startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

22-23 nov
2023
31 jan - 1 feb
28-29 mars
9-10 maj
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  14950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Workshopledning fördjupning - Effektiv facilitering

Workshopledning fördjupning - Effektiv facilitering

Workshopledning fördjupning är fokuserad på workshopledarrollen och på dig som facilitator. Under 2 kursdagar kommer du att få lära dig de områden som är kritiska för att växa som en framgångsrik workshopledare.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
22-23 nov
2023
31 jan - 1 feb
28-29 mars
9-10 maj
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  14950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen Workshopledning fördjupning kommer du att kunna leda en grupp mötesdeltagare mot förväntat resultat/mål. Du kan tillämpa kraftfulla verktyg och tekniker som skapar hög delaktighet samt använda fråge- och lyssnartekniker som väcker intresse och engagerar. Du vet vilka färdigheter du är bra på och vilka färdigheter du behöver utveckla. Framför allt har du förstått hur man skapar produktiva möten och god möteskultur i din verksamhet.

 Vem bör deltaga?

Workshopledning fördjupning vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator och har de grundläggande kunskaperna i facilitering, gruppdynamik och kommunikation. Du vill stärka dig i din roll som facilitator genom att utveckla dina färdigheter att effektivt leda en grupp mot önskat resultat. Du kan t.ex. vara projektledare, förändringsledare, processledare/processägare, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller linjechef.

 Sammanfattning

”Facilitering är konsten att leda en grupp människor genom processer mot gemensamma mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos alla deltagare” David Sibbet – The Principles of Facilitation

Den här kursen syftar till att både ge dig verktyg samt att stärka din förmåga att leda/facilitera workshops. Första dagen ägnas mest åt tekniker, mötesdesign, mötesprocessen och verktyg som hjälper dessa. Andra dagen ligger fokus mer på dig som workshopledare/facilitator.

Du kommer att få möjlighet att ta del av andras erfarenhet och tankar. Tillsammans utforska och ”tänka nytt” kring facilitering. Hur kan facilitering bidra till utveckling av ledaren, gruppen och verksamheten?

Du kommer att få reflektera över hur du på bästa sätt hanterar olika situationer.

Du kommer att få tankar och idéer kring hur du kan utveckla dina färdigheter i facilitering.

Du kommer att få tillämpa ett flertal verktyg och tekniker.

 Övningar

Workshopledning fördjupning utgörs till stor del av övningar, där du får praktisk erfarenhet av ett flertal verktyg och tekniker avsedda för olika ändamål.

 Förkunskaper

Du behöver inte ha gått någon utbildning inom området men bör ha erfarenheter av att leda grupper och workshops

 Kursinnehåll

7 steg för framgångsrik facilitering

 • Skapa en strukturerad och engagerande mötesarena
 • Skapa och bevara ett positivt mötesklimat
 • Använda frågor som har en tydlig avsikt
 • Hålla fokus på förväntat resultat
 • Reflektera över nyttan med resultatet
 • Skapa engagerande avslutning
 • Utvärdera mötet och min roll som workshopledare/faciliator

Mötesprocessen

 • Tydligt syfte som beskriver nyttan för mottagaren av resultatet
 • Mötesdesign – bygga processen utifrån den aktuella situationen
 • Facilitatorn/workhopledarens roll och ansvar som processägare
 • Processverktygen – facilitatorn/workshopledarens stöd att skapa struktur i processen och gruppens stöd att klara uppgiften
 • Att arbeta med processverktyg – hur förbereder du gruppen?
 • Fyra kategorier av mötesprocesser – var och en med sina utmaningar
 • Effektivt beslutsfattande – beteenden och metoder som hjälper gruppen att ta rätt beslut

Verktyg och tekniker

 • Vilka verktyg lämpar sig bäst för att lösa en viss uppgift?
 • Vilka tekniker behövs för att effektivt genomföra mötet?
 • Bikupa, brainstorming, Mind-Map, PMI, World Café
 • Vad ska jag fråga och när? (använda frågeteknik)
 • Verktyg som används för att bygga relationer
 • Kreativitetsövningar

Du som workshopledare/facilitator

 • Vilka styrkor har du och vilka förmågor vill du utveckla?
 • Blanda olika facilitatorstilar under en workshop
 • Hur hanterar du konflikter i gruppen?
 • Vad gör du när gruppen tappat kraften?
 • Vad gör du för att forma beteenden i gruppen redan i planeringen?

Boka