NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

XML & XSL - Metoder & verktyg för effektiv datahantering

Denna kurs ger dig kunskap om de möjligheter som finns med XML. XML är tack vare dess enkelhet och anpassningsbarhet en viktig komponent i företagens informationsutbyte mellan databaser, applikationer och delsystem.

Översikt

 13 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen kommer du känna till vad XML är och hur det kan användas. Du kommer att inneha kunskaperna för att kunna lagra och hantera information om olika data på ett snabbt och smidigt sätt.

Sammanfattning

Traditionellt presenteras information på Internet med hjälp av HTML - ett märkspråk enbart konstruerat för att presentera information på en bildskärm för det mänskliga ögat. HTML innehåller därför små möjligheter att konstruera egna informationsstrukturer.
XML (eXtensible Mark-up Language) är en standard för strukturering av information som ger helt nya möjligheter att bygga anpassade informationsstrukturer för till exempel Internetpublicering, i affärssystem och e-handelslösningar samt i databaser. XML är tack vare dess enkelhet och anpassningsbarhet en viktig komponent i företagens informationsutbyte mellan databaser, applikationer och delsystem.
XML beskrivs ibland som "HTML:s fullvuxna kusin" eller "datorvärldens esperanto" tack vare att det är utvidgningsbart. Detta innebär att man till exempel kan använda XML till att bygga informationsstrukturer som är både tilltalande för det mänskliga ögat och som dessutom kan tolkas av olika programsystem.
Under kursen kommer möjligheter som finns med XML att presenteras. Vidare presenteras hur man idag kan använda XML för att strukturera information över Internet.
Kursen vänder sig till webbutvecklare, webbprojektledare, systemutvecklare, IT-ansvariga och ansvariga för företagets informationspublicering på Internet.

Introduktion

 • Vad är XML?
 • Vad används XML för?
 • Vad är fördelarna med att använda XML?

Bakgrund och märkspråk

 • Användning av XML
  • Affärssystem och processer
  • Systemintegration
  • Informationshantering
 • Vad menas med märkspråk?
 • Märkspråkets beståndsdelar
  • Element
  • Starttagg
  • Sluttagg
  • Attribut
 • Vad är skillnaden mellan HTML och XML?
 • Hur kompletterar XML HTML?
 • Vad är XHTML?

Syntax och parser

 • XML-dokument
  • i en fil
  • i en databas
  • genererat dynamiskt
 • Vilka regler och riktlinjer finns för element?
 • Vad är skillnaden mellan element och attribut?
 • XML och teckentabeller
 • API för XML

Scheman

 • Vad är ett schema?
 • Scheman och giltig XML
 • Varför är det viktigt med giltig XML?
 • Document Type Definition (DTD)
  • Vad är DTD?
  • När använder man DTD?
  • Vilka är fördelarna med DTD?
  • Syntax för DTD
 • XML Schema Definition (XSD)
  • Vad är XSD?
  • När använder man XSD?
  • Vilka är fördelarna med XSD?
  • Syntax för XSD
 • Ska man använda DTD eller XSD?
 • Existerande scheman
 • Hur använder man XML Namespaces?

XSL

 • Vad innebär det att transformera XML?
 • Vad är XSLT?
 • Vilka möjligheter finns med XSLT?
 • XSLT element
  • template
  • for-each
  • value-of
  • choose
  • sort
  • if
  • apply
 • XSLT på klient med JavaScript
 • XSLT på server

Dokumenthantering

 • XML-dokumentstandards
  • OpenDocument (Open Office)
  • Office Open XML (MS Office)
  • MML (Medical Markup Language)

Systemintegration

 • XML med datafokus
 • Översättningen databas till XML
 • Översättningen XML till databas
Under kursen varvas teori med mycket praktisk övning.
Kännedom om HTML-syntaxen är önskvärt, men inget krav. Inga övriga förkunskaper krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?