NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Introduktion till Android

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Att deltagaren ska få en överblick av plattformen.

Sammanfattning

Precis som att så gott som varje företag behöver en närvaro på webben idag så kommer mobilmarknaden snart vara en naturlig del av ett företags marknadsstrategi. Koppling till intranätet eller säljsystem, kommunikationskanal till kunder eller som en ny produkt på marknaden. Anledningarna att titta närmare på Android är många. Kursen är riktad mot IT-strateger, produktutvecklare eller personer som är intresserade av att komplettera sin existerande webb-tjänst med en mobil närvaro. Under kursen så kommer vi titta på hur Androids roll ser ut på marknaden, hur ekosystemet fungerar och hur man tar sin produkt dit. I kursen så kommer du även få se en fallstudie av olika existerande produkter på marknaden och hur de med olika modeller använder den mobila plattformen för att bredda kundutbud, skapa en marknadsplats för direktförsäljning eller för att effektivisera den egna organisationen.
 
Kursen vänder sig till UT-strateger, produktutvecklare eller personer som är intresserade av att komplettera sin existerande webbstjänst med en mobil närvaro.

Introduktion

 • Vad är Android? En kort introduktion till plattformen
 • Att utveckla appar: Kostnader, verktyg och strategier
 • Ekosystemet. Hur blir man en del av marknaden?

Utveckling

 • Förkunskaper
 • Arbetsflöde
 • Exempelapplikationer, fallstudie
 • Återanvändning av kod
 • Testning
 • Marknadsfragmentering och hur man hanterar det
 • Språkstöd
 • Buggrapportering
 • Uppdatering av appen

Mobila webbsidor

 • Alternativ till appar
  • Vad kan man bygga?
  • Fördelar och nackdelar mot appar
 • Exempel
 • Kompabilitet med andra plattformar?
 • Hur hittar kunderna tillbaka?

Strategier

 • Betalningsmodeller
  • Freemium
  • Direktförsäljning
  • Tjänster och prenumerationer
 • Appen som en utökning av webbnärvaron
  • Vad lämpar sig för formatet?

Statistik

 • Försäljningsstatistik
 • Analysera användarbeteende
  • Vad bör man mäta?
  • Beteendeanalys som felsökningsverktyg
 • Google Analytics
  • Hur kan man använda det i appen
  • Vad kan mätas?

 Lärare

Johan Burell
Johan Burell Ingenjör från KTH som under de senaste sju åren byggt applikationer och spel för handhållna enheter. Allt från spelkonsoler som GameBoy och Nintendo DS, till Palm handdatorer och vidare till mobiltelefoner. Aktiv medlem i Stockholms lokala Google Technology User Group där han jobbar med Android-delen av användargruppen och hållit flertalet föreläsningar i ämnet. Även om applikationsutvecklandet är det som ligger i fokus för Johan så balanseras hans erfarenhet med flera år av entreprenörsskap som ger honom en god grund för att även se en produkt från kundsidan och förstå dess marknadsnytta.
Allmän IT-kunskap
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega