startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
23-24 jan
3-4 mars
28-29 apr
2-3 juni
31 aug - 1 sep
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Agil projektledning i praktiken

Agil projektledning i praktiken

Agil projektledning i praktiken
Är du lite nyfiken på agila arbetsmetoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Denna praktiskt upplagda kurs ger dig en överblick över olika metoder som passar både i agila projekt och tidsbaserade projekt.
Kurstillfällen
23-24 jan
3-4 mars
28-29 apr
2-3 juni
31 aug - 1 sep
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter avslutad kurs har du fått ökade kunskaper om hur man kan kombinera traditionell projektmetodik med agila metoder och hur man tillämpar det i praktiken.

Under kursen får du möjlighet att prova på olika metoder och arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt effektivt och hur det agila synsättet kan integreras med den traditionella projektmetodiken.

 Vem bör deltaga?

Är du nyfiken på agila arbetsmetoder men osäker på hur det passar din organisation och de projekt som ni genomför? Då är detta kursen för dig.

Kanske är du beställare av tjänster/produkter som utvecklas agilt och du behöver ha mer kunskap om metoderna för att kunna ställa krav och följa projekten.

 Sammanfattning

Agil projektledning innebär att man kombinerar projektmetodiken med någon/några av de agila metoderna för att skapa en mer flexibel och lättrörlig metodik. Projektmetodiken är ett ramverk som ger överblick över helheten medan de agila metoderna fokuserar på hur projektet utförs, krav hanteras och det dagliga arbetet organiseras. Agila metoder baseras på en uppsättning värderingar, attityder och principer som beskriver hur arbete bör organiseras i en komplex och föränderlig omvärld. Agila metoder och projektmetodiken kompletterar varandra, det finns ingen uppdelning mellan vad som är rätt eller fel, utan det handlar om att välja och anpassa metod till gällande förutsättningar. Hur agilt ett projekt kan vara beror på förutsättningarna inom den egna organisationen, hos kunden och underleverantörer. Kursen ger dig en överblick över olika metoder som passar både i agilt genomförda projekt som de som följer en tidplan. I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Du får också praktiska exempel från verkligheten och både tips om tillämpning och råd om eventuella fallgropar.

Kursen som är mycket praktiskt upplagd behandlar hur man planerar och genomför projekt ur båda perspektiven. Likheter och skillnader mellan det agila och projektmetodiken beskrivs liksom vilka förutsättningar som krävs för att metoderna ska gå att tillämpa optimalt.

Denna kurs ger 15 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

 Lärare

Freddie Hahn
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team hos stora företag i agila metoder. Freddie är diplomerad inom Six Sigma samt certifierad Scrum Master.

 Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning och gärna kunskaper motsvarande vår kurs "Målinriktad projektledning". Det är inga krav på systemutvecklingskunskaper. Kursen handlar om metodik och förhållningssätt.

 Kursinnehåll

Bakgrund och historik

 • Projektmetodikens grundläggande delar
 • Lean begreppet
 • Vad menas med agil projektledning
 • Exempel på agila arbetsmetoder – Scrum, Time boxing, Kanban
 • Likheter och skillnader mellan det agila och den traditionella projektmetodiken

Roller i agila projekt

 • Traditionella projektroller
 • Specifika roller i agila projekt
 • Samarbetet mellan det agila teamet och resten av projektet
 • Beställarens och styrgruppens roll i agila projekt

Förutsättningar för att arbeta Agilt

 • Tid och plats påverkar val av metod
 • Den agila synen på tid och resultat
 • Att arbeta agilt på deltid
 • Måsta hela projektet vara agilt?

Att planera projekt – agilt och med tidplan

 • Alla projekt behöver en förstudie
 • Etappmål kontra milstolpar
 • Prioriteringar kontra kravhantering
 • Etapper kontra tidplan
 • Skapa projekttavlor
 • Budgetering

Leda och utveckla teamet

 • Grupprocessen
 • Självstyrande team
 • Motivation och engagemang

Genomföra projekt

 • Dagliga sprintmöten kontra veckovisa projektmöten
 • Flera delleveranser i stället för en stor slutleverans
 • Arbeta med projekttavlor
 • Kontinuerlig justering av mål och krav
 • Hur man styr projektet mot tid och kostnad
 • Kontinuerlig uppföljning och förbättring

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss