NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

SAFe och SCRUM

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework, agila arbetssätt, lean produktion och systematiskt tänkande. Scrum är en välbeprövad agil utvecklingsmetod som används idag av tusentals organisationer världen runt och är den mest populära agila metoden. Scrum kännetecknas av sin fokus på kundnytta och kundkommunikation, men även sin transparans och korta iterationer, där alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs. Behoven för SAFe och SCRUM växer sig större för varje år som går och numera är det en given kompetens att lägga till i CV:t. NFI erbjuder de populäraste SAFe och SCRUM kurserna och där kompetensbehoven är som störst.
SAFe


SCRUM