NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

ISTQB Foundation CTFL 4.0 - Certifieringskurs i test

Efter kursen ISTQB Foundation CTFL 4.0 har du fått en förståelse för hur testprojekt fungerar. Vi går även igenom nödvändig terminologi som gör att du kan kommunicera effektivt med andra inom testbranschen. Certifiering, 2 försök, ingår i kurspriset.

Översikt

 21 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:30 till 16:30
Dag 2:  08:30 till 16:30
Dag 3:  08:30 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

ISTQB Foundation ger förståelse för de grundläggande principerna för programvarutestning och förklara olika testtermer. Du får också en översikt över olika granskningstyper och testtekniker och hur man applicerar dem.

Sammanfattning

ISTQB Foundation Certifieringskurs i test är en 3-dagars kurs som förklarar grunderna för programvarutestning. Kursen är ackrediterad av ISTQB och följer version CTFL 4.0 av kursplanen ISTQB Certified Tester Foundation Level.
Kursen fokuserar på testkoncept och tekniker som kan tillämpas på alla programvaruprojekt, inklusive agila projekt. Under kursen genomförs övningar och examensfrågor för att hjälpa deltagarna att förstå och praktisera på de delar som ingår i kursplanen. Kursmaterialet är på engelska men undervisningen genomförs på svenska.
Vill du endast genomföra certifieringsprovet och inte gå kursen? Gå in på www.sstb.se.
Kursen är ackrediterad genom Lemontree
ISTQB Foundation är lämplig för alla som är involverade och intresserade av programvarutestning, t.ex. testare, testanalytiker, testkonsulter, testledare och programmerare. Kursen är också användbar för alla som vill ha en grundläggande baskunskap om programvarutestning, t.ex. produktägare, projektledare, kvalitetsansvariga, utvecklingsansvariga och marknadsanalytiker.
Som kursdeltagare erbjuds du möjlighet att ta ISTQB Foundation certifiering efter kursen. Certifieringsprovet för kursen är frivilligt.
Kostnaden för certifiering ingår i kurspriset (fr om kurstillfället i aug 2024). Det ingår även en gratis omtenta om du inte klarat din första tenta.

Vid kurstart kommer en voucher skickas ut till varje kursdeltagare som ska användas vid anmälan till certifieringsprovet

Anmälan till certifieringsprov görs på www.sstb.se .
• Främja effektiv kommunikation genom att använda en gemensam terminologi
• Förstå grundläggande begrepp inom programvarutestning
• Visa hur olika arbetssätt för utveckling och test kan tillämpas för att optimera testning i olika sammanhang
• Kunna bidra effektivt i granskningar
• Använd etablerade tekniker för att utveckla tester för alla testnivåer
• Exekvera tester från testspecifikationer. Rapportera testresultat
• Förstå testledning när det gäller resurser, strategier, planering, styrning och riskhantering
• Skriva och kommunicera tydliga felrapporter
• Förstå vad som bestämmer testprioriteringar och arbetssätt för test inom ett projekt
• Förstå värdet som programvarutestning har för intressenter
• Förstå hur testaktiviteter och testarbetsprodukter är anpassade till projektmålen
• Stödja val och implementering av testverktyg

Grunderna inom test (Fundamentals of Testing)

 • Vad är testning?
 • Varför är testning nödvändigt?
 • Sju testprinciper
 • Testprocess
 • Testningens psykologi

Testning under programvarans utvecklingslivscykel (Testing Throughout the Software Development Lifecycle)

 • Modeller för programvarans utvecklingslivscykel
 • Testnivåer
 • Testtyper
 • Underhållstestning

Statisk testning (Static Testing)

 • Grunder för statisk testning
 • Granskningsprocess

Testtekniker (Test Techniques)

 • Kategorier för testtekniker
 • Black-box-testtekniker
 • White-box-testtekniker
 • Erfarenhetsbaserade tekniker

Testledning (Test Management)

 • Testorganisation
 • Testplanering och testuppskattning
 • Testövervakning och teststyrning
 • Konfigurationshantering
 • Risker och testning
 • Felhantering

Verktygsstöd för testning (Tool Support for Testing)

 • Övervägande för testverktyg
 • Effektivt användande av verktyg
Inga, men du bör ha allmänna kunskaper om IT och ett intresse för programvarutestning.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 21 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:30 till 16:30
Dag 2:  08:30 till 16:30
Dag 3:  08:30 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?