledning och Försäljning. Daniel har en MBA med inriktning på innovation från Handelshögskolan i Stockholm och en bachelor of Science från Kungliga Tekniska Högskolan.

Jens Hauser, Frontit
Jens arbetar som senior testledare och kvalitetscoach på Frontit Öresund. Jens gillar bäst att arbeta Agilt och att testa bort riskerna.När han inte jobbar så reser och fotograferar han så mycket han bara orkar. Jens har fotoutställningar, föreläsningar och ibland jobbar han även som workshopledare.

Dr. Emil Alégroth , SERL
Emil är forskare vid Software Engineering divisionen (SERL) vid Blekinge tekniska högskola. Han jobbar för nuvarande i forskningsprojektet Software Engineering ReThought som syftar till att, under 8 år, studera och förbättra hur svensk mjukvaruindustri utvecklar mjukvara. I projektet jobbar forskare tillsammans med industrin för att lösa verkliga problem som industrin har idag, men också problem för framtiden, inom områdena krav, test, processer, med mera. Emil har forskat på testning i sedan 2011 och har många publikationer i området, främst inom automatiserad grafisk testning. Han är också frekvent talare i industriella sammanhang och driver sedan 2015 ett företag som säljer grafiska testverktyg.

Tomas Helmfridsson, AddQ
Tomas Helmfridsson har arbetat med test och kvalitetssäkring i 25 år. Mestadels som konsult och inom test-automatisering och test-coachning. Tomas har även presenterat på andra event och meetups inom test och kvalitetssäkring och även på internationella konferenser vid några tillfällen

Josef Öhlmér, nWise
Josef Öhlmér har de senaste åren som testledare eller testmanager angripit problem rörande kvalitet i systemutveckling. Josef brinner för att kontrollera kvalitet innan det är för sent. Josef arbetar som Solutions Manager på nWise och är även en hängiven saxofonist.

Lotta Stolpe, ICA Sverige
Framåtblickande, frågvis och lösningsorienterad testledare med fokus på helheten. Lotta har arbetat med test och kvalitet både som anställd och som konsult och ingår nu i Annicas Test Excellence Center team på ICA Sverige med fokus på end-to-end delarna.Lotta drivs av en vilja att så ofta som möjligt lära sig något nytt och älskar samspelet med andra människor

Annica Nylund, ICA Sverige
Annica trivs och frodas när hon får jobba med människor, bygga team, undanröja hinder och effektivisera arbetssätt. Idag är Annica chef för Test Excellence Center (TEC) på ICA, med uppgift att höja testkompetensen och testförmågan på ICA Sverige. Tidigare har Annica varit manager för Non-Functional Test Center of Excellence (NFT CoE) på Nordea. Hon har även varit konsult på många små och stora företag i Sverige och Tyskland.

Carolina Strandberg, ICA Banken
Carolina halkade in på test på ett bananskal för flera år sedan. Hon fastnade där när hon upptäckte sin stora passion för kvalité, att jobba med olika intressenter och att vara spindeln i nätet. Känslan av att bidra till bättre lösningar för slutanvändaren är en drivkraft i Carolinas arbete, vilken kombineras med ett stort intresse av att jobba med människor och leda team. Idag är Carolina gruppchef för Test på ICA Banken, men hon har även jobbat med test både som konsult och anställd i olika bolag inom telekom och banksektorn.

Viktor Laszlo, Devfinity
Viktor har i mer än 19 års tid jobbat som expert inom testautomatisering och kravhantering, både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera mjukvarutestningen med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar. Han har även omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering. Viktor är en välkänd presentatör, talare och utbildare.