NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Ledarskap för kvinnor

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du ha fått förståelse för vad ledarrollen innebär och hur gruppen, individen och omvärlden påverkar vilken ledarskapsstil som passar. Vi arbetar under kursen med självkännedom och kunskap om grupper och individers beteenden i olika situationer. Genom att skapa bästa möjliga arbetsmiljö och stimulera individerna till att utvecklas så skapas en kreativ, effektiv och produktiv grupp. Under kursen ges goda möjligheter att diskutera ditt ledarskap med de andra deltagarna samt att forma grunderna till ett nätverk med kvinnor i samma fas i karriären.

Sammanfattning

Erfarenheter och forskning har visat att en jämnare könsfördelning på olika chefsnivåer har gynnsamma effekter på lönsamhet och effektivitet. Samtidigt är kvinnor ofta underrepresenterade på chefsnivå inom alla typer av företag och offentliga förvaltningar. Denna intressanta tredagarskurs vänder sig till kvinnor som är på väg in i ledarrollen eller är relativt nya i rollen och känner att de vill utvecklas i sin yrkesroll.
Kursen ger dig insikt och kunskap om beteenden i olika situationer, insikt i vad som krävs av en modern ledare för att få motiverade, effektiva och produktiva medarbetare samt insikt i hur det är att vara kvinna och ledare i en struktur som ofta är manlig. Kursen behandlar därutöver olika ledarskapsstilar och den flexibilitet som krävs för att vara en bra ledare i olika situationer.
Kursen vänder sig till kvinnor som är nyblivna ledare eller är på väg mot en ledande befattning.

Vad är ledarskap?

 • Vad är ledarens uppgift, ansvar och befogenheter
 • Olika situationer och verksamheter ställer olika krav på ledaren
 • Stilar
 • Flexibilitet
 • Ledarskap i olika länder

Leda gruppen mot mål

 • Sätta upp och uppnå mål
 • Till vem kan jag delegera?
 • Hur mycket och vilken information ska spridas?
 • Planering
 • Makt

Att leda en grupp

 • Gruppens utvecklingsfaser
 • Styrkan i gruppen
 • Fallgropar i en grupp
 • Roller inom gruppen
 • Uttalade och outtalade normer
 • Att vidareutveckla gruppen
 • En bra gruppsammansättning
 • Mötesteknik

Olika individer ställer olika krav och har skiftande behov av ledning

 • Individens behov av ledning
 • Individens krav på ledaren

Medarbetarens ansvar

 • Normer - vilket ansvar bör medarbetaren ta?
 • Hur man skapar normer i en grupp

Ledarens egenskaper

 • Vem ska vara ledare?
 • Önskvärda ledaregenskaper

Kommunikation

 • Varför uppfattar vi det vi hör och ser så olika?
 • Att nå fram med sitt budskap
 • Att kommunicera på ett tydligt sätt
 • Att ta och ge kritik
 • Förhandlingsteknik
 • Konflikthantering

Ledarskap vid förändringar och kriser

 • Förbered - vad kommer att hända
 • Förbered - hur kommer personalen att reagera?
 • Information - viken? när? - vad kommer att hända
 • Skapa arbetsglädje och motivation hos de som finns kvar efter nedskärningar

Att utveckla och ta tillvara på det bästa hos individen

 • Vår inre motivation - vad driver olika människor till prestation?
 • Hur skapar jag en grupp med motiverade effektiva och produktiva medarbetare?
 • Att ta vara på det bästa hos individen
 • Entusiasmera - att se det positiva i uppgiften
 • Belöningar och uppmuntran
 • Att växa som individ
 • Delegering för individens utveckling
 • Utvecklingssamtal
 • Hur mycket och vilken utbildning
 • Feedback
 • Att ge och ta kritik
 • Hur du rekryterar och behåller "rätt personal"

Kvinnor och män i organisationen

 • Hur ser könsfördelningen ut på arbetsplatserna?
 • Är det skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap?
 • Hur är det att arbeta som kvinnlig ledare/ chef?
 • Fördomar begränsar oss
 • Hur kan vi få en jämnare könsfördelning?
 • Att vara kvinna och ledare

Hälsa

 • Livskvalitet och balans i livet
 • Ledarens ansvar för individens hälsa
 • Positiv och negativ stress
 • Stresshantering
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Utbrändhet

Framtidens arbetsmarknad

 • Framtidens ledare
 • Framtidens arbetsförhållanden

Vad mer kan jag göra för att utvecklas som ledare?

 • Mentorskap
 • Att bygga nätverk

Sammanfattning och avslutning

Under kursen varvas teoretiska pass med diskussioner, grupparbeten och rollspel. Fokus ligger på det personliga ledarskapet. Kursdokumentationen är det samma som för kursen: Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap, men kursen Ledarskap för kvinnor har ett större fokus på hur det är att vara kvinna och ledare.
Inga speciella förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega