NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Digitala Transformationer - Ledning och Styrning

Under kursen Digitala Transformationer reder vi ut hur just du i din organisation kan hantera behovet av digital transformering och ta kontroll över de resurser som är nödvändiga för förändring.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 15:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Digitala Transformationer kommer du att kunna driva digitala transformeringsprojekt effektivt och snabbt. Du kommer även att kunna skapa digitaliserade produkter och tjänster samt styra förändringsarbete och flytta fokus till digital transformering med automatisering och robotisering.
Du kommer att ha en bra förståelse för digitalisering som koncept, samt för och nackdelar med digitalisering i olika sammanhang, kostnader och risker, fördelar och return-on-investment. Vidare klarläggs begrepp som robotisering, automation, AI, IA. En viktig del i all verksamhetsutveckling är att nuvarande kompetens och kunskap bi-behålls under en transformation för att inte ”slänga ut barnet med badvattnet”. Kursen innehåller även en stor del kring Agil/Lean verksamhetsutveckling då detta är tätt förknippat med effektiv transformation och bör vara en central del i all verksamhetsutveckling. Kombinationen av effektiva arbetssätt (lean) och tillämpning av s.k. digitala stöd och produkter (ofta kallat digitalisering) ger bäst effekt för investeringar i verksamhetsutveckling och tillåter organisationer kontinuerlig förbättring löpande istället för i kliv eller insatser. Kursdeltagare får dessutom en konkret introduktion och praktisk övning i användandet av flera välbeprövade modeller, metoder och ramverk för att planera, genomföra och följa upp digitaliseringsbeslut och verksamhetsutveckling.

Sammanfattning

Vi talar ofta om digital transformation, verksamhetsutveckling, effektivisering och värde. Tyvärr saknas ofta insikt om detaljer. Vilka är för och nackdelar med de val som görs? Beslut är ofta grundade i tro och ytlig kunskap vilket ofta leder till dyra investeringar med mycket oklara effekter och resultat. Vidare separerar man ofta digitalisering som ”verktyg” och verksamhetsutveckling där människor måste vara i fokus. Detta är inte bara suboptimalt, det är även kontraproduktivt. Digitalisering av en verksamhet, kanske introduktion av t ex informationssystem, automation eller robotisering i dagligt jobb eller i produkter och tjänster är extremt beroende av att människor. Människor både som ”kunder” men även de som arbetar i verksamheten med att ta fram/erbjuda produkter och tjänster. Introduktion av en supportrobottjänst riktat mot kunder påverkar även hur man jobbar med support inom en organisation som exempel. Ett stödsystem i offentlig verksamhet påverkar både de som stöds av systemet och verksamhetens ärenden och ”kunder”. Hur kan man säkerställa en helhetssyn och se all förändring, vare sig den är digital eller fokuserad på människor som verksamhetsutveckling? Det är målet med kursen, att kunna planera, bedöma och räkna på återbäring av förändring, samt planera och genomföra kontinuerliga löpande verksamhetsutveckling. I detta ingår även kravställning på de transformationsinvesteringar som ska göras och förmåga att sätta mål, men ännu viktigare förmågan att kunna bryta ned mål till realiserbara åtgärder vars effekt går att följa upp och mäta kontinuerligt. Kursen kommer att vara full av konkreta exempel och case från bra och dåliga erfarenheter tagna från flera ledande företag och stora investeringsprojekt.
Digitala Transformationer vänder sig till dig, som ansvarar för och genomför utveckling av verksamheten där digital transformering är en viktig komponent för att skapa värden. Du som deltar i all typ av verksamhetsutveckling samt de som deltar i arbete med att ta fram eller underhålla produkter och tjänster som vill effektivisera verksamheten genom att införa nya sätt att jobba/organisera och samtidigt vill utnyttja sk. ”digitaliseringsverktyg” i detta arbete. Du kan t.ex. vara projektledare, affärsutvecklare, tjänste- och produktansvarig, kravställare.

Inledning

 • Vilka är vi? Vad vill vi? Vad är våra förväntningar?

Introduktion och praktisk användning av ”verktyg” för verksamhetsutveckling överlag

 • Skillnaden mellan digitalisering och datorisering. Vi går igen begreppen verksamhetsstrategi, digital strategi och IT strategi.

Introduktion och praktisk övning av ”verktyg” för målsättning, nedbrytning och uppföljning

Introduktion till Agile och Lean

 • Agile och lean i relation till Värde, Waste och Overhead

Värde som koncept och fokus i investeringar, inte kostnader

 • Total cost of ownership av verksamhetsförändring med focus på digitalisering

Hur man värderar effekten av förändring

 • Varför behövs nyttovärdering och hur kan vi kvantifiera nyttorna?

Mål och Strategi, nedbrytning till konkret kravställning och mätbarhet och uppföljning.

 • Olika typer av investeringar och hur det påverkar ett Business Case
 • Vad ska ett Business Case innehålla och hur omfattande behöver det vara

Hur möter man snabba förändringar som disruptiva innovationer?

 • Ökade krav att möta disruptiva innovationer
 • Kravet på kortare leveranscykler kräver ändrade arbetssätt

Så styr man i den ständiga förändringen

 • Vilka mål måste nås och följas upp

Så använder man produkter och tjänster för att säkerställa acceptans hos medarbetare och kunder

Vårt agila förhållningssätt

 • Vad innebär det att arbeta agilt i hela organisationen?
 • Enkla metoder och arbetssätt som gör din vardag mer agil

Förändringshantering

 • Vad man ska tänka på när man förändrar
 • Snabbare ”time to market” och kombinationer av olika aktörer

Så förverkligas nyttan i det dagliga arbetet

 • Begreppet nyttorealisering
 • Implementerar uppföljning med hjälp av realiseringsansvar

Den digitala transformeringens påverkan

 • Den digitala transformationens framtid
 • Att organisera för digital transformering

Utvärdering/Avslutning

Vi kommer att göra interaktionsövningar och reflektera av våra erfarenheter i våra egna verksamheter. I relation till nyckelområden kommer individuella och gruppövningar att göras för att introducera flertalet ”verktyg” (sätt att jobba, modeller, metoder) som kursdeltagaren kan ta med sig efter kursen och använda i sin operativa verksamhet.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?