NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Systemförvaltning 2023 - Konferens

Quality Hotel Globe, Stockholm, 5-6 december 2023

Årets största konferens inom Systemförvaltning är tillbaka för 12:e året! Konferensen har med drygt 2000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud. Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner brett över förvaltningsområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om informationssäkerhet, Chat GPT, omvärldstrender, innovation, DevOps, AI och förvaltning, IoT, Agil förvaltning, Governance, Robotar (RPA), Agile, evidensbaserat underhåll med mera. Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet förvaltning av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare på konferensen. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Vi skickar denna till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör delta?

Konferensen vänder sig till systemförvaltare, objektägare, produktägare, IT-chefer, beslutsfattare, beställare av IT-system, IT-arkitekter, testledare, testare, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, support- och servicetekniker, systemutvecklare m.m.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program

Dag 1: 5 dec 2023


08.30 Inregistrering startar

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Därför behövs RPA - Robotic Process Automation - i vår förvaltning
 • Så får man tag på rätt processer
 • Dessa roller är nödvändiga för en lyckad automatisering
 • Decentralisering av kompetens gav mer än önskad effekt
 • Tillsammans och helhet är viktiga nycklar
 • Lärdomar och exempel från verkligheten
Maria Kalmér & Johanna Dereskogh, Pensionsmyndigheten

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Det dyraste vi gör som utvecklare är att hantera komplexitet. Komplexitet saktar ner projektens framfart
 • Så kan funktionell programmering vara en del av lösningen att lätta på komplexiteten
 • Så hanteras utveckling av arkitektur och arbetssätt med funktionell programmering
 • Tips på hur funktionell programmering kan användas som konkurrensfördel
 • Praktiska exempel
Johan Burell, Mint

11.45
 • Systemförvaltarens roll i det löpande informationssäkerhetsarbetet
 • Detta ska skyddas och därmed förvaltas
 • Så ligger vi steget före och kartlägger hotbilder
 • Vilken information i din organisation är skyddsvärd- och hur kan den informationen missbrukas?
 • Så ser vi till att testningen leder till att vi når våra mål
 • Vikten av testning och hur den spelar in i hela cykeln av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • Vad är problemet? Och vad är kopplingen mellan förvaltning och informationssäkerhet
 • Vad är lösningen? Om vi har ett problem, hur kan vi motverka det? Vad krävs för att vi ska nå framgång?
Joakim Sunnhed, ConSecuty

12.30 Lunch

13.30
 • Inte sällan ses DevOps som en utvecklingsmodell – eller är det en förvaltningsmodell?
 • Så använder man DevOps som förvaltningsmodell
 • Så kan DevOps förvaltningsmodell användas för att säkerställa kvaliteten vid förändringar
 • Exempel på hur DevOps används för att koordinera och samordna förvaltningen
 • Så använder moderna organisationer DevOps m.m i sin förvaltning
 • Lärdomar och fallgropar
Christer Hamberg, CoreChange

14.15
 • Effektiv programmering med AI - Optimera kodning och utvecklingsprocessen med AI-verktyg för ökad effektivitet
 • ChatGPT som programmeringsassistent - Utforska hur ChatGPT stödjer utvecklare med kodrekommendationer och felsökning
 • ChatGPT för förståelse och kompetens - Utveckla din förståelse för bakomliggande principer och koncept djupare genom samtal med ChatGPT
 • Mjukvaruarkitektur med AI - Använd AI-tekniker för att skapa skalbara, modulära och effektiva systemarkitekturer
 • AI och dataintegritet - Säkerhetsprinciper i samband med AI och utveckling
Petter Sjöstrand, Petter Sjöstrand konsult

15.10 Kaffepaus

15.40
 • Hur skapar man en kultur som främjar innovation
 • Är allt som är nytt bättre
 • Vad ska vi göra när AI gör jobbet
Ronn Elfors Lipsker, Qestit

16.15 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 6 dec 2023


09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.40
 • Vi hör ofta att vi ska leverera värde- men vad är egentligen en värdeleverans?
 • Så definierar vi våra mål och följer upp vår förvaltning
 • Projekt/Förvaltning vs Agilt- skillnader och principer och vad kan metoderna lära av varandra.
 • Där ligger ansvaret för förvaltning i ett agilt arbetssätt
 • Så hanterar vi förvaltningskrav i en agil värld
 • De positiva drivkrafterna när man arbetar med agil förvaltning
 • Praktiska exempel och lärdomar
Mikael Jälefors, Queen Consulting

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Vi utforskar huvudprinciperna som vår mikrotjänstplattform följer och hämta inspiration från ett koncept med rymdtema.
 • Därför är teamoberoende och dagliga implementeringar så viktiga för framgång
 • Platform engineering- en avgörande roll för framgångsrika team att bygga, distribuera och skala sina tjänster effektivt, med fokus på automatisering, verktyg och operativt ägande
 • Dessa nyckelprinciper styr vår plattforms design och utveckling
 • Dessa roller ingår i utveckling och drift av en mikrotjänstplattformen
 • Med hjälp av en galax- och solsystemanalogi kommer det att illustreras hur varje lag reser till sitt eget solsystem och bygger sin civilisation och ansluter till andra solsystem via API: er
Christian Edström & Markus Backman, Swedbank

11.45
 • Efter att ha köpt eller byggt ett system börjar arbetet med underhåll och utveckling
 • Så arbetar man med evidensbaserat underhåll
 • Förvaltning ses ofta som en kostnad
 • Hur vet vi vad och hur vi ska underhålla?
 • Så skapar vi ett affärscase och siffror på underhåll och utveckling för att motivera en lämplig budget
 • Så visar du för beslutsfattare att pengarna som spenderas på underhåll och utveckling är värda investeringen
 • Konkreta exempel och lärdomar
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

12.30 Lunch

13.30
 • För att veta att våra Epics verkligen skapar ett kundvärde behöver dess koncept visualiseras och testas med kund
 • Så kan vi testa hypotesen innan vi börjar prioritera och bygga det vi vill
 • Vi behöver arbeta med flera olika typer av koncept för att veta vilken lösning som är bäst dvs skapar bästa värde för kund och affär
 • Visualiseringen genom prototyper ger även en bra riktning för samtliga team som ska realisera den definierade Epicen
 • Erfarenheter och exempel
Anette Lovas, Lovas Consulting & Håkan Forss, FlowBehave

14.15
 • Detta är Semantisk datastruktur
 • Alla stora och medelstora företag som antingen har sitt data separerat i silos, eller som har behov av att knyta ihop data från olika databaser kan ha stor nytta av tekniken
 • Med semantisk teknik kan man göra grafer av utvald data i ett separat lager och på det viset öka värdet på det data som redan finns
 • Så kommer vi i gång med arbetet för att modellera data mer dynamiskt och bättre anpassat till de snabba förändringar som sker i dagens IT-miljöer
 • Praktikfall och lärdomar
Magnus Vinterhav, Lemontree

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Under senaste året har utbudet på AI-tjänster formligen exploderat, men frågan är om det går att använda till någonting vettigt?
 • “AI-revolutionen” som pågår nu kan verka lite abstrakt. Finns det någon substans i det eller är allt bara en hajp?
 • Riskerna med den nya floran av AI-tjänster
 • Vågar vi använda AI-verktyg som bl.a. ChatGPT för att ta fram en snabb prototyp baserat på några enkla krav?
Tobias Löfstrand, IT-huset

16.00 Konferensdagen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Systemförvaltning 2023 genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. 08‑686 63 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Systemförvaltning 2023 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 11950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Priserna som anges är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Johanna Dereskogh, Pensionsmyndigheten
Johanna Dereskogh, Produktägare för RPA. Jobbar på Pensionsmyndigheten sedan 2021 i samma team som Maria. Är civilekonom i grunden och har tidigare arbetat som teamledare och med RPA i olika roller sedan 2018. Johanna tycker det är roligt att hitta effektiva digitala lösningar som underlättar samhällsuppdraget och dessutom jobba med ett härligt team med mycket driv!

Maria Kalmér, Pensionsmyndigheten
Maria Kalmér är produktägare för team Tech-E på Pensionsmyndigheten. Teamet ansvarar för bland annat analys och utveckling av digitala medarbetare (RPA). Maria var med vid införandet av RPA samt varit med och drivit arbetet med etableringen av tekniken på myndigheten. Maria har en bakgrund som utvecklare och brinner för tvärfunktionella diskussioner för att lösa problem.

Johan Burell, Mint
Johan är en systemutvecklare och systemarkitekt med mer än två decenniers erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling och tekniskt ledarskap. Uppvuxen med tidiga hemdatorer från 80-talet och har ett stort intresse av teknik i allmänhet. Johan är en stor förespråkare för samarbetstekniker som par- eller mobb programmering och tror starkt på att psykologisk trygghet och sunt förnuft.

Joakim Sunnhed, ConSecuty
Joakim Sunnhed har bland annat varit chef, rådgivare och utbildare i säkerhet för de samlade FN-styrkorna i Afganistan, vid Svenska Försvarsmaktens högkvarter och Regeringskansliet. Även om det finns många viktiga aspekter av säkerhet, så är det ett värde som sticker ut på dessa toppdomäner av myndigheter – informationssäkerhet. Han delar med sig av ett systematiskt sätt att arbeta med informationssäkerhet och -klassificering. Alla dessa krav, metoder och rutiner fungerar utmärkt att använda sig av, oavsett vilken verksamhet man bedriver. Allt handlar om att skydda just din vitala information.

Christer Hamberg, CoreChange
Agil mjukvaruutvecklare med passion för att förenkla monotona uppgifter genom automatisering och få saker gjorda. Gör det en gång, kanske två gånger för hand, därefter är det dags att titta på en lösning hur man automatiserar den repetitiva uppgiften så att tiden kan läggas på mer kreativa saker, som att uppfinna nya och innovativa lösningar för våra kunder. Innovation är inte ett jobb, eller en uppgift, det är en del av min dagliga verksamhet. Stort fan av bakning, bagerier och letar fortfarande efter det bästa rågbrödet som någonsin gjorts.

Petter Sjöstrand, Petter Sjöstrand konsult
Petter har bred erfarenhet inom både programmering och pedagogik. Efter flera års arbete som IT-konsult har han stor erfarenhet som full stack utvecklare. De senaste åren AI varit till stor hjälp i Petters programmeringsarbete, inte minst ChatGPT. Utöver arbetet som kodare har han också erfarenhet av projektledning för utveckling och projektering av IT-system. Petter har också under många år arbetat pedagogiskt som bl.a. lärarvikarie, regissör och guide. På fritiden försvinner ofta mycket av Petters tid till animering och spelprogrammering.

Ronn Elfors Lipsker, Qestit
De senaste 20 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har sedan 2011 varit kurslärare i förändringsledning på NFI Utbildning, Ronn har en bakgrund som skådespelare och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFI’ konferenser.

Mikael Jälefors, Queen Consulting
Mikael Jälefors är certifierad förändringsledare och certifierad program- och projektledare. Han har en gedigen chefserfarenhet och har arbetat med förändringar och med projekt i en stor mängd branscher under hela sitt yrkesverksamma liv. Mikael är SAFe expert och har varit del av många agila implementeringar genom åren i både privat och offentlig sektor.

Christian Edström, Swedbank
Christian började som COBOL-utvecklare och gick snabbt över till en värld av Java-kodskapande och lösningsdesign. Längs vägen har han haft en mängd roller inom IT- och mjukvaruutveckling. Christian är Chief Product Owner för utvecklingsplattformar på Swedbank. I denna egenskap övervakar han Swedbanks molnbaserade mikrotjänster, container- och front-end-plattformar, med särskild tonvikt på plattformsutveckling och att främja tekniska talanger

Markus Backman, Swedbank
Markus började sin karriär som utvecklare och ägnade många år åt att skapa kod och tekniska lösningar. Nu arbetar Markus som Enterprise Domain Architect I ett avgörande ögonblick stod jag inför ett utmanande beslut: att byta ut mina kodningsverktyg mot PowerPoint-presentationer. Jag valde vägen till en Enterprise där han har ansvaret för att forma Swedbanks utvecklingsplattformar och orkestrera service management och förändringsprocesser.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Prof. Dr. Tony Gorschek har 25 års erfarenhet från arbete med produkt- och tjänsteutveckling i ledande organisationer så som Ericsson, IBM, Volvo, Daimler, ABB, UBS och Telenor. Dr. Gorschek har jobbat mycket med verksamhetsförbättring genom tillämpning av ”smarta sätt att jobba” genom Lean, men även utnyttjande av digitalisering, automation och värdebaserad produktutveckling. En central del av detta arbete har varit associerat med att utvärdera organisationer, skala bort sk. Waste (slöseri) och införa värdefokus i beslut och operativ verksamhet istället för kostnadsfokus. Kunskapen och kompetensen som behövs för att driva verksamhetsutveckling inom ett företag som producerar bilar eller mobiltelefoner är mycket snarlik verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet så som landsting, sjukhus och andra verksamheter som stödjer kritiska samhällsfunktioner – därav har Dr. Gorschek med stor framgång jobbat med verksamhetsutveckling, upphandling och effektiviseringsarbete inom både privat och offentlig miljö. Dr. Gorschek jobbar idag som tillämpad forskare och driver utvecklingen av nästa generations Agile/Lean samt effektivisering av värdebaserad produkt- och tjänsteutveckling.

Anette Lovas, Lovas Consulting
Anette arbetar som UX lead på SJ. Hon har 20 års erfarenhet av UX och webb. Anette brinner för att få förståelse för vikten av UX i ledningsgrupper och i organisationer i syfte att öka affärsvärdet. Hon har varit Head of User Experience på Expressen och konsultat på Spotify.

Håkan Forss, FlowBehave AB
Håkan Forss är Lean/Agile Enterprise Coach med fokus på Business Agility. Håkan coachar och utbildar Lean och Agile tänkande, metoder och verktyg till organisationer, ledare, team och individer. Han utvecklar organisationers förmåga att kontinuerligt lära sig och förbättra sitt arbetssätt.

Magnus Vinterhav, Lemontree
Magnus har en lång erfarenhet inom IT. Han har en stor passion för Devops, att integrera utveckling, test och drift ser han som den mest effektiva lösningen för många organisationer. Utöver detta är Magnus intressen programmering, matlagning, kajakpaddling.

Tobias Löfstrand, IT-huset
Tobias Löfstrand är en erfaren utvecklare med en särskild passion för användargränssnitt och UX. Han har de senaste åren framför allt fokuserat på utveckling för mobila enheter, men innan dess har han jobbat många år med system- och webbutveckling på bl.a. Java-plattformen, med roller såsom lösnings-/systemarkitekt, lead developer mfl. Sedan 2018 jobbar Tobias på IT-Huset, där han förutom att jobba som konsult inom mobilutveckling även jobbar med att hålla utbildningar och tala på kundworkshops och konferenser. Under sina snart två decennier i IT-branschen har Tobias bl.a. jobbat med kunder som Telenor, Nasdaq, H&M, Riksdagsförvaltningen, DNB mfl.