NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SAFe® 6.0 Product Owner/Product Manager

Under denna SAFe kurs kommer du att få kunskap om hur värde levereras inom Lean Enterprise. Du kommer också få en fördjupad förståelse av Agila Releasetåg (ART), hur det levererar värde och vad du kan göra för att effektivt utföra din roll.

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:45 till 16:45
Dag 2:  08:45 till 16:45
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter SAFe® 6.0 Product Owner/Product Manager kommer du att kunna definera rollen som PO/PM samt tillfämpa SAFe inom Lean Enterprise och Lean-Agila principer utifrån SAFe’s värderingar.

Du har lärt dig att arbeta med att identifiera kundens behov och samarbeta med Lean Portfolio Management samt skapa en handlingsplan för att driva på förändringar inom din egen organisation.

Efter kursen kommer du också att kunna ta en ledande roll i Program Increment Planning för att säkerställa samsyn och en gemensam planering samt formulera Epics, Features och User Stories med hjälp av Scaled Agile Frameworks principer.

En certifierad SAFe® Product Owner/Product Manager är en SAFe-expert som tillsammans med kunder och utvecklingsorganisationer får förmågan att leverera största möjliga värde.

Sammanfattning

Under SAFe® 6.0 Product Owner/Product Manager får du en fördjupad förståelse av Agila Releasetåg (ART), värdeströmmar och hur de levererar värde och vad du kan göra för att effektivt utföra din roll.
Genom denna kurs får du utveckla den kompetens som behövs för att vägleda leveransen av värde i ett Lean Enterprise och lära dig om de aktiviteter, verktyg och tekniker som används för att hantera backlogs från team hela vägen till portföljniviå.
Du kommer också att lära sig att tillämpa Lean-tänkande för att skriva Epics, dela upp dem i Features och User Stoires, planera och genomföra Iterationer och planera programinkrement. Slutligen lär du dig om kontinuerlig leverans och DevOps-kulturen, hur man som Product Owner/Product Manager effektivt kan samverka med andra intressenter för att förbättra arbetet inom sitt releasetåg.
Training power by TGP - Scaled Agile Bronze Transformation Partner.
- Produktchefer, produktledare, produktägare, konsulter, linjechefer, agila coacher, Scrum Masters, projektledare
- Portföljhanterare, programchefer, PMO-personal
- Enterprise-, solution och systemarkitekter
Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe Product Owner/Product Manager. Kursavgiften omfattar ett försök. Certifieringsprovet är webbaserat och är uppbyggt med 45 flervalsfrågor.

Kursdeltagare måste delta båda dagarna för att kunna göra certifieringen.

Att förstå Lean-Agile Mindset utifrån rollen som produktägare och produktledare

Definiera produktägarens/produktledarens roll och ansvar

Samarbetet med Lean Portfolio Management

Hur man kontinuerligt kan utforska kundernas behov

Tillämpa Lean-tänkandet för att skriva Epics, och att dela upp dessa i Features och User Stories

Kontinuerlig leverans och DevOps-kulturen: Hur man som produktägare och produktledare kan samverka effektivt med andra intressenter

Fördjupad förståelse av Agila releasetåg samt vad som krävs för att förbättra det

Skapa en handlingsplan för produktägare/produktledare

Alla är välkomna att delta på kursen, oavsett erfarenhet.
Följande rekommenderas dock starkt för dem som tänker ta SAFe® 5 Product Owner / Product Manager (POPM) certifieringen:

- Erfarenhet av att arbeta i en agil miljö
- Har du ingen kunskap av att arbeta i agila miljöer är vår rekommendation att du studera detta övergripande innan kursen. Lär dig och förstår begrepp som Sprint, Backlog, Scrum m m

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?