NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Målstyrning: Hur man når uppsatta mål

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen ska du ha fått kunskaper och färdigheter i hur man arbetar med målstyrning, samt verktyg och metoder för att kunna styra och kraftsamla din organisation mot uppsatta mål.

Sammanfattning

Varför når vissa företag sina mål? Varför misslyckas andra?
Framgångsrika företag och organisationer har tydliga mål och visioner samt metoder för att styra verksamheten så att energin fokuseras mot målet. De mindre framgångsrika kan ha samma inriktning, men de lyckas inte motivera och koordinera organisationens resurser.
Bra målstyrning ger dig många vinster. Du kan styra företaget mot dess visionen och övergripande mål. Du kommer väcka slumrande energi, och utnyttjar den optimalt. Du skapar visionsgemenskap, arbetsglädje och vi-känsla.
För detta krävs faktiskt inget hokus pokus. Målstyrning genomförs med tämligen enkla metoder. Denna kurs lär ut metoder för att du steg för steg ska kunna omvandla visioner och övergripande mål till handfasta aktiviteter. Metoderna gör det möjligt att delegera långtgående ansvar med bibehållen kontroll och möjlighet till styrning. Du får också med dig metoder och verktyg för effektiv uppföljning i form av mötesstruktur och rapporter. Slutligen diskuteras de mjuka faktorernas värde: idéinförsäljning, coaching, kommunikationsklimat och teambuilding.
Kursen vänder sig till dig som är engagerad i affärs- och marknadsplanering samt verksamhetsutveckling.

Vad menas med "målstyrning"?

 • Varför behövs målstyrning?
 • Vilka områden berörs av målstyrning?
 • Olika nivåer av målstyrning
 • Företagsledningens roll och ansvar

Vad är ett mål?

 • Olika typer av mål
 • Krav på ett väl formulerat mål

Affärsplanen - Tankarna bakom målen

 • Företagets målpaketet på hög nivå:
  • Vision
  • Övergripande huvudmål
  • Delmål
 • Traditionell och rullande planering
 • Affärsidé, Nulägesanalys, SWOT och Strategier

Målbalans och mätetal

 • Balanced Scorecard
 • KPI - Key Performance Index
 • Säsongsvariation

Målnedbrytning

 • Matematisk målnedbrytning
 • Top Down, Bottom Up och Empowerment
 • Målnedbrytning och formulering via kritiska framgångsfaktorer
 • Betydelse och val av fokusområden
 • Förväntade resultat - Inte bara aktivitet
 • Stegvis målnedbrytning, från mål till aktivitet

Uppföljning och rapportering

 • Plan, forecast, outlook
 • Avvikelseanalys och korrigerande åtgärder
 • En understödjande mötesstruktur
 • Effektiva rapporter
 • Effektiva möten

Den mjuka delen av målstyrning

 • Att skapa förståelse och få committment
 • Ett sunt kommunikationsklimat
 • Ett samverkande team
 • Coaching och people management

Fällor och fel vid arbete med målstyrning

Hjälpmedel och datastöd

Sammanfattning och avslutning

Kursen är casebaserad och innehåller flera övningar där vi tränar på kursens olika moment.

 Lärare

Ingemar Tunstig
Ingemar har lång personlig erfarenhet av affärsplanering, bland annat från olika planerings- befattningar på IBM. Han har därefter, under snart 15 år, arbetat med utbildning och utveckling med fokus på management, ledarskap och försäljning. Han är uppskattad för sin ovanliga pedagogiska förmåga att göra det svåra begripligt, handfast och roligt. Ingemar är civilekonom med examen från internationella ekonomlinjen i Uppsala.
Du bör ha deltagit i övergripande affärs- och marknadsplanering, samt även målstyrning och uppföljning.
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega