NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Kravinsamling med AI

Denna kurs ger dig grunderna i AI-tekniker för kravinsamling, inklusive Generativ AI, naturlig språkbehandling och dataanalys.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Målet med kursen Kravinsamling med AI är att ge dig en djupare förståelse för hur AI kan användas för att effektivisera kravinsamlingen. Kursen fokuserar på att utveckla färdigheter för att tillämpa AI-verktyg och tekniker i kravinsamlingsprocesser, samt att förstå hur dessa metoder kan integreras i befintliga projektmetoder.

Sammanfattning

Kravinsamling med AI är ett framväxande område som revolutionerar traditionella metoder för kravhantering i IT-projekt. Denna kurs täcker grunderna i AI-tekniker för kravinsamling, inklusive Generativ AI, naturlig språkbehandling och dataanalys. Genom en blandning av teori och praktik lär sig deltagarna hur man använder AI för att snabbt och effektivt identifiera användarbehov, analysera och prioritera krav, samt hantera och dokumentera dessa krav på ett strukturerat sätt.
Kravinsamling med AI är idealisk för dig som är projektledare, kravanalytiker, IT-konsulter, verksamhetsarkitekter, produktägare, produktchefer, systemarkitekter och andra yrkesverksamma som arbetar med kravinsamling och projektplanering. Den är också värdefull för dig som vill utveckla sina kunskaper inom AI och dess tillämpningar inom kravhantering.

Introduktion till AI och dess roll i kravinsamling

Översikt av AI-verktyg och tekniker för kravhantering

Tillämpning av naturlig språkbehandling för att analysera och dokumentera krav

Användning av Generativ AI

  • Identifiering och prioritering av användarbehov
  • Analysera risker
  • Skapa visuella modeller som flödesdiagram, användningsfallsdiagram, datamodeller och UI-design
  • Skapa testfall till krav
  • Extrahera krav ur dokument, epost-meddelanden och chattar
  • Kvalitetsgranskning av krav
  • Estimera tidsåtgång och kostnad för en kravmängd
  • Korta ner tiden för framtagande av prototyper och därmed få snabbare feedback från slutanvändare

Integration av AI i traditionella kravinsamlingsmetoder

Fallstudier och praktiska exempel på AI i kravinsamling

Kursen inkluderar interaktiva övningar där du får tillämpa AI-verktyg i realistiska scenarier. Du kommer att arbeta i grupp för att genomföra projekt med fokus på kravinsamling. Under kursen kommer vi att använda verktygen Chat GPT, Qlerify, Otter.ai, Bard, GPT for Google Sheets, Scopemaster.
Grundläggande kunskaper inom projektledning och kravhantering är fördelaktigt men inte nödvändigt. En generell förståelse för IT och programvaruutveckling rekommenderas.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?