NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Testforum 2023 - Konferens

Quality Hotel Globe, Stockholm, 17-18 oktober 2023

Välkommen till Testforum 2023! Årets största konferens inom Test av IT-system är tillbaka för 17:e året i rad! Konferensen har med drygt 3000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Du hittar bland annat spännande föredrag om AI testing, Chat GPT, Testmetodernas GOAT, Proaktiv acceptanstestning, Testningens roll för informationssäkerheten, Testing the Chain, Testautomation End-to-end, Automatiserad validering med parallella orakel...och mycket mer.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet Test av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Arbetar du med eller berörs du av test av IT-system skall du absolut inte missa Testforum 2023. Konferensen vänders sig till dig som är testare, teststrateg, testansvarig, testledare, projektledare, kravställare, IT-arkitekt, systemägare, produktägare, förvaltningsansvarig, beställare av IT-system m.fl.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60

Program

Dag 1: 17 okt 2023


08.30 Inregistrering startar

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Alla som jobbar inom test är bombarderade av olika testmetoder, som alla säger samma sak: ”Den här testmetoden är bäst!!! Det är GOAT – Greatest Of All Time”
 • Vilka seriösa testmetoder finns det
 • Hur väljer vi testmetod i vår organisation
 • Vilka kvalitetskontroller måste vi göra på vägen
 • Detta föredrag visar hur man på ett överskådligt sätt engagerar hela teamet - från produktägare till designer och utvecklare - att förstå och kartlägga vilken testmetod som tillämpas bäst
 • Exempel och lärdomar
Pablo Garcia, Sharpness

10.40 Kaffepaus

11.00
 • En erfarenhetsbaserad berättelse om hur man kan gå till väga för att säkerställa att data som ett system genererar är korrekt
 • Parallella orakel – uppbyggda av parallella funktioner som ska göra samma sak och som ska ge samma svar men som tillsammans ökar säkerheten i att svaret är korrekt
 • Hur skapar man parallella orakel och funktioner – vad ska man tänka på och när bör de användas
 • Kontroller i realtid med testautomatisering
 • Vilka har varit de största utmaningarna
 • Vilken teststrategi arbetade vi med
 • Implementering av automatiserade tester - hur gjorde vi
 • Hur gick det då? Blev det som vi trodde
 • Fallgropar och lärdomar
Björn Kinell, Testbolaget

11.45
 • Varför är det så viktigt att användartesta sin mjukvara
 • Hur kan skillnaden i bra UX och mindre bra UX göra för skillnad
 • Vilka fallgropar kan du hamna i om du inte testar UX
 • Bästa testet för din lösning och hur visualiserar du det
 • Hur du kan optimera din lösning och produktutveckling med hjälp av att testa UX
 • Fallgropar och lärdomar från verkligheten
Maria Mårefors, Qestit

12.30 Lunch

13.30
 • Sammanfattning av International Conference on Software Testing (ICST), 2023
 • Vilka är de sju stora problemen med automatiserad testning som forsknings behöver lösa
 • Underhåll och testning av evolverande machine-learning system
 • Hur genomför man förbättrad identifiering och automatiskt underhåll av web-widget information för automatiska GUI tester
 • Användning av LLM:er för testning på olika nivåer av abstraktion, från enhetstest till GUI test
 • Vad kommer efter diskussions-baserade AI lösningar för testning
Dr. Emil Alégroth , Blekinge Tekniska Högskola

14.10
 • Inom testautomatisering finns det lika många profeter som det finns team
 • Varje företag står inför sina alldeles egna utmaningar när det gäller gamla system, integrationer, migreringar, nyutveckling och inte minst testdata.
 • De ramverk som på pappret ska täcka allt behöver i de flesta fall kompletteras med flera tekniker för att bli praktiskt användbara både vid utveckling och i drift.
 • I denna dragning ges bakgrund till och praktiska råd för användning av Cucumber som ramverksmotor för hållbar end to end testning
Johan Klintholm, Lemontree

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Att mjukvarukvalitet inte kan uppnås genom att ”testas in” i en slutfas av utvecklingen har vi vetat länge
 • Vilka förutsättningar behövs för att lyckas med testning i utvecklingsarbetet
 • Hur ska vi arbeta med arkitektur, team- och företagskultur för att lyckas med den slutgiltiga kvaliteten
 • Hur bör man rekrytera testare och utvecklare – hur bör rollerna se ut
 • Vilka kompromisser kommer olika arkitekturer att resultera i och hur bör ledarskapet se ut
 • I den här presentationen går vi igenom alla delar i kvalitetsarbetet med början i rekrytering och slut i utforskande manuell testning
 • Tips och trix
Alexander Tarlinder, Crisp

16.00 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 18 okt 2023


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • Vilka tekniker, metoder och verktyg tror vi kommer att vara det som gäller de kommande åren
 • Vilka trender finns inom test och kvalitetssäkring
 • Är AI framtiden för test
 • Kommer AI vara det som äntligen tar automatisering till nästa nivå.
 • Kan man använda AI för att generera testdata?
 • Blockchain verkar vara en grej inom test. Kan vi använda det till att verifiera transaktioner även inom test
 • Exempel och lärdomar
Jonas Hermansson, IT-huset

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Teknisk skuld är ett etablerat begrepp. Vi vet att ”fulhack” och genvägar kommer att leda till senare merarbete.
 • Vetskap om svagheter i källkoden leder tyvärr sällan till refaktorisering. Skulden återbetalas inte
 • Vår forskning synliggör den tekniska skuldens räntesats för att belysa de affärsmässiga konsekvenserna av låg kodkvalitet.
 • Resultaten kan hjälpa dig att motivera nästa (väl-testade!) refaktoriseringskampanj.
Dr. Markus Borg, Codescene

11.00
 • Exempel på olika acceptanstestmodeller enligt standardavtal för IT Projekt
 • Legala konsekvenser av att godkänna respektive inte godkänna en leverans
 • Vad kostar en försening, exempel
 • Insyn under projektets gång
 • Hur dokumenteras ändringar/tillägg
 • Hur kan man som kund hålla koll på alla sina skyldigheter
 • GDPR och skadestånd
Per Matson, Titov och Partners

11.45 Lunch

12.45
 • Automatisering är bra och viktig, det är de flesta överens om
 • Men oftast ligger fokus på Hur vi automatiserar och inte på Vad och Varför.
 • Hur kan man lära sig att prioritera sina tester och vad det är som kan automatiseras
 • Vad skapar kvalitet i din programvara
 • Effektiva testteam- hur uppnår vi bäst det
 • Praktikfall och lärdomar
Fredrik Mellgren, Regent

13.30
 • Måste man vara en programmerare att förstå och testa kod
 • ChatGpt ka snabbt gå igenom stora mängder data för att hitta första steget av buggar
 • Kan AI verkligen förstå våra krav på systemet och vilken funktion det ska ha
 • Kan CharGpt verkligen förstå ett ”testspråk” tex Gherkin
 • Kan vi låta ChatGpt skriva våra testfall
 • Kan test hjälpa systemutveckling att bli ännu bättre
 • Praktikfall och exempel
Petter Sjöstrand, Petter Sjöstrand konsult

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Test av it system har blivit alltmer komplext - oftast krävs det många specialiserande kunskaper för att förstå och lyckas
 • Testning som skapar mer-värde- vad är det och hur gör man
 • Hur miss- och lyckas man med testningen som testledare
 • Tips och erfarheter - Överlevnadsguide för testledare
Mahmoud Khalaili, Noor Engineering AB

15.15
 • På vilket sett spelar testningen roll i det löpande informationssäkerhetsarbetet
 • Vet vi vad som ska skyddas och därmed testas
 • Ligg steget före och kartlägg era hotbilder, hur gör vi det då
 • Vilken information i din organisation är skyddsvärd- och hur kan den informationen missbrukas
 • Hur ser vi till att testningen leder till att vi når våra mål
 • Det här föredraget handlar om vikten av testning och hur den spelar in i hela cykeln av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Joakim Sunnhed, ConSecuty

16.00 Konferensdagen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Testforum 2023 genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. 08‑686 63 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Testforum 2023 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 11950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Priserna som anges är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Pablo Garcia, Sharpness
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Björn Kinell, Testbolaget
Björn Kinell är en van talare från konferenser så som Eurostar och Let’s Test. Han har dessutom undervisat i mjukvarutestning samt arbetat som konsult i många år.

Maria Mårefors, Qestit
Maria är en erfaren UX designer och har idag uppdrag som Service och UX Designer på Volvo Trucks. Under sina tidigare erfarenheter har hon varit hos Essity och Mölnlycke Healthcare med olika designuppdrag. Det viktigaste är att säkra att kraven från användarna uppnås, att kvaliteten säkras under utvecklingen och att produkten har en strategisk planerad framtid. Maria brinner för att göra det komplexa så enkelt som möjligt och att skapa lösningar med användarfokus, på djupet.

Dr. Emil Alégroth , Blekinge Tekniska Högskola
Emil är forskare vid Software Engineering divisionen (SERL) vid Blekinge tekniska högskola. Han jobbar för nuvarande i forskningsprojektet Software Engineering ReThought som syftar till att, under 8 år, studera och förbättra hur svensk mjukvaruindustri utvecklar mjukvara. I projektet jobbar forskare tillsammans med industrin för att lösa verkliga problem som industrin har idag, men också problem för framtiden, inom områdena krav, test, processer, med mera. Emil har forskat på testning i sedan 2011 och har många publikationer i området, främst inom automatiserad grafisk testning. Han är också frekvent talare i industriella sammanhang och driver sedan 2015 ett företag som säljer grafiska testverktyg.

Johan Klintholm, Lemontree
Johan är en testautomatiseringsarkitekt med mångårig praktisk erfarenhet av hållbar testautomatisering, har en gedigen utvecklarbakgrund och brinner för lösningar inom TestOps.

Alexander Tarlinder, Crisp
Alexander har jobbat i IT-branschen i snart 25 år. Han har arbetat med såväl systemutveckling som ledarskap på team- och avdelningsnivå. Han är författare till boken ”Developer Testing – Building Quality into Software”

Jonas Hermansson, IT-huset
Jonas har arbetat med ledarskap, krav och test i mer än 25 år. Numera brukar Jonas kalla sig kvalitetscoach och är specialiserad på agila transformationer, agila arbetssätt, ledarskap, förändringsledning, test/kravorganisation, test/kravstrategi och kravhantering, allt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Jonas är även en uppskattad utbildare och föredragshållare.

Dr. Markus Borg, Codescene
Markus är chefsforskare vid CodeScene och adjungerad universitetslektor vid Lunds universitet och forskar inom Programvaruteknik kombinerat med AI.

Per Matson, Titov och Partners
Per har en Jur.Kand från Uppsala universitet. Per har en bred erfarenhet inom det juridiska området. Speciellt när det gäller IT-avtal och outsourcing. Per har tidigare hat en lång karriär på Amadeus och Telia.

Fredrik Mellgren, Regent
Fredrik är en erfaren testarkitekt, mentor, kursinstruktör och talare. Han startade som utvecklare och specialiserade sig snart i testautomation och har nu i många år arbetat med att skapa och underhålla testramar, automatiserade tester och kontinuerliga integrationsmiljöer i olika projekt. Han brinner för att dela med sig av sin kunskap och insikter genom att hålla kurser och föresläsa.

Petter Sjöstrand, Petter Sjöstrand konsult
Petter har bred erfarenhet inom både programmering och pedagogik. Efter flera års arbete som IT-konsult har han stor erfarenhet av bl.a. applikationsutveckling, databaser, webb, C#, Java, javascript, VBA m m. Utöver arbetet som kodare har han också erfarenhet av projektledning för utveckling och projektering av IT-system. Petter har också under många år arbetat pedagogiskt som bl.a. lärarvikarie, regissör och guide. På fritiden försvinner ofta mycket av Petters tid till animering och spelprogrammering.

Mahmoud Khalaili, Noor Engineering AB
Mahmoud är en testare som sätter värden och principer i centrum. Med en Civilingenjörsexamen, Executive MBA, master i Applied Business Research, och snart en doktorsexamen i företagsadministration har Mahmoud en imponerande akademisk bakgrund och med strategiska testuppdrag för Volvo och Scania.

Joakim Sunnhed, ConSecuty
Joakim Sunnhed har bland annat varit chef, rådgivare och utbildare i säkerhet vid Försvarsmaktens högkvarter och Regeringskansliet. Även om det finns många viktiga aspekter av säkerhet, så är det ett värde som sticker ut på dessa toppdomäner av myndigheter – informationssäkerhet. Han delar med sig av ett systematiskt sätt att arbeta med informationssäkerhet och -klassificering. Alla dessa krav, metoder och rutiner fungerar utmärkt att använda sig av, oavsett vilken verksamhet man bedriver. Allt handlar om att skydda just din vitala information.