NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Testautomatisering - Intensivkurs

Testautomatisering - Intensivkurs ger dig kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. Du lär dig att förstå testautomatiseringen och hur man på bästa sätt kan genomföra automatiserade test.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter denna intensivkurs i testautomatisering kommer du ha god inblick och förmåga i hur du genomför effektiva tester med testautomatisering. Du kommer att fått en ökad kunskap i testautomatiseringens alla hemligheter och fallgropar.

Sammanfattning

Hur vet jag vilka testfall som ska automatiseras? Vilka projekt är lämpliga att automatisera? Hur ska jag få testautomatiseringen att bli en naturlig del av den generella testprocessen? Dessa frågor och många fler kommer du att få besvarade under denna intensivkurs i testautomatisering.
Kursen syftar till att ge dig kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. Kursen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende. Under dagen visar kursläraren olika praktiska exempel på hur du på bästa sätt kan genomföra automatiserade test, hur du hanterar testen på ett bra sätt och mycket mer.
Testautomatisering - Intensivkurs riktar sig både till personer som är nya i sin roll och testautomatiserare med grundläggande erfarenhet men som vill få ökad struktur, vidga vyerna samt bolla erfarenheter och problem kring testautomatisering.

Hur vet man vad man ska Automatisera

 • hur man arbetar fram vilka testfall som ska automatiseras

Vilka projekt är lämpliga att automatisera

 • faktorer som krävs uppfyllda
 • varningsklockorna
 • grunderna till en förstudie

Testautomatiseringen och lönsamhet

 • hur man tar fram en enklare ROI-kalkyl
 • ingående komponenter

Mognadsgrader och nivåer av automatisering

 • olika typer av automatisering
 • på vilken nivå i systemet ska resp automatisering göras
 • integration och orkestrering av de automatiserade testerna

Angreppssätt och tekniker

 • praktiska exempel och analyser
 • lyckade och mindre lyckade tekniker
 • för och nackdelar med olika tekniker

Verifiering av automatiserade test

 • praktiska exempel och analyser över de vanligaste angreppssätten för kontroll av att en automatiserad test testar rätt

Överlämning och underhåll

 • hur man lämnar över en automatiserad test
 • vem som ska köra testerna, roller och ansvar
 • ansvar för testdata och underhåll

Framgångsfaktorer

 • vad man skall tänka på för att testautomatisering skall bli en naturlig del av den generella testprocessen
Lärarledd med klassdiskussioner och laborationer.
Grundläggande kunskaper kring test av IT-system.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?