NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Agil Systemförvaltning i praktiken

System kommer och går, verksamhetsprocesser och information består. Den Agila systemförvaltningen fokuserar på att hantera dagens och morgondagens system- och IT lösningar som ex AI med bibehållen verksamhetsnytta ur ett holistiskt perspektiv.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Agil Systemförvaltning kommer du ha en modell och verktyg för att hantera en allt mer komplex verklighet med olika nya och gamla lösningar för att generera mesta möjliga verksamhetsnytta.

Sammanfattning

Kursen Agil Systemförvaltning vänder sig till dig som har erfarenhet av att leda systemförvaltning eller liknade arbete och är redo att ta nästa steg för att säkerställa nuvarande och framtida digitala investeringar. Den grundar sig i en modell för digitalisering som inte fokuserar på system och IT lösningar utan tar även hänsyn till olika affärsmodeller, verksamhetsprocesser och informationshantering med des möjligheter och risker.
Agil Systemförvaltning i praktiken vänder sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta med förvaltning av IT-system, oavsett om du befinner dig på beställar- eller leverantörssidan, av egenutvecklade eller paketerade system.

Anpassa dig eller dö – Introduktion till Agil systemförvaltning

 • En mer komplex IT förändrar ledning och styrning
 • AI förändrar hela verksamheten men vem tar hand om allt?
 • Strategiska trender och nya vägval

Utveckla ditt erbjudande

 • Vem är mottagare och vart är man på väg?
 • Hur möta behov och inte fastna i krav?
 • Paketera ditt erbjudande till verksamheten

Nio digitala förmågor du behöver behärska

 • Från affär till infrastruktur
 • Balansera möjligheter och risker
 • Vad får man göra och vad kan man göra?

Hur förhålla sig till nya tekniker och möjligheter

 • Teknikskiften - AI i dag och vad kommer i morgon?
 • Utveckla själv eller köpa från hyllan – kostnad och nytta

Att hålla ihop förändringar

 • Att leda förändring med sikte på att säkerställa tillgångar
 • Förändringsportföljer, projekt och program

Planering, styrning och uppföljning i hela livscykeln

 • Ledarskap och styrning i symbios
 • Få ut mesta möjliga nytta över tid

Kompetens, färdigheter och förståelse

 • Hur utveckla rätt kompetens för att möta morgondagens utmaningar?
 • Grundläggande färdigheter du bör ha med dig
 • Att förstå den verksamhet man stödjer
Agil Systemförvaltning i praktiken innehåller övningar där du själv eller i par med andra deltagare får öva på och diskutera de ingående avsnitten. Det kan till exempel innebära granskning av, och diskussion kring, riktiga fall samt framtagande av enklare exempel utifrån givna uppgifter.
Inga förkunskaper krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?