startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Systemförvaltning och Systemutveckling > Introduktion till Sparx EA- Enterprise Architect

Introduktion till Sparx EA- Enterprise Architect

Introduktion till Sparx EA- Enterprise Architect
Enterprise Architect vertyget Sparx är ett av de mest spridda modelleringsverktyget i Sverige och världen. Den här kursen lär dig grunderna i att modellera och hur du kan anpassa verktyget för att lägga till modelleringsstandarder till just din organisation.

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen har du fått kunskaper om hur du installerar, anpassar, arbetar säkert, modellerar, analyserar modeller, samt utbyter information mellan modeller och andra delar inom verktyget Sparx EA.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med modellering i någon form och önskar öka spårbarheten och samspelet mellan olika delar av arkitekturinformation med hjälp av vertyget Sparx.
 

 Sammanfattning

Kursen ger dig en stabil grund att stå på när du ska börja modellera med Sparx Enterprise Architect (EA) - det troligen mest spridda modelleringsverktyget i Sverige och världen. Ett stort mål inom kursen är att lära ut hur Sparx EA kan skapa en ”single-point-of-documentation” för hela organisationer, dvs en dokumentation som lagrar en sanning som föds av många deltagare genom kollaborativt arbete. Du får inom kursen lära dig hur Sparx EA installeras, ställs in, viktiga aspekter när du arbetar delar på och arbetar med gemensamma modeller, hur du arbetar säkert i gemensamma resurser. Kursen tar även upp kända notationer och modelleringsstandarder samt hur du kan anpassa verktyget för att lägga till modelleringsstandarder just din organisation behöver eller använder. Deltagare får även lära sig vikten av spårbarhet mellan modellelement och nivåer samt hur du gör analyser mellan de spårade arkitekturelementen. Vidare tar kursen upp viktiga funktioner som gemensamma ordlistor och begreppsmodeller, planeringsstöd för projekt, hur verktyget kan byggas ut. Deltagare får lära sig att byta ut information mellan modeller och hantera resurser, hur verktyget kan kopplas till andra typer av verktyg som databaser samt hur verktyget kan sammanställa information med hjälp av det inbyggda rapportverktyget. Denna kurs vänder sig till organisationer som känner att de måste ta till nya tag för att ta kontroll över verksamhetsdokumentation och spårning mellan olika typer av dokumentation genom en modellbaserad strategi med hjälp av det kostnadseffektiva, populära och kraftfulla verktyget Sparx EA.

 Övningar

Genom ett flertal praktiska övningar i grupp och vid PC befästs dina kunskaper inom modellering och verktyget Sparx EA.

 Lärare

Thomas Gericke
Thomas är Systemvetare, utbildad vid Stockholms Universitet med examen 1995. Thomas har arbetat med användningsfallsrelaterad metodik sedan 1997 och varit med vid många metodinföranden, arbetat operativt med användningsfall samt varit lärare i både öppna och kundorienterade kurser. Hans drivkrafter är att skapa ordning och struktur och maximera kundnytta genom effektiva processer för allt från verksamhetsmodellering över krav på system till lösning samt att få ut den inneboende kraften och dynamiken hos olika grupperingar av personer och kompetenser

 Förkunskaper

Du bör ha allmänna kunskaper kring IT och grundläggande förståelse för vikten av modellering.

 Kursinnehåll

Intoduktion till Sparx Enterprice Architect verktyget

Installation and setup

About modeling tools and repositories

The workbench

Security and concurrent work

Notations and modeling standards

Modeling architectural elements

Architecture drivers and traceability

Model analysis

Glossary and canonical modeling

Planning and collaboration support

Tool configuration and stereotypes

Forward and reverse engineering

Manage resources

Model-to-model exchange

Model content communication and reporting

Extending the tool capabilities


Boka