startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

25-26 okt
2-3 dec
7-8 feb
23-24 mars
19-20 maj
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  13950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Kommunikation > Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med sitt budskap

Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med sitt budskap

Förmågan att kommunicera - att sända och ta emot budskap - är människans allra viktigaste kompetens. Effektiv kommunikation utvecklar din kommunikationsförmåga och ger dig konkreta verktyg, kraftfulla modeller och nyttiga insikter.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
25-26 okt
2-3 dec
7-8 feb
23-24 mars
19-20 maj
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen Effektiv kommunikation har du utvecklat din kommunikationsförmåga. Du kommer ha fått flera grundverktyg för god kommunikation samt behärska olika tekniker för att skapa en öppen kommunikation för effektivitet och gott samarbete. Du kommer även kunna anpassa din kommunikationsstil till olika individer och situationer.

 Vem bör deltaga?

Alla som vill förbättra sin förmåga att kommunicera och samarbeta på ett bra sätt. Du som vill öka din förståelse för olika kommunikationsstilar samt utveckla din möjlighet till att nå fram med ditt budskap.

 Sammanfattning

Att tydligt kunna uttrycka sina idéer, tankar och känslor, att enkelt kunna nå fram med sitt budskap till andra utan missförstånd och att ledigt kunna samarbeta för att effektivare nå önskat resultat, är av avgörande betydelse för din framgång i arbets- och privatlivet.

Förmågan att kommunicera - att sända och ta emot budskap - är människans allra viktigaste kompetens och den har i alla tider varit en nödvändighet. Kommunikationsförmågan är ett vitalt verktyg och det måste ingå i verktygslådan hos alla medarbetare, chefer och ledare som vill vara trygga, tydliga och trovärdiga. Denna förmåga är inte medfödd, alla kan lära sig att utveckla den. Kursen Effektiv kommunikation utvecklar din kommunikationsförmåga genom att du får konkreta verktyg, kraftfulla modeller och nyttiga insikter att använda i din vardag.

Under kursen varvas lättbegriplig teori med praktiska kommunikationsövningar för att ge dig som deltagare större förståelse för olika kommunikationsstilar.

 Övningar

Effektiv kommunikation varvar teoriavsnitt med enskilda övningar, gruppdiskussioner och reflektioner.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs för Effektiv kommunikation, då det är en grundkurs.

 Kursinnehåll

Kommunikationens grunder

 • Grunderna i kommunikationsteori
 • Modell för kommunikationsprocessen
 • Samtalets byggstenar för effektiv kommunikation
 • Hinder för kommunikation
 • Grunderna i ett beteende

Kommunikationsfönster och - stilar

 • Öppen resp.sluten kommunikation
 • De fyra olika kommunikationsstilarna
 • Starka och svaga sidor i respektive stil
 • Förstå, identifiera, känna igen min egen stil
 • Känna igen och förstå mortpartens stil
 • Nå fram till olika personligheter, kommunikationsstilar

Frågeteknik

 • Frågeteknik – hur ta initiativ och styra samtal
 • Ställa frågor som förtydligar, hjälper inte stjälper
 • Olika frågetyper

Aktivt lyssnande

 • För att bli bättre på att förstå, vara lyhörd
 • Verktyg för aktivt lyssnande
 • Lyssna på hela budskapet
 • Tolka ickeverbala signaler

Ge och få feedback

 • Att ge och ta emot beröm
 • Ge konstruktiv återkoppling på ett trovärdigt sätt
 • Hur vet jag att jag nått fram?

Bra samtal och samarbete

 • Kommunikationens betydelse
 • De fem olika konfliktstilarna
 • Identifiera, känna igen sin och motpartens stil
 • Respekt för varandras ståndpunkter
 • Principer för effektiva möten
 • Problemlösning och kreativitet

Olika samtals situationer

 • Vilket verktyg för vilken samtalssituation?
 • Samtalsmetodik - samtalets tre faser
 • Att snabbcoacha vid mindre uppgifter
 • Att ge hjälp till självhjälp vid större uppgift
 • Att delge sin välgrundade åsikt
 • Att presentera professionellt sin idé
 • Att sätta gränser, våga säga nej
 • Att ge negativt besked

Egen handlingsplan

Sammanfattning och avslutning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss