NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Maskininlärning - Leda och skala projekt

Denna kurs är designad för att ge dig praktisk erfarenhet av att leda och skala upp initiativ inom maskininlärning och positionerar dig att effektivt implementera dessa metoder i din organisation.

Översikt

 15 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:00
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Maskininlärning - Leda och skala projekt får du en solid grund i maskininlärningstekniker och deras tillämpningar. Du bygger upp färdigheter för strategisk planering och implementering av maskininlärningsprojekt inom din organisation. Du får också den nödvändiga kompetensen som behövs för att effektivt leda och genomföra ML-projekt från start till slut. Till sist får du lära dig värdefulla tekniker för att skala upp maskininlärningsinitiativ och möjliggöra för dess påverkan i större skala.

Sammanfattning

Följ med oss på en inspirerande resa för att bemästra maskininlärningsprojekt. Denna kurs är designad för att ge dig praktisk erfarenhet av att leda och skala upp initiativ inom maskininlärning och positionerar dig att effektivt implementera dessa metoder i din organisation. Denna tvådagarskurs erbjuder en djupgående förståelse för maskininlärning med ett särskilt fokus på strategisk planering, arbetsflöden, ledning och skalning av ML-projekt. Genom teori kombinerat med praktiska övningar lär du dig att effektivt implementera och hantera maskininlärningsprojekt i din organisation. Kursen anpassas efter dina förutsättningar och färdigheter för att tillämpa ML strategiskt och operativt.
 
Denna kurs är idealisk för chefer, projektledare och verksamhetsutvecklare som är intresserade av att strategiskt och praktiskt integrera maskininlärning i sin verksamhet.

Översikt av AI och maskininlärning

Grundläggande koncept inom maskininlärning

Strategisk planering och implementering av ML-projekt

Arbetsflöde för ett maskininlärningsprojekt

Kravinsamling och behovsanalys

Arbeta med data

Leda och genomföra maskininlärningsprojekt

Skala upp maskinlärningsprojekt

Praktiska övningar och case

Etiska utmaningar och begränsningar

Kursen innehåller både individuella och gruppövningar som är utformade för att förstärka lärandet av strategisk planering, projektledning och skalning av ML-projekt. Dessa interaktiva moment ger praktisk erfarenhet och främjar djupare förståelse för integrering av ML i olika verksamhetskontexter.
Kursen är anpassad för deltagare med olika bakgrunder och kräver inga förkunskaper inom maskininlärning.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 15 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:00
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?