NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Informationssäkerhet - Intensivkurs

Den här kursen kommer att lära dig att ta kontroll och ställa rätt krav på ditt säkerhetsarbete, med medvetna val som möter hoten som riktas mot just din organisation. Tillsammans går vi igenom stegen och den röda tråden från analys, införande, uppföljning och förbättringar.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Den här kursen syftar till att du på egen hand ska kunna ta väl avvägda beslut, ställa dig rätt frågor samt krav för att hitta rätt nivå av säkerhet för just din organisation. Du kommer att få kunskaper om tillvägagångssätt för att omhänderta IT-säkerheten i din organisation och få ökad förståelse för vikten av ett systematiskt IT-säkerhetsarbete och dess effekter.

Sammanfattning

Vilken information i din organisation är skyddsvärd? Vilken information är publik? Vad blir konsekvenserna om informationen hamnar i orätta händer, om den inte går att lita på, eller förstörs? Utan att tydligt veta svaren på dessa frågor är det omöjligt att implementera rätt säkerhet oavsett vilken metodik som används. Oaktat om du använder ISO 27000-standard, omfattas av NIS-direktiv, eller har andra legala alternativt internt beslutade krav, så är det helt avgörande för att lägga grunden i ditt systematiska informationssäkerhetsarbete. Den här kursen kommer att lära dig att ta kontroll och ställa rätt krav på ditt säkerhetsarbete, med medvetna val som möter hoten som riktas mot just din organisation. Tillsammans går vi igenom stegen och den röda tråden från analys, införande, uppföljning och förbättringar.
 
Ansvariga inom IT, t.ex. arkitekt, produktägare, systemansvarig, verksamhetsutvecklare, eller för dig som är intresserad och vill lära dig mer eller växla över till säkerhetsarbete.

Inledning

Analys

 • Verksamhetsanalys
 • Kravbild
 • Skyddsvärden

Hot, risk & sårbarheter

Införande

Åtgärder

 • Röd tråd
 • Potentiell ekonomisk förlust
 • Potentiell konsekvens
 • Policy, öva och planer
 • Administrativa säkerhetsåtgärder
 • Personrelaterade säkerhetsåtgärder
 • Fysiska säkerhetsåtgärder
 • Tekniska säkerhetsåtgärder

Uppföljning

Avslutning

Inga förkunskaper krävs

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?