startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kurstillfällen
10-11 okt
12-13 dec
4-5 mars
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Kommunikation > Professionell Presentation och Retorik

Professionell Presentation och Retorik

Professionell Presentation och Retorik
Här får du lära dig om hur du förbereder, bygger upp, genomför och följer upp en bra presentation. Du lär dig även hur du ska inleda, avhandla och avsluta ditt tal och hur du ska hantera din nervositet.
Kurstillfällen
10-11 okt
12-13 dec
4-5 mars
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen skall du ha fått kunskap om hur kortare och längre presentationer kan struktureras, vilka hjälpmedel som kan användas och deras för- respektive nackdelar samt fått en insikt i hur du kan förbättra ditt framträdande och hantera nervositet inför en grupp.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete på ett effektivt sätt måste kunna framföra tal via en kortare eller längre presentation för mindre eller större grupper. Kursen är mycket lämplig för till exempel projektledare, projektmedlemmar, personer som leder arbetsmöten, informationsansvariga, säljare, förhandlare eller lärare etc.
Kursen är för dig som söker en grundkurs i presentationsteknik.

 Sammanfattning

I dagens yrkesliv är förmågan att presentera ett budskap en viktig färdighet. Att tala inför grupp på ett tydligt, tryggt och trovärdigt sätt har blivit en allt viktigare färdighet och förmåga att behärska. Även om budskapet är det centrala, så är framförandet viktigare. Kan vi inte på ett framgångsrikt sätt kommunicera budskapet inför en grupp så riskerar vi att inte få det genomslag som vi önskar och förtjänar.

Genom att kunna genomföra professionella presentationer som är personliga, engagerande och fängslande bygger talaren upp ett förtroende hos åhörarna, inte bara för sig som person utan även för det budskap man vill kommunicera. Talaren blir effektivare och lyckas bättre med sina framföranden inför grupp. Under denna tvådagarskurs lär du dig mer om hur du på ett effektivt sätt förbereder, bygger upp, genomför och följer upp en presentation. Du lär dig även hur du ska inleda, avhandla och avsluta ditt tal, hur du ska hantera din nervositet, olika tekniska hjälpmedel som finns att tillgå samt hur du hanterar negativa reaktioner från åhörarna.

 Övningar

I kursen används praktiska övningar varvade med teori. Kursens tyngdpunkt ligger på de praktiska övningarna där du får omedelbar feedback och därmed utvecklar dina förmågor som talare.

 Lärare

Lena Widén
Med lång erfarenhet från ledande positioner i telekombranschen har Lena breddat sin kompetens och är idag verksam inom området ledarskap, där prestation och välbefinnande hos såväl organisation som den enskilde medarbetaren är ett huvudintresse. Hon har en god kunskap om vad stress kan göra med effektiviteten hos individ och organisation när prestationskravet överskrider gränsen under lång tid.

 Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs för kursen.

 Kursinnehåll

Introduktion

 • Behovet av att kunna kommunicera ett budskap

Presentationsteknikens grunder

 • Att våga tala
 • Hur för du fram ditt budskap?
 • Exempel på bra presentationer

Hjälpmedel

 • Hur ska verktygen användas så att de inte blir ett självändamål?
 • Hur väljer du lämpliga hjälpmedel?

Dina förberedelser

 • Hur noggranna förberedelser kan höja självförtroendet
 • Hur samlar du in och strukturerar ditt material
 • Hur bör ditt manus vara utformat?
 • Hur informerar du dig om deltagarnas förkunskaper och referensramar?
 • Checklista på praktiska förberedelser som du bör genomföra

Ditt framförande

 • Hur skapar du en dialog mellan dig och åhörarna:
  • i mindre grupper?
  • i större grupper?
 • Använd "rätt" kroppsspråk och gester
 • Att lita på din personliga stil i framförandet
 • Anpassa dig till åhörarna
 • Att tala "rätt"
 • Hur agerar du på scenen?
 • Hur hanterar du rampfeber?
 • Att styra presentationen mot dina mål
 • Hur hanterar du besvärliga situationer:
  • Besvärliga åhörare
  • Krånglande utrustning
 • När du felbedömt åhörarnas förkunskaper och referensramar
 • Presentationsmaterial: Inledning
 • Presentationens längd
 • Frågor

Efteråt

 • Hur tolkar du åskådarnas reaktioner på din presentation?
 • Hur samlar du effektivt in och utvärderar åskådarnas åsikter?
 • Hur hanterar du positiv och negativ kritik under och efter presentationen?

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss