NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Testforum 2024 - Konferens

Hilton Slussen, Stockholm, 15-16 oktober 2024

Välkommen till Testforum 2024! Årets största konferens inom Test av IT-system är tillbaka för 17:e året i rad! Konferensen har med drygt 3000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela testområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om Testautomatisering för Candycrush Saga, Generative AI för GUI testing, Att Övervinna Hinder i Teststrategi och Processförändringar, Dora och testsäkerhet, Enterprise Thinking som testare...och mycket mer.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet Test av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör delta?

Arbetar du med eller berörs du av test av IT-system skall du absolut inte missa Testforum 2024. Konferensen vänders sig till dig som är testare, teststrateg, testansvarig, testledare, projektledare, kravställare, IT-arkitekt, systemägare, produktägare, förvaltningsansvarig, beställare av IT-system m.fl.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60

Program

Dag 1: 15 okt 2024


08.30 Inregistrering startar

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Hur AI kommer revolutionera GUI testning
 • Vilka är de nuvarande utmaningar med GUI testning
 • Vad är fördelarna med Generativ AI för dessa utmaningar
 • Hur funkar Generativ AI och hur använder vi det för GUI testning
 • Vad är T.A.R.G.E.T. projektet och dess mål och hur kan man vara med och ta del av det
 • Praktikfall, lärdomar och framtidsutsikter
Dr. Emil Alégroth , SERL

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Kort översikt av Candy Crush Saga som spel och dess komplexitet
 • Exempel på manuell testning i Candy Crush Saga
 • Testning av spelmekanik och nivådesign
 • Användargränssnitt och användarupplevelse
 • Fördelar och nackdelar med manuell testning
 • Verktyg och teknologier som används för testautomatisering i spelutveckling
 • Hur testautomatisering tillämpas i Candy Crush Saga
 • Automatiserade tester för funktionalitet och integration
 • Analysera och optimera flaskhalsar
 • Fallstudier och exempel från Candy Crush Saga
Jens Henriksson, King

11.45
 • Varför blir omfattande dokumentation ofta oanvänd och inaktuell
 • Hur involverar vi de berörda personerna från början för att skapa förståelse och engagemang
 • Vilka modeller kan användas för situationsanalyser och önskat utfall
 • Hur leder dessa modeller till en enkel och underhållbar implementationsplan
 • Hur skapar vi levande dokumentation och använder modeller för att utveckla en teststrategi
 • Hur väljer vi rätt modell för vår specifika organisationsbehov
 • Vilka steg behövs för att målen ska stödja strategin eller förändringen
 • Hur definierar och planerar vi aktiviteter
 • Vad är Google Test Certified och Continuous Delivery Maturity Model
Jan Sahlström, Qestit

12.30 Lunch

13.30
 • Under tillväxt- och uppskalningsfasen har många företag upprepat några vanliga misstag när de växte sina organisationer
 • Hur bygger man inte bara en skalbar organisation, utan också en leveransorganisation som inte blir för långsam och komplex att leda och hantera
 • Vad är skillnaderna mellan vertikalt skalade, horisontellt skalade och matrisorganisationer?
 • Vad är det viktigaste att tänka på när man möjliggör olika karriärvägar inom en mjukvaruutvecklingsorganisation?
 • Vad är det viktigaste att tänka på när man möjliggör olika karriärvägar inom en mjukvaruutvecklingsorganisation
Mina Bostrom Nakicenovic, Flightradar24

14.10
 • Vilken utmaning finns i testrapportering
 • Hur kan vi skapa rapporter som tydligt belyser vad som testats, resultaten och vad som inte testats
 • Hur använder vi kvalitetsegenskaper enligt ISO 25000, såsom funktionell lämplighet, användarvänlighet och säkerhet, i vår testrapportering
 • Hur rapporterar vi antal testfall, utforskande testsessioner och automatiserade tester per kvalitetsegenskap
 • Hur kan vi visualisera teststatus för att skapa bättre diskussionsunderlag
 • Hur bygger vi rapporter i Azure DevOps Test och visualiserar informationen i Power BI
Martin Nilsson, House of Test

14.45 Kaffepaus

15.15
 • DORA (Digital Operational Resilience Act)- en introduktion
 • Hur testar man säkerheten i applikationer och IT-System
 • Vad är det för skillnad på säkerhetstest och penetrationstest
 • Finns det några metoder eller riktlinjer man kan följa
 • Vad kan testas i de olika faserna av livscykeln
 • Hur mycket av säkerhetstesterna går att automatisera
 • Finns det någon standard att luta sig emot
Viktor Laszlo, ConSecuty

16.00 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 16 okt 2024


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • AI framväxt och dess inverkan på produktutveckling
 • Hastigheten och omfattningen av förändringar i kunskapsintensiva områden
 • Exempel på hur AI redan påverkar olika sektorer (mobiltelefoner, bilar, banktjänster)
 • Konkreta förändringar och förbättringar tack vare AI
 • Förutsägelser om AI roll i morgondagens produkt- och tjänsteutveckling
 • Potentiella nya användningsområden och innovationer
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Förbättrad användarupplevelse och kundanpassning
 • Möjligheter till nya affärsmodeller och marknader
 • Risker för arbetsmarknaden och behovet av omställning
 • Säkerhet och integritetsfrågor
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Hur kan ett Enterprise mindset förändra fokus från teamets bästa till verksamhetens bästa
 • På vilket sätt säkerställs nöjda kunder och minimeras waste genom att se helheten och ha kundens behov i fokus
 • Varför är testare i en unik position för att samla information om kundens preferenser och lösningars effektivitet
 • Hur kan du som testare använda din kunskap och erfarenhet för att styra utvecklingen och nå största kundnytta
 • På vilka sätt kan Enterprise thinking förbättra kundnöjdhet, företaget och din karriär
Johan Klintin, Consid

11.00
 • Vad är DevSecOps och hur integrerar det säkerhet inom hela utvecklings- och driftlivscykeln för programvara
 • Hur kombinerar DevSecOps utveckling (Dev), säkerhet (Sec) och drift (Ops) för att säkerhetsaspekter ska hanteras kontinuerligt och automatiskt i varje steg av processen
 • Varför är det fördelaktigt att integrera säkerhet från början av utvecklingen istället för att behandla den som ett separat steg i slutet
 • På vilket sätt bidrar DevSecOps till snabbare leveranser av säkra applikationer och minskar risken för säkerhetsproblem som upptäcks sent i utvecklingscykeln
 • Vad innebär det att skapa en kultur där alla, från utvecklare till driftspersonal, delar ansvaret för säkerhet i en DevSecOps-miljö
 • Hur kan samarbete mellan utvecklare och driftspersonal bidra till en säker och effektiv mjukvaruleveransprocess
Gustav Nilsson, Consecuty

11.45 Lunch

12.45
 • Förbättrad Noggrannhet och Effektivitet
 • Hur kan machine learning revolutionera testningens noggrannhet och effektivitet i IT-system
 • Automatisering och Prediktion
 • På vilka sätt kan machine learning automatisera skapandet av testfall och förutsäga var och när fel kommer att uppstå
 • Optimering av Testprocesser
 • Hur kan machine learning optimera regressionstester och generera realistisk testdata snabbare än traditionella metoder
 • Realtidsövervakning och Kontinuerlig Feedback
 • Hur kan machine learning användas för realtidsövervakning och kontinuerlig förbättring av testprocesse
Petter Sjöstrand, Petter Sjöstrand konsult

13.30
 • Varför är det viktigt att upptäcka fel tidigt i mjukvarusystem?
 • Vad är problemet med många befintliga metoder för att upptäcka avvikande beteenden (anomaly detection)
 • Vad är syftet med de autonoma monitorerna
 • Hur byggs monitorerna upp med hjälp av ML och AI/ChatGPT
 • Exempel från ett case där vi implementerade autonoma monitorer
 • Hur förbättras anomaliupptäckten i vårt förslag
 • Exempel och konkreta tips
Dr. Magnus C Ohlsson, System Verification

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Varför är digital tillgänglighet så viktigt för alla
 • Vad betyder digital tillgänglighet egentligen
 • Hur hanterar man en stor tillgänglighetsskuld i en organisation
 • Hur ska man förhålla sig till WCAG
 • Hur får man in tillgänglighet i det dagliga utvecklingsarbetet
 • Vilken typ av tester är viktiga för tillgänglighet
 • Vilka begränsningar finns med automatiska verktyg för tillgänglighet
Sigge Birgisson, IKEA

15.30
 • Skriva "AI gjorde det" på alla sina arbetsrapporter och hoppas på det bästa.
 • Tävlingsinriktade "kan jag göra detta snabbare än AI?" uppgifter (spoiler: nej)
 • Bli vän med AI och låta den medla i konflikter medan du tar en glasspaus
 • AI-chefen som aldrig tar semester och alltid har koll på din kalender
 • Kan AI förstå och värdesätta mänskliga känslor
Ronn Elfors Lipsker, Qestit

16.00 Konferensdagen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Testforum 2024 genomförs på Hilton Slussen, Stockholm, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Testforum 2024 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 11950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Priserna som anges är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Dr. Emil Alégroth , SERL
Emil är forskare vid Software Engineering divisionen (SERL) vid Blekinge tekniska högskola. Han jobbar för nuvarande i forskningsprojektet Software Engineering ReThought som syftar till att, under 8 år, studera och förbättra hur svensk mjukvaruindustri utvecklar mjukvara. I projektet jobbar forskare tillsammans med industrin för att lösa verkliga problem som industrin har idag, men också problem för framtiden, inom områdena krav, test, processer, med mera.

Jens Henriksson, King
Jens är Senior Software Engineer på King, där han arbetar med testautomatisering av mobilspelet Candy Crush Saga. Jens är civilingenjör och har 30 års erfarenhet av testning och testautomatisering, bland annat inom telekom och spelindustrin. När han inte arbetar gillar Jens att laga mat och spela trumpet.

Jan Sahlström, Qestit
Jan har drygt 20 års erfarenhet i olika roller inom mjukvarutest. Han har jobbat som front- och back-end testare, scrum master, QA Manager och numer som konsult med inriktning på testledning och förändringsresor. Jan har gjort ett flertal presentationer på meetups, seminarier och internationella konferenser med fokus på kontinuerlig kvalitetsintegration och bygga korsfunktionella team med en holistisk syn på kvalitet.

Mina Bostrom Nakicenovic, Flightradar24
Mina är Chief Technology Officer på Flightradar24. Mina har skapat unika perspektiv baserade på hennes över 20 års erfarenhet av hur ledarskap, affärsstrategier och teknik samverkar och hur man kan utnyttja dem för innovation och konkurrensfördelar. Mina erkändes som en av de 125 mest inflytelserika affärskvinnorna i Sverige (Sveriges Mäktigaste Kvinnor) av DI Dagens Industri (2022). Hon blev också utsedd till den 3 bästa mjukvaruingenjören i Sverige av Tech World IDG (2016) och valdes bland 100 kvinnliga tankeledare världen över av Lean in Agile (2019). Mina har en PhLic i datavetenskap.

Martin Nilsson, House of Test
Martin Nilsson är konsult för House of Test och har de senaste åren arbetat som Test Manager på Tetra Pak. Han är civilingenjör från Chalmers och började sin karriär inom test och kvalitet på Ericsson, vilket han beskriver som sitt bästa karriärmässiga misstag eftersom han egentligen sökte en utvecklartjänst. Martin har bred erfarenhet inom mjukvarutestning på både hårdvara och molntjänster, samt inom prestandatestning och testautomation. Han har varit med och byggt en yrkeshögskoleutbildning i mjukvarutestning och undervisat både i Sverige och USA. På senare tid har Martin fokuserat på processer och arbetssätt, inklusive kravhantering och testprocesser som Session Based Test Management.

Viktor Laszlo, ConSecuty
Viktor är expert inom säkerhet, test och prestanda med över 25 års erfarenhet, både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera sin mjukvaruutveckling genom verktyg, automation och processförbättringar. Han har bland annat utbildat i säker applikationsutveckling som anställd på Microsoft i USA, i Windows Server-teamet. Med omfattande kunskap inom systemutveckling och programmering kan han enkelt kommunicera med arkitekter, utvecklare, QA och affärssidan.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Prof. Dr. Tony Gorschek har 25 års erfarenhet från arbete med produkt- och tjänsteutveckling i ledande organisationer så som Ericsson, IBM, Volvo, Daimler, ABB, UBS och Telenor. Dr. Gorschek har jobbat mycket med verksamhetsförbättring genom tillämpning av ”smarta sätt att jobba” genom Lean, men även utnyttjande av digitalisering, automation och värdebaserad produktutveckling. En central del av detta arbete har varit associerat med att utvärdera organisationer, skala bort sk. Waste (slöseri) och införa värdefokus i beslut och operativ verksamhet istället för kostnadsfokus. Kunskapen och kompetensen som behövs för att driva verksamhetsutveckling inom ett företag som producerar bilar eller mobiltelefoner är mycket snarlik verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet så som landsting, sjukhus och andra verksamheter som stödjer kritiska samhällsfunktioner – därav har Dr. Gorschek med stor framgång jobbat med verksamhetsutveckling, upphandling och effektiviseringsarbete inom både privat och offentlig miljö. Dr. Gorschek jobbar idag som tillämpad forskare och driver utvecklingen av nästa generations Agile/Lean samt effektivisering av värdebaserad produkt- och tjänsteutveckling.

Johan Klintin, Consid
Johan är sedan 5 år testledare och afffärsområdesansvarig för Test & Quality Management på Consid AB. Han har jobbat uteslutande med test och kvalitetssäkring i över 27 år på allt från små fåmansföretag till stora telekombolag och myndigheter. Johan brinner för kvalitet och hans målsättning är att alltid sträva efter ständiga förbättringar och att se lösningen från kundens perspektiv och fokusera på vilket behov det är vi ska lösa.

Gustav Nilsson, Consecuty
Gustav började sin karriär som it-arkitekt och utvecklare med ett snabbt intresse för ledarskap. Under de senaste tio åren har ledarskap varit en viktig del av hans roller. Att bygga upp och effektivisera chefer, team och organisationer är Gustavs styrka. Han drivs av att skapa positiva förändringar och ge organisationer förutsättningar att lära och utvecklas effektivt.

Petter Sjöstrand, Petter Sjöstrand konsult
Petter har bred erfarenhet inom både programmering och pedagogik. Efter flera års arbete som IT-konsult har han stor erfarenhet som full stack utvecklare. De senaste åren AI varit till stor hjälp i Petters programmeringsarbete, inte minst ChatGPT. Utöver arbetet som kodare har han också erfarenhet av projektledning för utveckling och projektering av IT-system. Petter har också under många år arbetat pedagogiskt som bl.a. lärarvikarie, regissör och guide. På fritiden försvinner ofta mycket av Petters tid till animering och spelprogrammering.

Dr. Magnus C Ohlsson, System Verification
Dr. Magnus C. Ohlsson har fokuserat på utveckling och kvalitetssäkring av mjukvara i nästan 25 år, och idag är han Teststrateg och Evangelist på System Verification, med specialisering inom processförbättring. Han har erfarenhet inom flera olika tekniska områden och har en passion för de psykosociala aspekterna av mjukvaruutveckling.

Sigge Birgisson, IKEA
Sigge är Quality leader för IKEAs planeringsupplevelser (IPEX). Han driver kvalitetsstrategier för alla produkter, vilket möjliggör för utvecklingsteam att leverera programvara av hög kvalitet. Senaste 3 åren har han även drivit ett omfattande intiativ för tillgänglighet inom IPEX. Med en bakgrund på Atlassian och Jayway coachar han utvecklingsteam i att bygga in kvalitet från början, istället för att försöka testa och åtgärda saker i efterhand. Som föreläsare har han presenterat på flera internationella konferenser.

Ronn Elfors Lipsker, Qestit
De senaste 20 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har sedan 2011 varit kurslärare i förändringsledning på NFI Utbildning, Ronn har en bakgrund som skådespelare och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFI’ konferenser.