NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

IT Governance - Ledning och styrning av IT-system

Lär dig de nödvändiga verktygen för att lyckas med portfölj- och verksamhetsstyrning samt tillämpningen i din organisation.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen IT Governance har du fått de nödvändiga verktygen för att lyckas med portfölj- och verksamhetsstyrning samt tillämpningen i din organisation. Du kommer att få lära dig hur du kan bedriva en effektiv målstyrning utifrån en projekt/förvaltningsportfölj, mätpunkter, tjänster, SLA.er och finansiellt resultat utifrån din/er verksamhetsplan, projektplan, förvaltningsplan eller annan plan som är aktuell.

Sammanfattning

Vill du få en ökad förståelse för hur verksamhetsplanen eller portfölj- och verksamhetsstyrningen fungerar och hör ihop? Vill du få ihop de olika uppdragsportföljerna? Vill du komma vidare och få helheten och styrning av projekt och förvaltningsportfölj att fungera i samklang? Vill du få en genomgång av verktyg och arbetssätt för att säkerställa styrningen på en nivå som passar din organisation? I så fall är det här kursen för dig. En verksamhet som är målstyrd är kostnadseffektiv och ger hög verksamhetsnytta. Genom en affärsmässig styrning skapas förutsättningar för att försäkra att verksamheten får ut det den avser av sina investeringar.
Under kursen fokuserar vi på de mest aktuella utmaningarna i att bedriva ett effektivt portföljstyrningsarbete, både ur ett förvaltningsperspektiv och ett utvecklings/projektperspektiv. Kursledaren går igenom principerna för ett aggregerat angreppssätt för styrning av portföljer och tittar på hur olika modeller och arbetssätt kan samverka för att få ut eftersträvad effekt. Vi tar upp erfarenheter och exemplifierar så att du kan undvika vanliga fallgropar och dra nytta av gjorda erfarenheter för att förbättra eller få råd i hur man kan lyckas med sin portfölj - och verksamhetsstyrning och tillämpningen i din organisation.
Du får ta upp dina frågeställningar med våra erfarna kursledare och därutöver byta erfarenheter med kollegor i andra branscher som står inför samma utmaningar som du. Kursen ger dig också nya verktyg och tankesätt inom styrningsområdet som du kan dra direkt praktisk nytta av i din egen organisation.
IT Governance är en kurs för dig som är projektledare, förvaltningsledare, portföljansvarig, chef eller den som har ansvar för att mäta och följa upp olika delar.

Governance/styrning och centrala begrepp och synsätt i styrning och ledning kopplat till olika metoder och verksamheter

Styrning och dess komponenter

Syfte med att styra och följa upp

Mäta och följa upp

Interna och externa drivkrafter

Vilka är de viktigaste komponenterna och förutsättningarna för att skapa en god styrstruktur

Olika metoder och modeller för styrning

Vilka modeller och verktyg finns inom området och vad är de lämpade för, t.ex. ROI och TCO

Mätning och uppföljning genom mätpunkter, SLA.er, etc.

Styrning och ledning i olika typer av organisationer med olika behov – hur kan styrkortet se ut

Styrning, ledning och uppföljning samtidigt som man vill arbeta agilt, hur kan man få det att hänga ihop?

Hur hantera styrningen av leverantörer utifrån tjänster, ekonomi och kvalitet

Portföljstyrning som en del av verksamhetens övergripande strategi- och målarbete

Hur får man ihop en styrstruktur som täcker helheten från vision till det operativa genomförandet

Genom övningar och exempel får deltagarna dela med sig av erfarenhet och vi tittar på de olika verktygen för att exemplifiera hur det skulle kunna fungera på hemmaplan hos deltagarna

Hur lyckas man bygga en styrstruktur som fungerar, är förankrad och accepterad och som är på rätt nivå för området?

Hur får man strukturen att vara hållbar över tid och när kan/bör man justera

Hur arbetar man med det löpande styrningsarbetet genom ett agilt angreppssätt och utan att det blir för byråkratiskt?

Verktyg och metoder för att kunna styra, mäta och följa upp verksamheten

Sammanfattning och avslutning

Under kursen varvas teori med diskussioner och gruppövningar.
Inga förkunskaper krävs

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?