NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Hur man blir framgångsrik i konsultrollen

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Deltagarna skall efter denna intensivkurs vara väl rustade för
att på ett metodiskt, strukturerat och medvetet sätt kunna
agera för att bli mer framgångsrik och säljande i sin roll som
konsult. Under kursen får deltagarna tips, metoder och verktyg
som kan omsättas i praktisk handling.

Sammanfattning

Många företag har de senaste åren omorganiserat så att verksamhetsorienterade beställarorganisationer har skapats. Detta har inneburit att den tidigare så prioriterade interna IT-avdelningar helt plötsligt tvingats att konkurrera med andra konsultbolag om beställarverksamhetens uppdrag på samma villkor. Det gäller därför att värna om uppdragen och bli mer konsultmässig!
Inte minst tydligt har detta blivit i samband med outsourcingaffärer. I dessa har IT-avdelningen blivit en del av en leverantörs konsultverksamhet och måste nu aktivt arbeta med att marknadsföra och sälja sina konsulttjänster. Och vem gör detta bättre än konsulten som förut var kollega med kunden?
Målet med denna intressanta och efterfrågade tvådagarskurs är att fördjupa deltagarens kunskaper i hur man förbereder, genomför och följer upp ett konsultuppdrag, hur spelet mellan konsult och uppdragsgivare går till samt konsultens spelregler och de etiska regler som gäller.
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta
som konsult inom IT-området och som vill utveckla dig för att
bli än mer framgångsrik i konsultrollen. Kursen är lika lämplig
för personer som arbetar som internkonsult i större företag,
som för personer anställda på renodlade konsultbolag.

Konsultrollen

 • Varför efterfrågas konsulttjänster?
 • Definition av konsultrollen
 • Egna och andras förväntningar
 • Viktiga begrepp

Att sätta och uppnå mål

 • Varför sätta mål?
 • Planeringsprocessen
 • Långsiktiga respektive kortsiktiga mål
 • Viktiga mål för konsulter
 • Hur sätter man sina mål?
 • Hur når man sina mål?
 • Vad gör man om man inte når målen?

Nöjd kund

 • Hur man får nöjda kunder
 • Effekten av missnöjda kunder
 • Värdet av lojala kunder

Att öka det levererade kundvärdet

 • Vad avses med upplevda kundvärden?
 • Begrepp:
  • Kundens upplevda totalvärde
  • Kundens upplevda totalkostnad
  • Totalt levererat värde
 • Hur man ökar det upplevda värdet
 • Hur man minskar den upplevda kostnaden
 • Konkurrenskvalitet
 • Kundupplevd kvalitet

Att sälja sig själv och sina idéer

 • Vem är kunden?
 • Kundens köpprocess
 • Behovsanalys
 • Frågeteknik
 • Kommunikation
 • Presentera en lösning
 • Vilka värden skall skapas?
 • Vilka behov skall tillgodoses?

Kundutveckling

 • Vem är kunden?
 • Vem skall använda resultatet?
 • Intressenter
 • Kundutvecklings- processen

Relationer och nätverk

 • Skapa och bygga
 • Fördjupa
 • Utveckla
 • Vidmakthålla

Professionellt agerande

 • Hantera klagomål
 • Förtroende
 • Konsultetik
 • Affärsmannaskap
 • Säljbesök och samverkan
 • Kundkontakt: första intrycket
 • Lojalitet: mot vem?

Efter konsult- uppdraget

 • Avrapportering: informellt
 • Avrapportering: formellt
 • Hur kan ett avslutat uppdrag leda till nya?
 • Att hålla kontakten med kunden efter uppdraget

Sammanfattning och avslutning

Inga speciella förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega