NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SAFe® 6.0 Lean Portfolio Management

I den här kursen får du verktygen för att gå från strategi till genomförande och etablera en portföljhantering baserad på principerna i SAFe och Lean.

Översikt

 19 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:45 till 16:45
Dag 2:  08:45 till 16:45
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Under kursen SAFe® Lean Portfolio Management lär du dig både att introducera och tillämpa Lean Portfolio Management (LPM), Agile Portfolio Operations och Lean Governance. Du kommer även få att Etablera Strategy and Investment Funding.

Sammanfattning

I den här kursen får du de praktiska verktygen och teknikerna för att både implementera och tillämpa Lean Portfolio Management.
Att anpassa strategin till genomförandet är avgörande för alla organisationers framgång. SAFe® Lean Portfolio Management syftar till att lägga grunden för en kultur av innovation, flexibilitet och snabbhet.
Kursen hjälper chefer, portfölj- och projektkontorsansvarig samt andra nyckelintressenter att planera dynamiskt och vara tillräckligt flexibla för att anpassa initiativ och budgetar när marknaden förändras. Du kommer att lära dig hur du kopplar portföljstrategi och initiativ till planering och genomförande av arbetet, hur du integrerar feedback arbetar med kontinuerlig budgetering samt hur du anpassar dig till förändringar samtidigt som din finansieringsvision och färdplan bibehålls.
Training power by TGP - Scaled Agile Bronze Transformation Partner.
Kursen riktar sig till dig som jobbar som portföljansvariga, verksamhetsägare, enterprisearkitekter, IT-chefer, CTO, agila coacher, Release Train Engineers och SAFe-konsulter.
Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.
Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe® Lean Portfolio Manager. Du har 30 dagar på dig, efter avslutad kurs, att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök.
Det ingår även ett års medlemskap i SAFe Community Platform.

Introduktion till Lean Portfolio Management

 • Vikten av agilt mindset även för portföljhantering

Principerna bakom flöde och vikten av dessa på portföljnivå

 • Koppling till organisationens övergripande vision och strategi
 • Hur vi går från projekt till värdeströmmar
 • Lean budgeting

Realisering av strategin genom Epics

 • Roadmaps
 • Agila kontrakt

Att styra utvecklingsflödet

 • Portföljhantering, Kanban på portföljnivå
 • Struktur för att möjliggöra decentralisering, ”guardrails”

Realisering

 • Koordinering av värdeströmmar
 • Communities of Practise

Styrning

 • Mått
 • Compliance
 • Dynamisk budgetering, prognos och uppföljning av kostnader
Du bör ha en grundläggande förståelse för agila metoder. Det är även bra att ha gått någon tidigare kurs i SAFe eller ha motsvarande kunskaper.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Kursbilder
SAFe Lean Portfolio Management
Nöjd lärare och nöjda elever på vår kurs SAFe Lean Portfolio Management!

Översikt

 19 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:45 till 16:45
Dag 2:  08:45 till 16:45
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?