startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Ledarskap > Konflikthantering och svåra samtal

Konflikthantering och svåra samtal


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Som ledare inträffar situationer där svåra samtal måste genomföras, det kan t ex handla om en medarbetare som av någon anledning inte mår bra, mobbing, kritik och konflikter osv. På denna utbildning får du lära dig förbereda och genomföra svåra samtal, få förståelse för varför konflikter uppstår, lära dig hur du som ledare kan påverka arbetsklimatet för att minimera konflikterna, hur dessa kan hanteras samt bedöma när du ska ta hjälp utifrån.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som idag jobbar som ledare eller är på väg in i en ledande befattning.

 Sammanfattning

Som ledare är du ansvarig för att dina medarbetare har en bra psykosocial arbetsmiljö och du har också ansvar för att informera och diskutera frågor som ibland känns svåra att tala om.

På alla arbetsplatser finns konflikter. En rätt hanterad konflikt har många positiva aspekter såsom att frågeställningar belyses ur nya synvinklar, den ger också ofta självinsikt och träning i att lösa framtida uppkommande konflikter. Tas ej konflikter omhand innan de ”vuxit sig stora” kan de bidra till människors onödiga lidande och kostar företagen stora belopp i nedsatt effektivitet, sjukskrivningar, omplaceringar och uppsägningar.

Med svåra samtal menas sådana där vi känner oss sårbara, viktiga frågor står på spel och frågor som berör. Det kan t ex vara lönesamtal, omplaceringar, uppsägningar, missbruk, mobbing, konflikter mm. Varför är det så svårt?

Under denna kurs får du lära dig hur du på ett konstruktivt sätt kan hantera konflikter samt bedöma när du bör ta hjälp utifrån. Du får också lära dig hur du kan förebygga konflikter. Du får även teoretisk och praktisk handledning för att förbättra din förmåga att hantera svåra samtal, påverka dess utgång och skapa lösningar där båda parterna bibehåller sin självkänsla.

 Övningar

Under kursen varvas teoretiska pass med diskussioner, grupparbeten, rollspel och reflektioner.

 Förkunskaper

Du arbetar med människor och är idag i en ledande befattning eller på väg in i en. Du har en vilja att utveckla ditt ledarskap. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

 Kursinnehåll

Introduktion till Konflikthantering och svåra samtal

 • Vad är svåra samtal?
 • Varför är det så svårt?

Konflikter

 • Vad är en konflikt?
 • Olika typer av konflikter
 • Måste alla konflikter lösas?
 • Varför uppstår konflikter?
 • När ska jag ta hjälp utifrån?
 • Hur förebyggs negativa konflikter?
 • Vi har "olika sanningar"

Egna och andras konflikter

 • Hur löser jag konflikter där jag själv är inblandad?
 • Vad har jag för ansvar som ledare?
 • Mitt förhållningssätt i medarbetares konflikter

Vad är min del i konflikten?

 • Vad är min drivkraft i konflikten?
 • Hur agerar jag - självinsikt

Konstruktiv konfliktlösning

 • Min roll som lots för att nå fram till en lösning
 • Konfliktstrategier
 • Att se konflikten utifrån - få perspektiv
 • Hur ska det fungera i framtiden?

Förberedelse inför ett svårt samtal

 • Sakfråga
 • Förväntade reaktioner
 • Mina egna reaktioner
 • Empati

Kritik

 • Hur ger jag konstruktiv kritik?
 • Hur skiljer sig sak och personlig kritik?
 • Att ta emot kritik

Kommunikation

 • Hur ska vi nå fram till varandra?

Härskartekniker - att förtrycka med hjälp av olika tekniker

 • Identifiera tekniken
 • Hur kan du bryta härskarmönstret?

Sammanfattning och avslutning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss