NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Grundkurs Python programmering

Grundkurs Python programmering ger dig grunderna i programmeringsspråket Python. Trots att Python är både enkelt att lära och att koda så kan man göra en massa olika typer av användbara applikationer.

Översikt

 17 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter Grundkurs Python programmering kommer du att ha goda kunskaper i hur man skapar olika typer av program i Python. Vi kommer skapa vanliga textbaserade applikationer, webbsajter och även ett enkelt spel. Du kommer dessutom lära dig hur man hämtar och lagrar data från en databas med Pythonkod.

Sammanfattning

Python är ett programmeringsspråk som går att använda till mycket. Trots att det är både enkelt att lära (det är det perfekta första språket) och enkelt att koda så kan man göra massvis av olika typer av applikationer t.ex. textbaserade/grafiska applikationer samt webbsidor och spel.
Under Grundkurs Python programmering kommer vi att gå igenom grunderna i språket. Vi tar upp datatyper, variabler, samt läsa/skriva till fil. Du får lära dig hur du förbättrar kod med med nya funktioner och objektorienterad programmering. Python är nämligen ett språk som stödjer vanlig programmering såväl som objektorientering.
Mycket av styrkan i Python ligger i floran av tredjepartstillägg (moduler). Du får ta del av användbara tillägg och hur dessa används. Bland annat kommer vi genom ett tillägget PyGame där man kan programmera ett spel.
Du får arbeta en hel del med databaser, hur man lagrar och hur man hämtar data i Python från t.ex. en MySQL-databas.
Du får även lära dig avancerade delar såsom felhantering (s.k exceptions) samt avancerade språkkonstruktioner som t.ex. lambda.
Framförallt får du en grundkunskap i vad man kan göra i verktyget Python.
Grundkurs Python programmering vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av programmeringsspråket Python och en introduktion till det tillhörande klassbibliotek

Introduktion

 • Bakgrund. Pythons historia
 • Var används Python? Och hur?
 • Installation
 • IDE, debugger
 • Första programmet

Grunder

 • Datatyper inkl string och datumhantering
 • Variabler och tilldelningar
 • Basic input/output
 • Typkonverteringar
 • Loopar (for-satser)
 • Val (if-satser, else och switch)

Funktioner

 • parametrar
 • returvärde/värden
 • anrop

Objektorientering i Python

 • klasser
 • constructor och destructor
 • self
 • metoder och egenskaper
 • arv
 • Objektorienterad analys och design

I/O

 • Läsa från filer
 • Skriva till filer
 • Json

Moduler och packages

 • standard moduler
 • packages vs moduler
 • import
 • exempel

Databashantering

 • Vad menas med databas
 • Skapa databas och tabell
 • MySql.connector
 • Kod för att Create, Read, Update, Delete

Övrigt

 • Felhantering, exceptions
 • Vi kodar ett enkelt spel PyGame
Kursen innehåller ett flertal övningar där du får träna på de olika avsnitten i kursen.
Man bör kunna programmera och förstå begrepp inom objektorientering.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?