NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Att arbeta med mål i workshops

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du att: kunna sätt mål i workshops, kunna tillämpa några verktyg och metod som skapar hög delaktighet, fått kunskaper om hur målen nås och prestation följs upp.

Sammanfattning

Mål har i alla tider används för att formulera utmaningar. De hjälper oss, att leda tanken för hur våra ambitioner kan uppnås. Stegvis kan ambitionerna höjas för att bli alltmer utmanande.
Metod och verktyg som lärs ut under kursen kan tillämpas i alla typer av organisationer, i befintlig ledningsstruktur och på kända ledningsmodeller. Med dina viktigaste intressenter i fokus, kommer du att identifiera rätt mål för vad som ska presteras. Resultatet blir ökad motivation bland medarbetarna, nöjda intressenter och lättare att genomföra verkningsfulla förbättringsåtgärder.
Under denna intressanta kurs får du lära dig, att arbeta med mål och åtgärder i workshops. Med praktiska metoder och verktyg kommer du steg för steg att välja bort det mindre viktiga för att kunna prioritera det viktigaste. Du kommer också att få lära dig att formlera mål och mått, att bygga en mätprocess och hur du följer upp prestationer i verksamheten. I kursmaterialet ingår böckerna ”Målbaserat ledarskap” och ”Workshops och arbetsmöten” som kursens lärare Krister Forsberg har skrivit.
Kursen vänder sig till ledare och chefer av alla slag på alla ledningsnivåer, samt förändrings- och processledare och verksamhetsutvecklare.

Identifiera mål i kreativa workshops

 • Intressentanalys
 • Målkartan
 • Analys orsak – verkan
 • Identifiera och prioritera åtgärder för att nå mål
 • Skapamålbilder och kommunicera mål
 • Vad skiljer mål för verksamhet, projekt och medarbetare?

Dialog med intressenter och medarbetare

 • Skapa en aktiv dialog med de viktigaste intressenterna
 • Sätta mål för att kunna prestera
 • Följa upp verksamhetens prestation och förmåga

Få mätprocessen fungera

 • Mäta för att förstå, utvärdera, förutsäga och förbättra
 • Hur definierar vi ett mått?
 • Vad mäter vi på?
 • Mäter vi sen eller tidig indikation?
 • Hur ser en måttspecifikation ut?
 • Hur ser en målrapport se ut?

Kommer målen att nås?

 • Hur bedömer vi om målet kommer att nås?
 • Var åtgärderna verkningsfulla?
 • Vilka hinder finns för att målet inte nås?

Skapa tilltro till målen genom kommunikation

 • Skapa en story som engagerar och mobiliserar medarbetarna
 • Undvik modeord
 • Se upp för fallgroparna
Under kursen får du arbeta med ett case för att prova på metod och verktyg.

 Lärare

Krister Forsberg
Krister är facilitator inom facilitering och leda grupper i möten. krister är även författare till flera ledarskapsböcker som kommit ut på LIber förlag: Workshops och arbetsmöten - Verktygslåda för meningsfulla möten, Mötesledarguiden, Målbaserat ledarskap och Leda genom mål.
Fördel om du har gått någon av kurserna: Intensiv kurs i mötesfacilitering för chefer och gruppledare, Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten. Annars inneha motsvarande kunskap.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega