NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Systemförvaltning i praktiken

Under kursen Systemförvaltning i praktiken lär du dig att etablera en effektiv förvaltningsmodell och applicera den i helt nya förvaltningsuppdrag eller vid effektivisering av en befintlig organisation.

Översikt

 14 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter kursen Systemförvaltning i praktiken kommer du ha mycket goda kunskaper i förvaltning av IT-system. Kursen belyser hela förvaltningsprocessen med speciellt fokus på organisation, planering och prioritering.

Sammanfattning

Under kursen Systemförvaltning i praktiken lär du dig att etablera en effektiv förvaltningsmodell och applicera den i helt nya förvaltningsuppdrag eller vid effektivisering av en befintlig organisation. Kursen ger dig grunderna i systemförvaltning och förse dig med en verktygslåda baserad på väl beprövade metoder och en översiktlig beskrivning av marknaden för olika förvaltningsmodeller. Lärarna till denna kurs har stor erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning och har hjälpt många företag att effektivisera arbetet och även varit med att utveckla en av de mer kända förvaltningsmodellerna på marknaden.
Kursen vänder sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta med förvaltning av IT-system, oavsett du befinner dig på beställar- eller leverantörssidan, av egenutvecklade eller paketerade system.

Vad är förvaltning?

 • Grundläggande begrepp
 • Vad är viktigt respektive eftersatt
 • Roller och ansvar
 • Olika former av förvaltning

Förvaltningsplan

 • Avtalets syfte och innehåll
 • Systemspecifika villkor
 • Servicenivåer
 • Juridiska aspekter

Organisation

 • Olika modeller för systemförvaltning
 • Roller, ansvar och intressenter
 • Uppföljning och forum

Förvaltningsmodell

 • Leveransmodell
 • Förvaltningsmål
 • Förvaltningsobjekt

Planering, styrning och uppföljning

 • Strategisk plan
 • Operativ plan
 • Uppdragsplanering
 • Prioritering
 • Organisera verksamheten
 • Fördela ekonomiskt ansvar
 • Optimera processer
 • Delegera ansvar
 • Nyckeltal
 • Tidsberäkning
 • Vilka områden skall bevakas
 • Systemanalys
 • Mätetal i Systemförvaltning

ITIL® och förvaltningsstyrning

 • Help Desk
 • Incidenthantering
 • Problemhantering
 • Ärendehantering
 • Releaseplanering
 • Konfigurationshantering

Förvaltning och utveckling i systemet livscykel

Kvalitetssäkring

 • Kvalitetssäkring av dokument
 • Kvalitetsförbättring av processer
Systemförvaltning i praktiken innehåller övningar där du själv eller i par med andra deltagare får öva på och diskutera de ingående avsnitten. Det kan till exempel innebära granskning av, och diskussion kring, riktiga fall samt framtagande av enklare exempel utifrån givna uppgifter.
Övergripande kännedom om systemutveckling.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?