NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Grundkurs i C# och .NET Framework

I denna kurs får du lära dig programmeringsspråket C# (CSharp), som är det naturliga valet för utveckling av applikationer i .NET-miljön. C# förenar styrkan hos C/C++ med det enkla uttryckssättet hos Visual Basic.

Översikt

 17 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

I Grundkurs i C# och .NET Framework får du lära dig hur språket C# fungerar samt hur kodning, felsökning och kompilering fungerar i utvecklingsverktyget Visual Studio. Vidare kommer du få en inblick i .NET Framework samt förstå hur ramverket kan användas i egna applikationer.

Sammanfattning

Microsofts .NET-plattform har blivit förstahandsvalet för många företag som är på väg att förnya sina IT-system. Anledningen till detta är bland annat det lättillgängliga sätt på vilket både Windows- webb- och Web Services-applikationer kan utvecklas. I .NET Framework finns dessutom mängder av färdig funktionalitet redo att utnyttjas för alla olika typer av applikationer.
Programmeringsspråket C# (CSharp) är det naturliga valet för utveckling av applikationer i .NET-miljön. C# förenar styrkan hos C/C++ med det enkla uttryckssättet hos Visual Basic. Goda kunskaper i C# kommer därmed att bli en viktig faktor i framtidens systemutveckling.
Under Grundkurs i C# och .NET Framework lär du dig grunderna i programmeringsspråket C#, .NET Framework samt får arbeta med Visual Studio.
Grundkurs i C# och .NET Framework vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av programmeringsspråket C# och en introduktion till det tillhörande klassbiblioteket i Microsoft .NET Framework.

Introduktion

 • Vad är .NET Framework och varför har Microsoft lanserat det?
 • Språket C# och arvet från C och C++
 • Plattformsoberoende applikationer med Common Language Runtime
 • Hur struktureras C#-applikationer?
 • Utvecklingsmiljön Visual Studio
 • Olika versioner av Visual Studio
  • Visual Studio för utvecklare
  • Gratisversion!

En översikt av de grundläggande byggstenarna i C#

 • Klasser/gränssnitt och koppling till objektorienterad systemutveckling
 • Grundläggande datatyper
 • Att definiera metoder
 • Olika typer av variabler

Grundläggande C#-programmering

 • Namnsättning av variabler
 • Tillgängliga datatyper
 • Referens- och värdetyper
 • Stränghantering
 • Skyddade nyckelord i C#
 • Att skapa identifierare
 • Att kommentera och indentera kod
 • Regioner
 • Implicit och explicit konvertering av variabler
 • Olika typer av operatorer
 • Skapa nya objekt med operatorn new
 • Matematiska uttryck
 • Tilldelning av värden
 • Kontroll av uttryck med checked och unchecked

Flödeskontroll

 • Vad är en sats?
 • Vad innebär flödeskontroll i ett program?
 • Villkorsstyrning:
  • if/else
  • switch
 • Iterationer/loopning:
  • while
  • do
  • for
  • foreach
 • Hopp i koden: break, continue, goto

Att deklarera metoder i C#

 • Vad är en metod och varför behövs de?
 • Namnsättning
 • Hantera returvärden
 • Olika typer av parametrar:
  • Värdeparameter
  • out-parameter
  • ref-parameter
  • params-parameter
  • optional parameter
 • Överlagring av metoder

Att gruppera variabler och metoder i strukturer

 • Hur deklareras strukturer (structs)?
 • Att deklarera metoder i en struktur
 • Egenskaper (properties) deklarerade i strukturer
 • När bör man använda strukturer?

Objektorienteringens grunder

 • Vad är objektorientering?
 • Klassbegreppet
 • Klasser kontra objekt
 • Vad är en medlem?
 • Klass- kontra instansmedlemmen
 • Arv
 • Polymorfism

Att deklarera egna klasser

 • Skillnaden på en klass och en struktur
 • Olika typer av klasser:
  • Basklasser
  • Virtuella klasser
  • Abstrakta klasser
  • Subklasser
 • Att deklarera variabler i en klass
 • Skapa och använda egenskaper (properties) hos klasser
 • Konstruktormetoden för att skapa en instans
 • Överlagring (omdefiniering) av operatorer
 • En titt på .NET-klasser

Arv

 • Vad innebär det att ärva en klass?
 • Vad ärver vi?
 • Typer av arv:
  • Enkelt arv
  • Multipelt arv
  • Interfacearv
 • Sealed för att förhindra arv
 • Inneslutning och delegering

Organisera dina klasser: namespaces och assemblies

 • Organisera dina klasser i namespaces
 • Organisera dina applikationer i assemblies
 • Använd en klass med using
 • Klassbibliotek och referenser
 • Namespaces i .NET Framework

Håll ordning på data i enumeratorer

 • Vad är en enumerator?
 • Vad används enumeratorn till?
 • Nyttja enumeratorer
 • System.Enum
 • Åtkomst av värden och nummer

Händelserstyrd programmering: Events och Delegates

 • Vad innebär händelsestyrd programmering?
 • Hur initieras en händelse?
 • Hur överförs data?
 • Till vem överförs data?
 • Deklaration av händelser och delegater
 • Implementation av kod

Felhantering

 • Hur fungerar felhanteringen i C#?
 • Nyckelord som används i felhanteringen
  • try
  • catch
  • finally
 • Att använda fördeklarerade undantagsklasser från .NET
 • Att deklarera egna undantagsklasser
 • När bör man deklarera egna undantagsklasser?

.NET Framework

 • Lär dig nyttja och hitta bland klasserna i .NET Framework
 • De vanligast använda namnrymderna
  • System
  • System.Data
  • System.Collections.Generic
  • System.XML
 • Använd de inbyggda behållarklasserna i .NET Framework
  • ArrayList
  • Stack
  • Queue
  • List
  • Dictionary

Att bygga grafiska gränssnitt

 • Skapa ett GUI-program
 • Windowsformulär
 • System.Windows.Forms
 • Design- och kodvyerna
 • Designfilen - automatgenererad kod

Utvecklingsmiljön Visual Studio

 • Bekanta dig med Visual Studio
 • Lösningar
 • Skapa olika typer av projekt
 • Kopplingar mellan olika projekt
 • Nyttja IntelliSense
 • Använda debuggern för effektiv felsökning

Sammanfattning och avslutning

 • Använda MSDN-hjälpen
 • Egna önskemål och funderingar
Kursen innehåller ett flertal övningar där du får träna på de olika avsnitten i kursen.
Baskunskaper i något programmeringsspråk rekommenderas. Har du grundläggande kännedom om termer och koncept inom programmering motsvarande kursen Grundkurs i programmering är detta en klar fördel.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?