startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Kom gärna med förslag till talare för framtida konferenstillfällen Läs mer >>
Förslag skickas till NFI's VD Daniel Thall på daniel.thall [at] nfi.se

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen "Testforum 2019" den 15-16 maj 2019)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer

Dag 1: 15 maj 2019


09.45
 • Treenigheten och kunskapen utanför - varför är Test alltid syndabock
 • Vad menar vi med kvalitet i testarbetet
 • Organisationen ett stort Team
 • Gruppintelligens och 80-20- vad menas med det
 • Näe - det var inte bättre förr
Annika Alvang, Inceptive

10.50
 • Hur arbetar man med prestandatest i allt mer agila organisationer och arbetssätt
 • Hur ser man till att slutanvändarna hänger med och tar till sig det nya som utvecklas
 • Hur får man prestandatest att bli en naturlig del av utvecklingsprocessen
 • Hur kan prestandatest vara med och bidra till färre buggar i produktion och därmed sänka kostnaderna för test och utveckling
 • Vilka är förutsättningarna för att införa kontinuerliga prestandatest i utvecklingsarbetet
 • Praktiska exempel och lessons learned
Stefan Vahlgren och Magnus Winqvist, AddQ

11.35
 • Testarens roll då, nu och framåt
 • Från testfall till Automation, Continous Delivery, Integration and Release- vilka utmaningar och möjligheter ser vi
 • Testaren som värdeskapare och värdesäkrare
 • Framtiden – vilka trender och utmaningar finns det
 • Vart är testbranschen på väg och hur kan man behålla och utveckla sin testkompetens
Pablo Garcia, SQS

13.30
 • Fungerar hot, vargen kommer och uppvisande av elände verkligen fortfarande för att vi ska lyckas skapa trygga och säkra tjänster
 • De senaste årens IT haverier bevisar att så inte är fallet
 • Vad menar man med trygga och säkra tjänster
 • Vad måste vi göra för att lyckas skapa trygga och säkra tjänster redan från början
 • Praktiska exempel och lärdomar
Andreas Meyer, Skandia IT

14.15
 • Introduktion till testramverket Robot Framework
 • End-to-end-tester av kompletta affärsflöden, där samma testscript inkluderar webgränssnitt, desktopapplikationer, databas m.fl, allt efter situationens behov
 • Med användardefinierade nyckelordsdrivna tester blir testerna läsbara och pedagogiska, och därmed tillgängliga för en större del av organisationen
 • Kraftfulla testloggar ger verklig nytta i både felsökning, kontakt med systemleverantör och testrapportering
 • Erfarenheter från projekt hos en logistikkund med mycket komplex systemkarta
Kristina Sabotic, Adwisit

15.30
 • Hur King använder AI i spelutveckling
 • Få insyn hur King arbetar data drivet
 • Framgångsfaktorer för att komma igång med AI
 • Fallgropar - vilka har vi haft
 • Lärdomar av att arbeta med AI i systemutvecklingen
Alexander Andelkovic, Blizzard

Dag 2: 16 maj 2019


09.10
 • Augmented Testning - En ny semi-automatisk teknik för system- och acceptans-testning på användarnivå
 • CI baserad icke-funktionell testning - Hur CI miljöer kan stödja testning av icke-funktionella - kvalitetsattribut
 • Test degradering - Påverkan av teknisk skuld på mjukvara och testvara
 • Automatisk översättning av grafiska tester - Från DOM-baserad till bild-baserad testning på ett klick
Dr. Emil Alégroth , SERL

10.20
 • Hur kan man lyckas med att implementera Continuous delivery i testorganisationen och samtidigt behålla kvaliteteten
 • Hur kan vi förena det agila arbetssättet med den traditionella testmiljön för att inte bromsa testarbetet
 • Vilka utmaningar och risker finns det med att köra tester mot sitt företags egen testmiljö
 • Kan vi hitta ett mer flexibelt sätt än idag, där vi kan skräddarsy kortlivade testmiljöer efter behoven
 • Exempel från Jordbruksverket som använt Docker för att lösa upp knutarna
 • Erfarenheter som gjorts längs vägen
Philip Sturman, Jordbruksverket

11.00
 • Vad är AI och Machine learning
 • Hur kan man använda AI och machine learning när man testar ett system
 • Vi kan för första gången träna datorer att göra saker som programmerare inte kan
 • Hur kan vi testa något som inte ens programmeraren vet vad resultatet förväntas att bli
 • Tips och fallgropar att undvika när man jobbar med AI och machine learning
Cecilia Burman, Svea Ekonomi

12.45
 • Introduktion till webbtjänster och REST-api:er och hur man kommer igång med att testa dessa.
 • Att testa API:er direkt kontra att testa genom applikationerna
 • Vad ska man testa egentligen
 • Hur balanserar man teststrategin mellan applikationslager och api-lager
 • Lärdomar från automatisering av api-tester
Hannes Lindblom, ÅF Consult

13.30
 • Uppdateringarna av WAD (Webbtillgänglighetsdirektivet ) som innebär konkreta legala krav kring utformningen av IT-lösningar ur ett tillgänglighetsperspektiv – hur kommer det påverka kravarbetet och upphandlingar inom offentlig sektor
 • Hur ska lösningens hårdvara och mjukvara vara utformad för att kunna användas av människor med olika typer av funktionsvariation
 • Hur kommer leverantörerna påverkas – hur kommer de upphandlande enheterna påverkas
 • Genomgång och tips om vad uppdateringarna av WAD innebär för kravställandet
 • Verktygen för att förstå och börja jobba med kraven som ett effektivt verktyg för att höja kvalitén
Andreas Cederbom, UseIT

14.45
 • Hur kommer IoT påverka vår omvärld
 • Vad innebär IoT för test och kvalitetssäkring
 • Hur kommer AI att spela en viktig roll vad det gäller test av IoT
 • Praktiska exempel och erfarenheter av test och kvalitetssäkring i en IoT-miljö
 • Tips och fallgropar att undvika när man jobbar med IoT
Maria Ericsson, IBM - Watson Internet of Things


Talare

Annika Alvang, Inceptive
Annika har jobbat med kvalitetssäkring i 15 år - i både taktiska och strategiska roller och som coach - och brinner för att hjälpa individer och organisationer att nå sin fulla potential inom QA och andra områden. Hon fungerar ofta som katalysator för förändring - väcker en vilja till ständig förbättring - genom att sprida kunskap, ökad förståelse och kommunicera kring QA.

Magnus Winqvist, AddQ
Magnus är specialiserad på kvalitetssäkring och expert inom områdena prestandatest och applikationsövervakning (APM). Med sina 20 års erfarenhet har han hjälpt stora organisationer med införande, strategier och effektivisering av prestandaprocessen. Han har sitt största fokus på kundnyttan och användarupplevelse från ett helhetsperspektiv.

Stefan Vahlgren, AddQ
Stefan har i 10 år arbetat med test och utveckling med fokus på prestanda. Med erfarenheter både från utvecklingsteam och stödfunktioner besitter han idag särskilda insikter för hur prestanda kan kvalitetssäkras på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Stefan arbetar gärna så nära tekniken som möjligt och driver även ett open source projekt för prestandatestning.

Pablo Garcia, SQS
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Andreas Meyer, Skandia IT
Andreas är CISSP, CCSP, IT-säkerhetsarkitekt Han har en bred erfarenhet inom it-säkerhetsområdet och har haft roller som analytiker, expert, rådgivare, arkitekt, ledare och teknisk projektledare inom områdena cybersäkerhet. En av hans stora styrkor är att se detaljerna när man gör de övergripande analyserna. Andreas är entusiastisk, pragmatisk, prestigelös och positiv i sitt förhållningssätt.

Kristina Sabotic, Adwisit
Kristina Sabotic jobbar som konsult och hon har bytt bana från klassisk testledning till att arbeta helt med testautomatisering, som både testutvecklare och projektledare. Eftersom det är så väldigt roligt vill hon starkt uppmana andra testare att prova på automatisering, och se en hel ny värld av utmaningar öppna sig.

Alexander Andelkovic, Blizzard
Senior Agile Testing Lead för Sverige baserade King/Midasplayer AB utvecklare av populära mobila spelet Candy Crush Saga. Alexander Andelkovic har tidigare utfört flera komplexa testprojekt som sträcker sig från att använda sessions-baserad testledning för att kvalitetssäkra medicinteknisk utrustning för livsuppehållande system till upprättandet av en acceptans process i världsklass för godkännande av Spotify appar som används av Fortune 500-företag. Hans testkompetens har nu fört ihop honom med utvecklare att testa big data, affärsanalys och regressionstestning med hjälp av AI. Alexander utför både systemtest och utforskande testning med fokus på att hjälpa team med leveranser av hög kvalitet. Alexander har varit talare vid internationella testkonferenser STAREAST och STARWEST.

Dr. Emil Alégroth , SERL
Emil är forskare vid Software Engineering divisionen (SERL) vid Blekinge tekniska högskola. Han jobbar för nuvarande i forskningsprojektet Software Engineering ReThought som syftar till att, under 8 år, studera och förbättra hur svensk mjukvaruindustri utvecklar mjukvara. I projektet jobbar forskare tillsammans med industrin för att lösa verkliga problem som industrin har idag, men också problem för framtiden, inom områdena krav, test, processer, med mera. Emil har forskat på testning i sedan 2011 och har många publikationer i området, främst inom automatiserad grafisk testning. Han är också frekvent talare i industriella sammanhang och driver sedan 2015 ett företag som säljer grafiska testverktyg.

Philip Sturman, Jordbruksverket
Philip är Teknisk testledare på Jordbruksverket och har jobbat med olika aspekter av mjukvarutest sedan 2004. Hans fokus är att få kortare feedback-loopar i hela kedjan från krav och ut i produktion, med test på många olika nivåer.

Cecilia Burman, Svea Ekonomi
Cecilia är utbildad fysiker och har arbetat med datorintegration i många år. Hon studerade AI vid Queensland University. Cecilia brinner för sitt område och hon arbetar idag som QA-tester på Svea Ekonomi.

Hannes Lindblom, ÅF Consult
Hannes är en bloggande testentusiast som har femton års erfarenhet av test och automatisering inom en mängd olika branscher, till exempel inbyggda system, streaming och finans. De senaste sex åren har hans uppdrag handlat mycket om automatisering av olika slag, men speciellt inom området webbtjänster och API:er.

Andreas Cederbom, UseIT
Andreas har lång erfarenhet att jobba med systemutveckling, user experience och framförallt tillgänglighet. Andreas var den första certifierade tillgänglighetsexperten i norden och har hjälpt många organisationer att föra in tillgänglighetsarbetet i sina processer. Han har också varit med och byggt upp strategierna och verktygen för hur den Norska staten följer utvecklingen av digital tillgänglighet i både privat och offentlig sektor.

Maria Ericsson, IBM - Watson Internet of Things
Maria arbetar som Technical Director Watson Internet of Things på IBM. Hon har en passion för människor och teknik. Hon har lång erfarenhet från tekniska organisationer inom olika branscher. Marias arbetssätt är analytiskt med fokus på att lösa problem och uppnå tydliga resultat. Maria brinner för att leda och arbeta med mentorskap.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss