NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

PlayWright - Grundkurs

Genom att integrera PlayWright i ditt arbetsflöde kan du öka produktiviteten, minska manuellt arbete och säkerställa en högre kvalitet på dina webbapplikationer.

Översikt

 15 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter denna grundkurs i PlayWright har du fått en förståelse för hur man kan använda PlayWright, var den är lämpligt att använda, hur man kan anpassa den till sin webbapplikation samt när man kanske bör överväga andra lösningar. Du får lära dig hur man praktiskt skriver testscenarier, vad man bör tänka på och hur de bör struktureras. Du har fått en förståelse för hur man kan preparera sin applikation med hjälp av PlayWrights API funktioner till att bygga stabila tester och du har lärt dig hur man gör för att integrera PlayWright i sin byggkedja.

Sammanfattning

Genom att delta i PlayWright - Grundkurs får du inte bara en grundlig förståelse för PlayWright som ett testautomatiseringsverktyg, utan även insikter i hur du kan dra nytta av dess kraftfulla funktioner för att effektivisera testprocessen. Oavsett om du redan är en erfaren teknisk testare, en programmerare eller till och med en manuell testare med viss programmeringskompetens, kommer denna kurs att utrusta dig med verktygen och kunskapen för att optimera din testautomatisering. Genom att integrera PlayWright i ditt arbetsflöde kan du öka produktiviteten, minska manuellt arbete och säkerställa en högre kvalitet på dina webbapplikationer.
Eftersom det bästa sättet att lära sig kunskapsintensiva verktyg som PlayWright, är att praktiskt använda verktyget (learning by doing) så ligger kursens tyngdpunkt på praktiska övningar växlat med teori. Dessutom finns det generella riktlinjer som man bör känna till för att bygga ett testramverk som är stabilt, lätt att bygga ut samt underhålla, så i denna kurs går vi igenom vad man bör tänka på vare sig man redan har ett implementerat testautomationsramverk, funderar på vilket man skall välja eller står i startgroparna för att implementera ett.
Kursen i PlayWright hjälper dig att förstå hur du skall anpassa verktyget till din miljö, oavsett om du idag arbetar som teknisk testare, programmerare eller manuell testare med programmeringsvana.
Allt kursmaterial är på svenska, framtaget av lärare med en lång erfarenhet av att arbeta i med testautomatiserings verktyg. Genom att undervisning huvudsakligen sker i form av ”workshops” så kommer du att få en djupare förståelse för hur kraftfullt PlayWright är och man utnyttjar dess mångsidighet för testautomatisering av webbapplikationer.
 
PlayWright - Grundkurs riktar sig till programmerare, testare och tekniska testare med grundläggande kunskaper inom programmering och som har en förståelse av hur webbsidor är uppbyggda (med avseende på DOM) och som vill lära sig hur man kan utnyttja PlayWright med Typescript.

Vad är PlayWight och hur skiljer den sig från andra testverktyg?

 • Bläddrare som stöds
 • Programmeringsspråk som stödjer PlayWright
 • Vilka plattformar kan man använda den på?
 • PlayWrights styrkor och svagheter
 • Hur jämför PlayWright mot till exempel Selenium, Puppeter etc?

Installation och konfiguration från ”scratch”

 • Minimumkrav för att installera PlayWright
 • Installation av nödvändiga komponenter
 • Att tänka på när man installerar PlayWright

Konfiguration av PlayWright för:

 • Rapporter
 • Parallellism
 • Olika typer av enheter (Desktop, mobil etc)
 • Erhålla ”traces”
 • Skärmdumpar
 • Inspelning av test körningar
 • Integrera i CI/CD
 • Koppling till Jirabaserade testverktyg

Skriva tester för PlayWrights ”Test Runner”

 • Steps - Gruppera exekveringen i steg
 • Använda olika typer av verifieringar (Expect)
 • Fixtures - Hur man lägger till ofta använda funktioner
 • Global setup och Tear down
 • Project - Hur man jobbar med olika skärmupplösningar
 • Request - Vänta/ gör REST anrop och vänta på svar
 • Trace Viewer - Vad är det och hur kan man använda den
 • Arbeta med selektorer
 • Mocka bort APIer
PlayWright - Grundkurs varvar teori och övningar. Det finns även visst utrymme att ta upp frågeställningar gällande hur man kan anpassa PlayWright till sin miljö.
Du bör ha grundläggande kunskaper i programmering.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?